hyaluronzuur/​carbomeer

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Hylan Tramedico bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels 'Minim'
Verpakkingsvorm
0,65 ml

Bevat per ml: hyaluronzuur (Na-zout) 0,15 mg, carbomeer 981 0,15 mg. Conserveermiddel: geen.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

hyaluronzuur/​carbomeer vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij droge ogen geven indifferente middelen/ kunsttranen veelal verlichting van de klachten. Het effect van de verschillende middelen kan per patiënt verschillen; probeer bij onvoldoende effect een ander middel. Kunsttranen met conserveermiddelen (flesjes) zijn het middel van eerste keus omdat deze goedkoper zijn dan kunsttranen zonder conserveermiddelen (verpakking voor eenmalig gebruik). Probeer bij onvoldoende effect een andere kunsttraan of bij verergering van klachten en irritatie een kunsttraan met een ander conserveermiddel of eventueel een conserveermiddelvrije kunsttraan. Een indifferente oogzalf geeft langer bescherming tegen klachten van droge ogen, maar geeft wazig zicht; geef deze bij voorkeur ’s nachts. Geef bij keratoconjunctivitis sicca altijd een indifferente oogzalf voor de nacht.

Indicaties

  • Ter bescherming en symptomatische behandeling van uitdrogingsverschijnselen van de ogen veroorzaakt door (dreigende) keratoconjunctivitis sicca bij het Sjögrensyndroom.
  • Bij (dreigende) uitdroging van het hoornvlies door onvolledige sluiting van het oog ten gevolge van (traumatische) beschadiging van de oogleden of perifere zenuwverlammingen.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Keratoconjunctivitis sicca bij het Sjögrensyndroom en uitdroging van het hoornvlies door onvolledige sluiting van het oog.

Volwassenen

1 druppel 4×/dag of zo vaak als nodig, in de conjunctivaalzak.

Toediening

  • Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en oogzalven of viskeuze druppels (zoals hyaluronzuur/carbomeer oogdruppels) als laatste toedienen;
  • Hylan 'Minim' bevat geen conserveermiddel en is bestemd voor eenmalig gebruik.

Bijwerkingen

Vaak (1–10%): brandende pijn aan het oog, wazig zien.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens (carbomeer, hyaluronzuur).

Farmacologisch effect: Na oculaire toediening treedt er geen (carbomeer) of nauwelijks (hyaluronzuur) absorptie op, waardoor nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (carbomeer, hyaluronzuur).

Farmacologisch effect: Na oculaire toediening treedt er geen (carbomeer) of nauwelijks (hyaluronzuur) absorptie op, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan worden gebuikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Behandeling staken en een (oog)arts raadplegen indien de irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert.

Contactlenzen: bij ernstige gevallen van droge ogen overleggen met de oogarts over het wel of niet dragen van contactlenzen.

Eigenschappen

De oogdruppels vormen een bevochtigende film op het oogoppervlak en beschermen het tegen uitdroging.

Kinetische gegevens

Resorptie carbomeer: geen systemische absorptie. Hyaluronzuur: diffundeert naar het plasma; klinisch relevante systemische absorptie wordt echter niet verwacht.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

hyaluronzuur/carbomeer hoort bij de groep kunsttranen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links