Geneesmiddelenoverzicht P2Y12-remmers

Deze hoofdrubriek bevat 7 rubrieken:

Meer informatie over Behandeling van een NSTEMI/IAP ACS. Meer informatie over Lange termijn, secundaire preventie na een ACS. Meer informatie over Behandeling van een STEMI ACS. Meer informatie over Onderhoudsbehandeling stabiele Prinzmetal-angina-pectoris. Meer informatie over Secundaire preventie na een TIA/CVA. Meer informatie over trombo-embolie, preventie bij atriumfibrilleren. Meer informatie over Onderhoudsbehandeling van stabiele angina pectoris. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

P2Y12-remmers

Werking

Werkingsmechanisme

P2Y12-remmers:

  • remmen selectief en irreversibel (m.u.v. cangrelor en ticagrelor: reversibel) de P2Y12-ADP (adenosinedifosfaat)-receptor van trombocyten. Hierdoor neemt de binding van fibrinogeen aan de GPIIb/IIIa-receptoren op het oppervlak van de trombocyten onder invloed van ADP af. De P2Y12-afhankelijke plaatjesactivatie en -aggregatie wordt voorkomen.

Effect

  • Remming van de trombocytenaggregatie en voorkoming van trombusvorming.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • bloedingen (excl. intracraniële bloedingen);
  • dyspneu.

Minder frequent

  • intracraniële bloeding;
  • trombotische trombocytopenische purpura (TTP).

Meer informatie

Bloedingen, waaronder hematomen, neus- en gastro-intestinale bloedingen, zijn de meest voorkomende bijwerkingen van P2Y12-remmers. De kans hierop is bij clopidogrel kleiner dan bij de andere middelen binnen deze groep [1]. Ernstige, levensbedreigende bloedingen komen bij prasugrel en ticagrelor vaker voor dan bij clopidogrel [1,2]. Vooral intracraniële bloedingen vormen een belangrijk risico bij gebruik van P2Y12-remmers.

Dyspneu is een typerende bijwerking van P2Y12-remmers en komt vooral voor bij gebruik van ticagrelor. Dyspneu door P2Y12-remmers is doorgaans kortdurend en niet gerelateerd aan een longziekte. Het onderliggende mechanisme is niet bekend [1,2].

Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) is een zeldzame, potentieel fatale bijwerking, gemeld bij gebruik van clopidogrel en prasugrel, die zich in het algemeen voordoet in de eerste twee weken na aanvang van de behandeling. Deze aandoening kenmerkt zich door trombocytopenie, micro-angiopathische hemolytische anemie in combinatie met neurologische afwijkingen, renale disfunctie, of koorts. TTP vereist directe behandeling met inbegrip van plasmaferese.

Literatuur

  1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2017.
  2. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

P2Y12-remmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.