Geneesmiddelenoverzicht CFTR-regulatoren

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over cystische fibrose. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

CFTR-regulatoren

Werking

Werkingsmechanisme

Het exacte werkingsmechanisme is niet volledig bekend. Wel duidelijk is dat:

 • elexacaftor en tezacaftor CFTR-correctoren zijn, die binden aan verschillende locaties op CFTR en de cellulaire verwerking en het transport van normale of meervoudige mutante vormen van CFTR (zoals F508del-mutatie) ondersteunt, waardoor de hoeveelheid functioneel CFTR op het celoppervlak toeneemt en zo tot meer chloridetransport leidt.
 • lumacaftor een cystische fibrose transmembraanconductieregulator (CFTR)-corrector is die bij een F508del-mutatie de hoeveelheid chloridekanalen op het celoppervlak van epitheelcellen in meerdere organen verhoogt;
 • ivacaftor een CFTR-potentiator is die chloridetransport bevordert door het aantal open kanalen ('gating') van het CFTR-eiwit aan het celoppervlak te vergroten.

Effect

 • Verbetering van de longfunctie (FEV1) bij cystische fibrose met specifieke mutaties.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • Hoofdpijn, duizeligheid;
 • Oorpijn, tinnitus, trommelvlieshyperemie, vestibulaire aandoening;
 • Neusverstopping, sinuscongestie. bacteriën in sputum, orofaryngeale pijn, faryngeaal erytheem, infecties van de bovenste luchtwegen;
 • Dyspneu en afwijkende ademhaling (reversibel) (lumacaftor);
 • Buikpijn, diarree;
 • Verhoogde transaminasewaarden;
 • Onregelmatige menstruatie, dysmenorroe en metrorragie (met name in combinatie met hormonale anticonceptiva) (lumacaftor);
 • Huiduitslag;
 • Borstgezwel.

Minder frequent:

 • vertroebeling van de ooglens bij kinderen (geen invloed op gezichtsvermogen);
 • verstopt oor;
 • hypertensie (lumacaftor);
 • cholestatische hepatitis, hepatische encefalopathie (lumacaftor);
 • menorragie, amenorroe en polymenorroe (met name in combinatie met hormonale anticonceptiva) (lumacaftor);
 • Borstontsteking, gynaecomastie, tepelaandoening, pijn in de tepel.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

CFTR-regulatoren vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties