carbomeer

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Dry Eye Gel (974P) Alcon Nederland bv

Toedieningsvorm
Ooggel
Sterkte
3 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Liposic (980) Bausch & Lomb

Toedieningsvorm
Ooggel
Sterkte
2 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g

Conserveermiddel: cetrimide.

Thilo-Tears (974P) Alcon Nederland bv

Toedieningsvorm
Ooggel
Sterkte
3 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Vidisic Carbogel (980) Bausch & Lomb

Toedieningsvorm
Ooggel
Sterkte
2 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g

Conserveermiddel: cetrimide.

Toedieningsvorm
Ooggel 'EDO.'
Sterkte
2 mg/g
Verpakkingsvorm
0,6 ml

Conserveermiddel: geen.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

carbomeer vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij droge ogen geven indifferente middelen/ kunsttranen veelal verlichting van de klachten. Het effect van de verschillende middelen kan per patiënt verschillen; probeer bij onvoldoende effect een ander middel. Kunsttranen met conserveermiddelen (flesjes) zijn het middel van eerste keus omdat deze goedkoper zijn dan kunsttranen zonder conserveermiddelen (verpakking voor eenmalig gebruik). Probeer bij onvoldoende effect een andere kunsttraan of bij verergering van klachten en irritatie een kunsttraan met een ander conserveermiddel of eventueel een conserveermiddelvrije kunsttraan. Een indifferente oogzalf geeft langer bescherming tegen klachten van droge ogen, maar geeft wazig zicht; geef deze bij voorkeur ’s nachts. Geef bij keratoconjunctivitis sicca altijd een indifferente oogzalf voor de nacht.

Indicaties

  • Verminderde traanproductie.
  • Ter bescherming en als adjuvans bij (dreigende) keratoconjunctivitis sicca bij het Sjögren-syndroom.
  • (Dreigende) uitdroging van het hoornvlies door (traumatische) beschadiging van de oogleden of perifere zenuwverlamming, waardoor het oog niet kan worden gesloten.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Verminderde traanproductie, keratoconjunctivitis sicca bij het Sjögren-syndroom en (dreigende) uitdroging van het hoornvlies:

Volwassenen en kinderen

Dry Eye Gel, Thilo-Tears: 4×/dag naar behoefte 1 druppel in de conjunctivaalzak. Vidisic Carbogel (EDO): naar behoefte telkens 1 druppel in de conjunctivaalzak. Liposic : 3–5 ×/dag 1 druppel in de conjunctivaalzak; de laatste druppel 30 minuten voor het slapengaan toedienen vanwege risico op plakkende oogleden.

Volgens de NHG-standaard Rood oog en oogtrauma kunsttranen mét conserveermiddelen (vooral benzalkoniumchloride) max. 4×/dag gebruiken vanwege een mogelijk toxisch effect op het cornea-epitheel.

Kinderen: volgens de fabrikanten is de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen in de dosering aanbevolen bij volwassenen vastgesteld op basis van klinische ervaring; er zijn echter geen data uit klinische studies beschikbaar.

Toediening

  • Bij het aanbrengen van de ooggel de tube loodrecht houden, om te voorkomen dat de druppel te groot wordt voor de inhoud van de conjunctivaalzak en de wimpers aan elkaar gaan kleven.
  • Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste 15 minuten. De andere oogdruppels eerst en de carbomeerooggel als laatste toedienen.
  • Vidisic Carbogel 'EDO' bevat geen conserveermiddel en is bestemd voor eenmalig gebruik.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10 %): wazig zien.

Vaak (1–10%): oculair ongemak, korstvorming op de ooglidrand, oogirritatie.

Soms (0,1-1%): periorbitaal en conjunctivaal oedeem, pijn en jeuk aan het oog, oculaire hyperemie, verhoogde traanproductie. Contacteczeem.

Verder zijn gemeld: episcleritis, plakkende oogleden, stippen op de cornea. Lokale overgevoeligheidsreacties.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Carbomeer wordt niet geabsorbeerd, waardoor nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Carbomeer wordt niet geabsorbeerd bij de moeder, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Aanhoudende klachten of verergerende/veranderende klachten: als irritatie, pijn en roodheid van het droge oog aanhoudt of verergert of veranderingen in het gezichtsvermogen optreden of verergeren, de behandeling staken en een oogarts raadplegen. Verergering van klachten of steeds vaker moeten druppelen kan een gevolg zijn van irritatie of overgevoeligheid voor conserveermiddelen.

Contactlenzen: draag alleen contactlenzen tijdens behandeling na overleg met de (oog)arts.

Hulpstoffen

  • Wees voorzichtig met benzalkoniumchloride en cetrimide, in sommige oogdruppels, bij droge ogen of een beschadigde cornea, vanwege het risico op keratitis (punctata) en/of toxische ulceratieve keratopathie (benzalkoniumchloride) bij langdurig gebruik.
  • Conserveermiddelen kunnen zachte contactlenzen doen verkleuren en vanuit de traanfilm worden opgenomen in de zachte contactlens of erop neerslaan. Bij frequent druppelen (≥ 3×/dag) kan de hoeveelheid conserveermiddel die is opgeslagen in de lens en door wash-out weer is vrijgemaakt, een dermate hoge concentratie geven dat een schadelijk effect op de cornea niet kan worden uitgesloten. Draag daarom geen zachte contactlenzen indien de oogdruppels met benzalkoniumchloride of cetrimide meer dan tweemaal per dag worden gebruikt. Bij zachte contactlenzen met ≤ 2×/dag druppelen en bij harde contactlenzen: uitnemen tot 15 minuten na druppelen (Bron: Commentaren Medicatiebewaking 2023, Healthbase). Adviseer contactlensdragers bij gebruik van cetrimidebevattende kunsttranen de betreffende fabrikantenbijsluiter te raadplegen. Verder kunnen conserveermiddelen irritatie veroorzaken, wat aanleiding kan geven tot minder goed verdragen van contactlenzen.

Eigenschappen

De ooggel en oogdruppels vormen een bevochtigende transparante film op het oogoppervlak. De film vervangt een tekort aan traanvloeistof of een kwalitatief tekortschietende tranenfilm, en maakt zo een wrijvingsloze beweging van het ooglid over het oogoppervlak mogelijk. Het oogoppervlak wordt beschermd tegen uitdroging.

Groepsinformatie

carbomeer hoort bij de groep kunsttranen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links