Geneesmiddelenoverzicht NS5A-remmers, combinatiepreparaten

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over hepatitis C. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

NS5A-remmers, combinatiepreparaten

Werking

De NS5A-remmer-combinatiepreparaten zijn:

 • elbasvir met de HCV-proteaseremmer grazoprevir;
 • pibrentasvir met de HCV-proteaseremmer glecaprevir;
 • ledipasvir met de HCV-polymeraseremmer sofosbuvir;
 • velpatasvir met de HCV-polymeraseremmer sofosbuvir;
 • velpatasvir met de HCV-polymeraseremmer sofosbuvir, met de HCV-proteaseremmer voxilaprevir.

Werkingsmechanisme

NS5A-remmers:

 • remmen direct het niet-structureel eiwit 5A (NS5A), een multifunctioneel eiwit dat een essentieel onderdeel is van het hepatitis C-virus (HCV)-replicatiecomplex. Dit resulteert in het stopzetten van virale RNA-replicatie en van de vorming van HCV-virions.

HCV-polymeraseremmers:

 • remmen direct het RNA-afhankelijke polymerase van HCV NS5B, een enzym dat essentieel is voor virale replicatie. Dit resulteert in het stopzetten van virale RNA-replicatie.

HCV-proteaseremmers:

 • remmen – via een covalente maar reversibele binding aan het actieve centrum van het virale NS3-protease enzym – direct de NS3-protease en de cofactor NS4A van het HCV. Hierdoor wordt de virale replicatie in geïnfecteerde gastcellen geremd.

Door combinatie van antivirale middelen uit verschillende groepen met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofielen wordt het hepatitis C-virus in meerdere fasen van de virale levenscyclus bestreden. Dit resulteert in een hoge aanhoudende virale respons.

Effect

 • klaring van een chronische hepatitis C-virusinfectie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

 • maag-darmklachten, zoals misselijkheid, braken, verminderde eetlust of diarree;
 • hoofdpijn;
 • slapeloosheid;
 • vermoeidheid, asthenie.

Meer informatie

De NS5A-remmers worden over het algemeen goed verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen van combinatiepreparaten met een NS5A-remmer zijn weinig specifiek. Toevoeging van ribavirine, wanneer noodzakelijk bij patiënten met gedecompenseerde levercirrose, vergroot de kans op bijwerkingen, waaronder (hemolytische) anemie. Dit treedt op in 5–11% van de patiënten die ribavirine ontvangen in combinatie met DAA's (in klinische trials met vooral niet-cirrotische participanten) en bij 18–40% van de patiënten na levertransplantatie of met gedecompenseerde cirrose, veelal bij doses ribavirine lager dan de gebruikelijke dagdosis van 1000-1200 mg 1.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

NS5A-remmers, combinatiepreparaten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen