carbomeer

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Dry Eye Ooggel (974P) Alcon Nederland bv

Toedieningsvorm
Ooggel
Sterkte
3 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Liposic (980) Bausch & Lomb

Toedieningsvorm
Ooggel
Sterkte
2 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g

Conserveermiddel: cetrimide.

Thilo-Tears (974P) Alcon Nederland bv

Toedieningsvorm
Ooggel
Sterkte
3 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Vidisic Carbogel (980) Bausch & Lomb

Toedieningsvorm
Ooggel
Sterkte
2 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g

Conserveermiddel: cetrimide.

Toedieningsvorm
Ooggel 'EDO.'
Sterkte
2 mg/g
Verpakkingsvorm
0,6 ml

Conserveermiddel: geen.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

carbomeer vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij droge ogen geven indifferente middelen/ kunsttranen veelal verlichting van de klachten. Het effect van de verschillende middelen kan per patiënt verschillen; probeer bij onvoldoende effect een ander middel. Kunsttranen met conserveermiddelen (flesjes) zijn het middel van eerste keus omdat deze goedkoper zijn dan kunsttranen zonder conserveermiddelen (verpakking voor eenmalig gebruik). Probeer bij onvoldoende effect een andere kunsttraan of bij verergering van klachten en irritatie een kunsttraan met een ander conserveermiddel of eventueel een conserveermiddelvrije kunsttraan. Een indifferente oogzalf geeft langer bescherming tegen klachten van droge ogen, maar geeft wazig zicht; geef deze bij voorkeur ’s nachts. Geef bij keratoconjunctivitis sicca altijd een indifferente oogzalf voor de nacht.

Indicaties

  • Verminderde traanproductie.
  • Ter bescherming en als adjuvans bij (dreigende) keratoconjunctivitis sicca bij het Sjögren-syndroom.
  • (Dreigende) uitdroging van het hoornvlies door (traumatische) beschadiging van de oogleden of perifere zenuwverlamming, waardoor het oog niet kan worden gesloten.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Verminderde traanproductie, keratoconjunctivitis sicca bij het Sjögren-syndroom en (dreigende) uitdroging van het hoornvlies:

Volwassenen en kinderen:

Naar behoefte telkens 1 druppel in de conjunctivaalzak. Meestal kan worden uitgekomen met 4×/dag 1 druppel. Bij het aanbrengen van ooggel de tube loodrecht houden.

Volgens de NHG-standaard Rood oog en oogtrauma kunsttranen mét conserveermiddelen (vooral benzalkoniumchloride) max. 4×/dag gebruiken vanwege een mogelijk toxisch effect op het cornea-epitheel.

Kinderen: volgens de fabrikant is de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen in de dosering aanbevolen bij volwassenen vastgesteld op basis van klinische ervaring; er zijn echter geen data uit klinische studies beschikbaar.

Liposic ooggel: volgens de fabrikant 30 minuten voor het slapengaan druppelen wegens risico op plakkende oogleden.

Vidisic Carbogel 'EDO' bevat geen conserveermiddel en is bestemd voor eenmalig gebruik.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijftien minuten. De andere oogdruppels eerst en de carbomeerooggel als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10 %): wazig zien.

Vaak (1–10%): oculair ongemak, korstvorming op de ooglidrand, oogirritatie.

Soms (0,1-1%): periorbitaal en conjunctivaal oedeem, pijn en jeuk aan het oog, oculaire hyperemie, verhoogde traanproductie. Contacteczeem.

Verder zijn gemeld: episcleritis, plakkende oogleden, stippen op de cornea. Lokale overgevoeligheidsreacties.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Carbomeer wordt niet geabsorbeerd, waardoor nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Carbomeer wordt niet geabsorbeerd bij de moeder, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Aanhoudende/verergerende of veranderende klachten: als irritatie, pijn en roodheid van het droge oog aanhoudt of verergert of veranderingen in het gezichtsvermogen optreden of verergeren, de behandeling staken en een oogarts raadplegen. Verergering van klachten of steeds vaker moeten druppelen kan een gevolg zijn van irritatie of overgevoeligheid voor conserveermiddelen.

Conserveermiddelen: oogdruppels met conserveermiddel (vooral benzalkoniumchloride) kunnen het epitheel van de cornea beschadigen, vooral bij frequent of langdurig gebruik. Bij droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist bij gebruik van benzalkonium-bevattende kunsttranen, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken.

Contactlenzen: draag alleen contactlenzen tijdens behandeling na overleg met de oogarts. Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen doen verkleuren en vanuit de traanfilm worden opgenomen in de zachte contactlens. Bij frequent druppelen (≥ 4x/dag) kan de hoeveelheid benzalkoniumchloride opgeslagen in de lens en door wash-out weer vrijgemaakt, een dermate hoge concentratie geven dat een schadelijk effect op de cornea niet kan worden uitgesloten. Draag daarom geen zachte contactlenzen indien kunsttranen met benzalkoniumchloride meer dan driemaal per dag worden gebruikt. Bij zachte contactlenzen en ≤ 3 ×/dag druppelen en bij harde contactlenzen: uitnemen tot 15 minuten na druppelen (Bron: Commentaren Medicatiebewaking 2017/2018, Healthbase). Adviseer contactlensdragers bij gebruik van cetrimidebevattende kunsttranen de betreffende fabrikantenbijsluiter te raadplegen.

Eigenschappen

De ooggel en oogdruppels vormen een bevochtigende transparante film op het oogoppervlak en beschermen het tegen uitdroging.

Groepsinformatie

carbomeer hoort bij de groep kunsttranen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links