agalsidase bèta

Samenstelling

Fabrazyme XGVS Genzyme Europe bv

Toedieningsvorm
Poeder voor concentraat voor oplossing voor i.v. infusie
Sterkte
5 mg
Verpakkingsvorm
flacon
Toedieningsvorm
Poeder voor concentraat voor oplossing voor i.v. infusie
Sterkte
35 mg
Verpakkingsvorm
flacon

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

agalsidase bèta vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de ziekte van Fabry (onvoldoende activiteit van het enzym α-galactosidase) leidt stapeling van glycosfingolipiden, vooral globotriaosylceramide (Gb3), tot progressieve orgaandisfunctie. Symptomatische behandeling bestaat uit onder andere nierdialyse en -transplantatie bij nierinsufficiëntie, behandeling van hartritmestoornissen en pijnbestrijding met carbamazepine. Enzymtherapie met agalsidase α of agalsidase β wordt aanbevolen, omdat er aanwijzingen zijn dat dit effectiever is dan niet behandelen met enzymtherapie.

Indicaties

Chronische enzym-substitutietherapie bij patiënten ≥ 8 jaar met een bevestigde diagnose van de ziekte van Fabry.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Als enzym-substitutie bij een bevestigde ziekte van Fabry:

Volwassenen en kinderen ≥ 8 jaar:

I.v. als infusie: 1 mg/kg lichaamsgewicht eenmaal per 2 weken. De infusiesnelheid dient in het begin niet hoger te zijn dan 0,25 mg/min (= 15 mg/uur). Nadat de tolerantie bij de patiënt duidelijk is vastgesteld, mag de infusiesnelheid bij opeenvolgende infusies geleidelijk worden verhoogd. De totale infusieduur moet langer zijn dan 2 uur zodat er minder kans is op overgevoeligheidsreacties.

Bij nierinsufficiëntie hoeft de dosis niet te worden aangepast.

Bijwerkingen

Infusie-gerelateerde bijwerkingen zoals koorts en koude rillingen treden zeer vaak op. Andere overgevoeligheidsverschijnselen komen vaak voor: lichte tot matige overgevoeligheidsverschijnselen (IgG-gemedieerd en/of via het complementsysteem) zoals tachycardie, bradycardie, hartkloppingen, bloeddrukveranderingen; lichte tot matige dyspneu, beklemmend gevoel op de keel, pijn op de borst, bronchospasmen, tachypneu en/of piepende ademhaling, rinitis; hypoxie en verminderde zuurstofsaturatie; (overmatig) blozen, urticaria, huiduitslag, jeuk, oedeem van het gezicht, angio-oedeem, ziekte van Raynaud; spierpijn, pijn of oedeem aan de extremiteiten en de rug.

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, paresthesie, misselijkheid, braken.

Vaak (1-10%): (draai-)duizeligheid, slaperigheid, hypo-esthesie, brandend gevoel, lethargie, syncope. Bleekheid, opvliegers. Dyspneu (ook aanvalsgewijs), nasofaryngitis, hoesten. Bovenbuik- en maagklachten, dyspepsie, dysfagie, ongevoelige mond, diarree. Hitte gevoel, temperatuurstijging, perifere koudheid, asthenie. Hyperesthesie, beven, jeuk aan de ogen, oculaire hyperemie, tranenvloed, tinnitus, oorzwelling, oorpijn, huidverkleuring. Sinusbradycardie. Griepachtige symptomen, pijn/trombose op de infusieplaats.

Verder zijn gemeld: anafylactoïde reacties en leukocytoclastische vasculitis.

Interacties

Niet combineren met chloroquine, amiodaron of gentamicine vanwege een theoretisch risico van een intracellulaire remming van α-galactosidase.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Een nadelig effect bij de zuigeling kan niet worden uitgesloten.
Advies: Het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Eerder voorgekomen levensbedreigende overgevoeligheid voor agalsidase β.

Waarschuwingen en voorzorgen

De lichte tot matige overgevoeligheidsreacties kunnen worden verminderd door als premedicatie paracetamol/ibuprofen, antihistaminica en eventueel corticosteroïden te geven. Tevens dient de infusiesnelheid te worden aangepast naar 0,15 mg/min (= 10 mg/uur). Als de infusies zonder incidenten verlopen kan worden overwogen de infusiesnelheid stapsgewijs te verhogen en de premedicatie te verminderen. Bij ernstige overgevoeligheidsreacties de toediening onmiddellijk staken. De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 8 jaar en ouderen > 65 jaar.

Eigenschappen

Agalsidase β is een recombinante vorm van het enzym α-galactosidase. Het wordt na toediening snel opgenomen in de lysosomen van endotheel- en gladde spiercellen van de bloedvaten, waar het opgehoopt GL-3 in nieren-, hart- en huidweefsel afbreekt.

Kinetische gegevens

V d0,12–0,57 l/kg.
Metaboliseringdoor hydrolyse.
T 1/2el80–120 min bij 1 mg/kg in 300 min toegediend.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

agalsidase bèta hoort bij de groep middelen bij metabole aandoeningen, enzymen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links