tetracycline (mond- en keelmiddel)

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Tetracyclinemondspoeling FNA (hydrochloride) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Mondspoeling (5%)
Sterkte
50 mg/ml
Verpakkingsvorm
300 ml

Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat 1 mg/ml. (Collutio tetracyclini hydrochloridi FNA).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tetracycline (mond- en keelmiddel) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Toepassing van tetracyclinemondspoeling bij de symptomatische behandeling van persisterende aften is empirisch en berust op klinische ervaring. Uit naar huidige maatstaven beperkt en gedateerd onderzoek komt naar voren dat toepassing van tetracyclinemondspoeling de genezingsduur van aften kan verkorten en dat patiënten subjectief een verbetering ervaren (minder pijn).

Indicaties

  • Persisterende aften (mondslijmvlies).

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Persisterende aften:

Volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar:

5 maal per dag 5 ml tetracyclinemondspoeling 5 minuten in de mond houden en daarna uitspugen. Spoel bij voorkeur na de maaltijd. Voor een intensiever contact met het mondslijmvlies kan men een gaasje in de mondspoeling drenken en 5 maal daags gedurende 10–20 min op de aften houden. Behandelduur: veelal 5–7 dagen.

Bijwerkingen

Orale candidiasis ('spruw').

Zwangerschap

Teratogenese: Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de orofaryngeale toepassing van tetracycline tijdens de zwangerschap. Houd rekening met de schadelijkheid van tetracycline voor de vrucht in het 2e en 3e trimester. Systemisch gebruik van tetracyclinen kunnen dan nadelige effecten hebben op de tand- en botontwikkeling van het kind (irreversibele verkleuring gebit, hypoplasie tandglazuur), ook (reversibele) vertraagde osteogenese is gezien (m.n. bij prematuren).

Advies: Wees voorzichtig met de toepassing tijdens het 1e trimester van de zwangerschap. Vanaf week 16, gebruik van tetracycline-mondspoeling ontraden.

Lactatie

Tetracycline gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk.

Farmacologisch effect: Bij directe toepassing bij kinderen kunnen tetracyclinen het gebit en de botten aantasten. Van kortdurend (max. 3 weken) systemisch gebruik van tetracylinen door de moeder zijn echter geen nadelige effecten via de moedermelk op de zuigeling bekend. De mondspoeling wordt niet doorgeslikt waardoor de systemische opname bij de moeder beperkt is. Bovendien wordt tetracycline in de moedermelk voor een deel geïnactiveerd door het aanwezige calcium. In het bloed van de zuigeling zijn tetracyclinen niet aangetoond. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de minimale hoeveelheid tetracycline in de borstvoeding bij gebruik van de mondspoeling door de moeder het gebit en de botten van de zuigeling zou aantasten.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig kortdurend worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • toepassing bij kinderen jonger dan 8 jaar;
  • overgevoeligheid voor tetracyclinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Tetracycline kan een (reversibele) gele verkleuring van de huid en tanden geven en vertoont fluorescentie onder UV-straling (discotheken).

Eigenschappen

Tetracycline is een bacteriostatisch antimicrobieel middel, behorend tot de tetracyclinen. Het werkingsmechanisme berust op de remming van de bacteriële eiwitsynthese. Tetracyclinemondspoeling kan bacteriële contaminatie beperken en superinfectie voorkomen. Tetracyclinemondspoeling is gebruiksvriendelijker en heeft een betere smaak (dropsmaak) dan door de patiënt zelf opgeloste tetracycline-capsules.

Het werkingsspectrum is breed en omvat vele Gram-negatieve en Gram-positieve micro-organismen, waaronder stafylokokken en streptokokken. Pseudomonas aeruginosa is niet gevoelig.

Werking (aanvang): meestal verminderen de klachten binnen 5 dagen.

Groepsinformatie

tetracycline (mond- en keelmiddel) hoort bij de groep tetracyclinen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links