hypromellose

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Artelac Bausch & Lomb

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,32%)
Sterkte
3,2 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Conserveermiddel: cetrimide. Bevat tevens: fosfaatbuffer.

Artelac EDO Bausch & Lomb

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,32%)
Sterkte
3,2 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,5 ml, 0,6 ml

Conserveermiddel: geen. Bevat tevens: fosfaatbuffer.

Hypromellose Monofree Théa Pharma bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,3%)
Sterkte
3 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,4 ml

Conserveermiddel: geen. Bevat tevens: boorzuur.

Hypromellose Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,3%)
Sterkte
3 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride. Bevat tevens: boorzuur.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

hypromellose vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij droge ogen geven indifferente middelen/ kunsttranen veelal verlichting van de klachten. Het effect van de verschillende middelen kan per patiënt verschillen; probeer bij onvoldoende effect een ander middel. Kunsttranen met conserveermiddelen (flesjes) zijn het middel van eerste keus omdat deze goedkoper zijn dan kunsttranen zonder conserveermiddelen (verpakking voor eenmalig gebruik). Probeer bij onvoldoende effect een andere kunsttraan of bij verergering van klachten en irritatie een kunsttraan met een ander conserveermiddel of eventueel een conserveermiddelvrije kunsttraan. Een indifferente oogzalf geeft langer bescherming tegen klachten van droge ogen, maar geeft wazig zicht; geef deze bij voorkeur ’s nachts. Geef bij keratoconjunctivitis sicca altijd een indifferente oogzalf voor de nacht.

Indicaties

  • Verminderde traanproductie;
  • Ter bescherming en als adjuvans bij (dreigende) keratoconjunctivitis sicca bij het Sjögren-syndroom;
  • (Dreigende) uitdroging van het hoornvlies door (traumatische) beschadiging van de oogleden of perifere zenuwverlamming, waardoor het oog niet kan worden gesloten.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Verminderde traanproductie en (dreigende) uitdroging van het hoornvlies

Volwassenen

Hypromellose oogdruppels en Hypromellose Monofree: individueel doseren. Gewoonlijk zo nodig 1 druppel elk uur (of minder frequent); bij warm en droog weer eventueel 1 druppel elk kwartier.

Volwassenen en kinderen > 12 maanden

Artelac (EDO): individueel doseren. Gewoonlijk 1 druppel 3–5× per dag, zo nodig vaker.

Volgens de NHG-standaard Rood oog en oogtrauma (2017) kunsttranen mét conserveermiddelen (vooral benzalkoniumchloride) max. 4×/dag gebruiken vanwege een mogelijk toxisch effect op het cornea-epitheel.

Toediening

  • Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste 15 minuten. De andere oogdruppels eerst en hypromellose oogdruppels als laatste toedienen. Indien oogzalven worden gebruikt dan deze als laatste toedienen.
  • Artelac EDO en Hypromellose Monofree bevatten geen conserveermiddel en zijn bestemd voor eenmalig gebruik.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): lokale reacties zoals branderig gevoel, irritatie, jeuk en pijn in het oog, tranend oog, gevoel van een vreemd lichaam, conjunctivale hyperemie, gezwollen oogleden, kleverige oogleden. Wazig zien, gevoeligheid voor verblindend licht. Systemische overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk. Verminderd reukvermogen.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van hypromellose oogdruppels en andere oogdruppels kan de werking van laatstgenoemde middelen versterken.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.

Farmacologisch effect: Hypromellose wordt niet geabsorbeerd, waardoor nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Nee.

Farmacologisch effect: Hypromellose wordt niet geabsorbeerd bij de moeder, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • Gebruik van Hypromellose Monofree en Hypromellose oogdruppels bij kinderen < 18 jaar, vanwege het aanwezige boor in de oogdruppels, omdat de vruchtbaarheid kan afnemen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Aanhoudende/verergerende of veranderende klachten: als irritatie, pijn, roodheid van het droge oog aanhoudt of verergert of veranderingen in het gezichtsvermogen optreden of verergeren, de behandeling staken en een oogarts raadplegen. Verergering van klachten of steeds vaker moeten druppelen kan een gevolg zijn van irritatie of overgevoeligheid voor conserveermiddelen.

Contactlenzen: draag alleen contactlenzen na overleg met de oogarts. Zie ook achter Hulpstoffen.

Hulpstoffen:

  • Wees voorzichtig met benzalkoniumchloride en cetrimide, in sommige oogdruppels, bij droge ogen of een beschadigde cornea, vanwege het risico op keratitis (punctata) en/of toxische ulceratieve keratopathie (benzalkoniumchloride) bij frequent en langdurig gebruik. Conserveermiddelen kunnen zachte contactlenzen doen verkleuren en vanuit de traanfilm worden opgenomen in de zachte contactlens. Bij frequent druppelen (≥ 3×/dag) kan de hoeveelheid conserveermiddel die is opgeslagen in de lens en door wash-out weer is vrijgemaakt, een dermate hoge concentratie geven dat een schadelijk effect op de cornea niet kan worden uitgesloten. Draag daarom geen zachte contactlenzen indien de oogdruppels met benzalkoniumchloride of cetrimide meer dan tweemaal per dag worden gebruikt. Bij zachte contactlenzen met ≤ 2×/dag druppelen en bij harde contactlenzen: uitnemen tot 15 minuten na druppelen (Bron: Commentaren Medicatiebewaking 2020, Healthbase). Verder kunnen conserveermiddelen irritatie veroorzaken, wat aanleiding kan geven tot minder goed verdragen van contactlenzen.
  • Fosfaathoudende oogdruppels kunnen bij een ernstig beschadigde cornea leiden tot corneacalcificaties.

Eigenschappen

Hypromellose zorgt voor een gereduceerde oppervlaktespanning en een verhoogde viscositeit van het traanvocht. Hecht zich goed vast aan de cornea en conjunctiva, waardoor een stabiele traanfilm ontstaat welke de cornea beschermt tegen uitdroging en beschadiging van de epitheelcellen.

Kinetische gegevens

Resorptie Bij oculair gebruik van hypromellose vindt geen systemische absorptie plaats.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

hypromellose hoort bij de groep kunsttranen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links