Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

celecoxib

Celebrex, Celecoxib

artrose Reumatoïde artritis

oraal

etoricoxib

Arcoxia, Etoricoxib

artrose jicht pijn Reumatoïde artritis

oraal

parecoxib

Dynastat

pijn

parenteraal (inj./inf.)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Coxib's remmen de productie van prostaglandinen. Ze remmen het enzym cyclo-oxygenase, vooral cyclo-oxygenase-2 (ook wel bekend als COX-2, waar de groep naar genoemd is). Cyclo-oxygenase zet arachidonzuur om in prostaglandine H2, dat vervolgens door andere enzymen wordt omgezet in prostaglandinen, prostacycline en tromboxanen. De bij ontstekingen optredende cytokinen, mitogenen en endotoxinen verhogen de expressie van COX-2. De door COX-2 geproduceerde prostaglandinen spelen een rol bij pijn en ontsteking. Zie eventueel ook TRC prostaglandinesynthese.

Effect

 • Pijnstilling.
 • Ontstekingsremming.
 • Ovulatieremming.

Typerende bijwerkingen

 • Coxib's resulteren in onderzoek in een toegenomen incidentie van trombose, myocardinfarct en beroerte. Veel (andere) coxib's zijn daarom van de markt gehaald.
 • COX-2 remmers laten weliswaar minder met endoscopie zichtbare maagzweren zien dan andere NSAID’s [2 (p. 974)], maar de klinische relevantie hiervan voor het optreden van gastro-intestinale complicaties (perforatie, obstructie, bloeding) is niet duidelijk. Ook voor celecoxib zijn levensbedreigende ulcuscomplicaties gemeld [3 (p. 2:748)].
 • Remming van COX-2 remt de ovulatie en kan onvruchtbaarheid veroorzaken [3 (p. 2:753)].
 • Zie ook de overige typerende_bijwerkingen van alle NSAID's inclusief de coxib's.
 • Zie de NSAID's, meer_informatie voor toelichting over COX-selectiviteit en het verband met de frequentie van het optreden van bijwerkingen bij NSAID's.

Literatuur

 1. 'NSAID's. Geneesmiddelbeoordeling voor de kwetsbare oude patiënt in het Farmacotherapeutisch Kompas', herziene versie 2.2, 2014, Ephor. Ephor rapport NSAID's
 2. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
 3. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.

Zie ook

Indicaties