Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Colex Klysma XGVS OTC Tramedico bv

Toedieningsvorm
Klysma
Verpakkingsvorm
133 ml

Bevat per ml: dinatriumwaterstoffosfaat 31,8 mg en natriumdiwaterstoffosfaat 139,1 mg. Het klysma bevat tevens de conserveermiddelen benzoëzuur en methylparahydroxybenzoaat. Per klysma wordt ca. 4,4 g natrium (Na +) gegeven.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Adviseer bij obstipatie in eerste instantie voldoende inname van vocht en vezels, en voldoende beweging. Indien een dieet met extra vezels niet volstaat, is psyllium een alternatief. Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie is een osmotisch laxans eerste keus. Verhoog bij onvoldoende effect zo nodig tot de maximale dosering of combineer met, of schakel over op een contactlaxans of ander osmotisch laxans. Overweeg als defecatie 3 dagen uitblijft ondanks optimale orale therapie, rectale medicatie ter lediging van het rectum. Fecale impactie kan medicamenteus of manueel worden verwijderd. Als medicatie de voorkeur heeft, overweeg een (micro)klysma of een hoge dosis macrogol (met of zonder elektrolyten).

Overweeg als defecatie 3 dagen uitblijft, ondanks optimale orale therapie, rectale medicatie ter lediging van het rectum. Kies uit rectaal bisacodyl, natriumlaurylsulfoacetaat/natriumcitraat/sorbitol, natriumfosfaat, natriumdocusaat/glycerol of natriumdocusaat/sorbitol.

Bij fecale impactie bij kinderen heeft een hoge dosis macrogol de voorkeur boven een klysma, omdat dit minder belastend is voor het kind. Geef een klysma indien macrogol niet beschikbaar is.

Indicaties

  • Voor lediging van het rectum, het sigmoïd en het onderste gedeelte van het colon descendens bij incidentele obstipatie;
  • Ter eliminatie van bariumimpacten. Ter voorbereiding van medische en diagnostische ingrepen en bij bevalling.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Obstipatie

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar

Eén klysma per keer.

Toediening: Breng de canule voorzichtig in het rectum en knijp de container samen tot de inhoud (bijna) verdwenen is. Er kan een restant achterblijven, dit beïnvloedt de werking niet.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: Hyperfosfatemie, hypocalciëmie, hypokaliëmie, hypernatriëmie, metabole acidose. Misselijkheid, braken, buikpijn, abdominale distensie, diarree. Rectale irritatie.

Bij jonge kinderen en bij ouderen kunnen ernstige symptomen van verstoorde elektrolytenbalans sneller optreden, gemeld zijn tetanie en overlijden.

Interacties

Extra alert zijn bij gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die de renale perfusie beïnvloeden of die de water–elektrolytenbalans kunnen beïnvloeden, zoals calciumantagonisten, NSAID's, ACE-remmers, AT1-receptorantagonisten of diuretica.

Calciumsupplementen of calciumbevattende antacida kunnen het risico op ectopische calcificatie vergroten.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens.

Advies: Kan eenmalig worden gebruikt. Herhaald gebruik ontraden wegens mogelijke verstoring van de calcium- of fosfaatbalans in moeder en foetus.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • braken of buikklachten van onbekende oorsprong;
  • acute buikaandoeningen (peritonitis, appendicitis), aangeboren megacolon, beschadigd darm-rectumslijmvlies, maag-darmbloedingen en aandoeningen die mogelijk gepaard gaan met verhoogde absorptie van fosfaat uit het colon;
  • matige en ernstige nierinsufficiëntie;
  • verstoringen van de elektrolytenbalans, o.a. hyperfosfatemie en hyper- en hypocalciëmie;
  • dehydratie;
  • sterk natriumbeperkt dieet;
  • hartfalen;
  • kinderen jonger dan 3 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen

Risicogroepen: Wees voorzichtig bij cardiovasculaire aandoeningen, nierfunctiestoornissen, kinderen, ouderen, oedemen, zwangerschapstoxicose, hypoalbuminemie en levercirrose.

Toxiciteit: Ook bij patiënten die niet tot een risicogroep behoren kan ernstige toxiciteit optreden als de oplossing langdurig wordt ingehouden.

Darmperforatie: Toediening van het klysma tegen de darmwand aan kan perforatie van het rectum tot gevolg hebben. Bij rectaal bloedverlies of het uitblijven van defecatie nader medisch onderzoek instellen.

Dehydratie: Ter preventie van dehydratie de patiënt adviseren heldere vloeistoffen te drinken.

Onderzoeksgegevens: Bij kinderen van 3–12 j. alleen gebruiken onder medisch toezicht.

Eigenschappen

Gebruiksklaar wegwerpklysma, dat door de patiënt zelf kan worden toegepast. Door de osmotische werking van de fosfaationen wordt vocht in het darmlumen vastgehouden, waardoor het fecale volume groter wordt en de feces zachter. Werking: meestal binnen 5 min.