Geneesmiddelenoverzicht DPP4-remmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over diabetes mellitus type 2. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

DPP4-remmers

Werking

Werkingsmechanisme

DPP4-remmers remmen het enzym dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) en voorkomen hiermee hydrolyse van humane incretinehormonen. Hierdoor stijgen de plasmaconcentraties van de actieve vormen van humaan glucagonachtig peptide-1 (GLP-1) en 'glucose-dependent insulinotropic peptide' (GIP), dit leidt tot:

  • stimulering van de glucoseafhankelijke insulinesecretie door β-cellen van de pancreas;
  • onderdrukking van de glucagonafgifte, waardoor de hepatische glucoseafgifte daalt.

Effect

  • verlaging van de bloedglucoseconcentratie.

Typerende bijwerkingen

  • gastro-intestinale klachten;
  • hoofdpijn;
  • griep- of verkoudheidsverschijnselen;
  • infecties van urinewegen en bovenste luchtwegen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

DPP4-remmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.