tetracycline (mond- en keelmiddel)

Samenstelling

Tetracyclinemondspoeling FNA (hydrochloride) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Mondspoeling (5%)
Sterkte
50 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml, 300 ml

Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat 1 mg/ml. (Collutio tetracyclini hydrochloridi FNA).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tetracycline (mond- en keelmiddel) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Toepassing van tetracyclinemondspoeling bij de symptomatische behandeling van persisterende aften is empirisch en berust op klinische ervaring. Uit naar huidige maatstaven beperkt en gedateerd onderzoek komt naar voren dat toepassing van tetracyclinemondspoeling de genzingsduur van aften kan verkorten en dat patiënten subjectief een verbetering ervaren (minder pijn).

Indicaties

  • Persisterende aften (mondslijmvlies)

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Persisterende aften:

4-5 maal per dag 5 ml tetracyclinemondspoeling 5 minuten in de mond houden en daarna uitspugen. Spoel bij voorkeur na de maaltijd. Voor een intensiever contact met het mondslijmvlies kan men een gaasje in de mondspoeling drenken en 5 maal daags gedurende 10-20 min. op de afte aanbrengen. De klachten zijn in regel na 5 dagen verminderd.

Bijwerkingen

Orale candidiasis ('spruw').

Zwangerschap

Teratogenese: Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de orofaryngeale toepassing van tetracycline tijdens de zwangerschap. Houd rekening met de schadelijkheid van tetracycline voor de vrucht.
Advies: Wees voorzichtig met de toepassing tijdens de zwangerschap.

Lactatie

Tetracycline gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk.
Farmacologisch effect: Omdat het middel niet wordt doorgeslikt zal de systemische opname beperkt zijn.
Advies: Kan volgens Lareb waarschijnlijk veilig kortdurend worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • toepassing bij kinderen jonger dan 8 jaar;
  • overgevoeligheid voor tetracyclinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Tetracycline kan een (reversibele) gele verkleuring van de huid en tanden geven en een fluorescentie onder UV-straling (discotheken).

Eigenschappen

Tetracycline is een bacteriostatisch antimicrobieel middel, behorend tot de tetracyclinen. Het werkingsmechanisme berust op de remming van de bacteriële eiwitsynthese. Tetracyclinemondspoeling kan bacteriële contaminatie beperken en superinfectie voorkomen. Tetracyclinemondspoeling is gebruiksvriendelijker en heeft een betere smaak (dropsmaak) dan door de patiënt zelf opgeloste tetracycline capsules.

Het werkingsspectrum is breed en omvat vele Gram-negatieve en Gram-positieve micro-organismen, waaronder stafylococcen en streptococcen. Pseudomonas aeruginosa is niet gevoelig.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tetracycline (mond- en keelmiddel) hoort bij de groep tetracyclinen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links