povidon

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Duratears Free Alcon Nederland bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (2%) 'Single dose'
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,4 ml

Conserveermiddel: geen.

Oculotect Théa Pharma bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (5%)
Sterkte
50 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Toedieningsvorm
Oogdruppels (5%) 'Unidose'
Sterkte
50 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,4 ml

Conserveermiddel: geen.

Protagens Alcon Nederland bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (2%)
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml, 15 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Toedieningsvorm
Oogdruppels (2%) 'Mono'
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,4 ml

Conserveermiddel: geen.

Vidisic PVP Ophtiole Bausch & Lomb

Toedieningsvorm
Oogdruppels (5%)
Sterkte
50 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Conserveermiddel: cetrimide.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

povidon vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij droge ogen geven indifferente middelen/ kunsttranen veelal verlichting van de klachten. Het effect van de verschillende middelen kan per patiënt verschillen; probeer bij onvoldoende effect een ander middel. Kunsttranen met conserveermiddelen (flesjes) zijn het middel van eerste keus omdat deze goedkoper zijn dan kunsttranen zonder conserveermiddelen (verpakking voor eenmalig gebruik). Probeer bij onvoldoende effect een andere kunsttraan of bij verergering van klachten en irritatie een kunsttraan met een ander conserveermiddel of eventueel een conserveermiddelvrije kunsttraan. Een indifferente oogzalf geeft langer bescherming tegen klachten van droge ogen, maar geeft wazig zicht; geef deze bij voorkeur ’s nachts. Geef bij keratoconjunctivitis sicca altijd een indifferente oogzalf voor de nacht.

Indicaties

  • Verminderde traanproductie;
  • Ter bescherming en als adjuvans bij (dreigende) keratoconjunctivitis sicca bij het Sjögren-syndroom;
  • (Dreigende) uitdroging van het hoornvlies door (traumatische) beschadiging van de oogleden of perifere zenuwverlamming, waardoor het oog niet kan worden gesloten.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Verminderde traanproductie, keratoconjunctivitis sicca bij Sjögren-syndroom en (dreigende) uitdroging van het hoornvlies

Volwassenen

1–2 druppels 4–5×/dag, of afhankelijk van de ernst van de aandoening naar behoefte.

Volgens de NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma kunsttranen mét conserveermiddelen (vooral benzalkoniumchloride) max. 4×/dag gebruiken vanwege een mogelijk toxisch effect op het cornea-epitheel.

Toediening

  • Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijftien minuten. De andere oogdruppels eerst en povidon-oogdruppels als laatste toedienen. Indien oogzalven worden gebruikt dan deze als laatste toedienen.
  • De Duratears Free, Protagens 'Mono' en Oculotect 'Unidose' bevatten geen conserveermiddel en zijn bestemd voor eenmalig gebruik.

Bijwerkingen

Vaak (1–10%): oogirritatie.

Zelden (0,01–0,1%): lokale overgevoeligheidsreacties.

Verder zijn gemeld: oogklachten (wazig zien, pijn en jeuk), een drukkend gevoel op het oog, oculaire hyperemie.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect:Povidon wordt niet geabsorbeerd, waardoor nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Povidon wordt niet geabsorbeerd bij de moeder, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Aanhoudende klachten of verergerende of veranderende klachten: Als irritatie, pijn en roodheid van het droge oog aanhoudt of verergert of veranderingen in het gezichtsvermogen optreden of verergeren, de behandeling staken en een oogarts raadplegen. Verergering van klachten of steeds vaker moeten druppelen kan een gevolg zijn van irritatie of overgevoeligheid voor conserveermiddelen.

Hulpstoffen

  • Wees voorzichtig met benzalkoniumchloride en cetrimide, in sommige oogdruppels, bij droge ogen of een beschadigde cornea, vanwege het risico op keratitis (punctata) en/of toxische ulceratieve keratopathie (benzalkoniumchloride) bij frequent en langdurig gebruik. Conserveermiddelen kunnen zachte contactlenzen doen verkleuren en vanuit de traanfilm worden opgenomen in de zachte contactlens of erop neerslaan. Bij frequent druppelen (≥ 3×/dag) kan de hoeveelheid conserveermiddel die is opgeslagen in de lens en door wash-out weer is vrijgemaakt, een dermate hoge concentratie geven dat een schadelijk effect op de cornea niet kan worden uitgesloten. Draag daarom geen zachte contactlenzen indien de oogdruppels met benzalkoniumchloride of cetrimide meer dan tweemaal per dag worden gebruikt. Bij zachte contactlenzen met ≤ 2×/dag druppelen en bij harde contactlenzen: uitnemen tot 15 minuten na druppelen (Bron: Commentaren Medicatiebewaking 2023, Healthbase). Verder kunnen conserveermiddelen irritatie veroorzaken, wat aanleiding kan geven tot minder goed verdragen van contactlenzen.
  • Fosfaathoudende oogdruppels (Vidisic PVP) kunnen bij een ernstig beschadigde cornea leiden tot corneacalcificaties.

Eigenschappen

Kunstmatig traanvocht dat door zijn gehalte aan povidon gedurende lange tijd in contact blijft met het oogoppervlak, de traanfilm stabiliseert en zo het cornea-epitheel beschermt.

Groepsinformatie

povidon hoort bij de groep kunsttranen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links