dextran/​hypromellose

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Duratears Alcon Nederland bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Verpakkingsvorm
flacon 15 ml

Bevat per ml: dextran '70' 1 mg, hypromellose 3 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dextran/​hypromellose vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij droge ogen geven indifferente middelen/ kunsttranen veelal verlichting van de klachten. Het effect van de verschillende middelen kan per patiënt verschillen; probeer bij onvoldoende effect een ander middel. Kunsttranen met conserveermiddelen (flesjes) zijn het middel van eerste keus omdat deze goedkoper zijn dan kunsttranen zonder conserveermiddelen (verpakking voor eenmalig gebruik). Probeer bij onvoldoende effect een andere kunsttraan of bij verergering van klachten en irritatie een kunsttraan met een ander conserveermiddel of eventueel een conserveermiddelvrije kunsttraan. Een indifferente oogzalf geeft langer bescherming tegen klachten van droge ogen, maar geeft wazig zicht; geef deze bij voorkeur ’s nachts. Geef bij keratoconjunctivitis sicca altijd een indifferente oogzalf voor de nacht.

Indicaties

  • Ter bescherming en als adjuvans bij (dreigende) keratoconjunctivitis sicca bij het Sjögren-syndroom.
  • (Dreigende) uitdroging van het hoornvlies door (traumatische) beschadiging van de oogleden of perifere zenuwverlamming, waardoor het oog niet kan worden gesloten.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Keratoconjunctivitis sicca bij Sjögren's syndroom en (dreigende) uitdroging van het hoornvlies:

Volwassenen

Individueel doseren. Per keer 1–2 druppels in het oog toedienen.

Toediening: Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste 15 minuten. De andere oogdruppels eerst en dextran/hypromellose oogdruppels als laatste toedienen. Indien oogzalven worden gebruikt dan deze als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10 %): wazig zien.

Vaak (1-10 %): droog oog, ooglidaandoening, corpus-alienumgevoel in ogen.

Soms (0,1–1%): irritatie en jeuk in het oog, oculaire hyperemie.

Verder is gemeld: erytheem van het ooglid, zwelling van het oog, oogafscheiding, schilferige ooglidrand, verhoogde traanproductie, oogpijn. Hoofdpijn. Overgevoeligheid.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Dextran en hypromellose worden niet geabsorbeerd, waardoor nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Nee.

Farmacologisch effect: Dextran en hypromellose worden niet geabsorbeerd, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan worden gebuikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

De behandeling staken en een (oog)arts raadplegen indien hoofdpijn, oogpijn, veranderingen in het gezichtsvermogen, oogirritatie of roodheid optreedt, of als de aandoening langer dan 3 dagen aanhoudt of verergert.

Contactlenzen: bij extreme gevallen van droge ogen overleggen met de oogarts over het wel of niet dragen van contactlenzen. Polyquaternium past door zijn molecuulgrootte niet in de matrix van zachte contactlenzen en is voor zover bekend niet schadelijk voor het cornea-epitheel (bron: Commentaren Medicatiebewaking 2023, Healthbase.nl)

Eigenschappen

Vormt een hydrofiele film en verhoogt zo de stabiliteit van de nog aanwezige traanfilm op het oog en bevordert, door fysiologische vermenging, de vochtigheid van het hoornvlies.

Kinetische gegevens

Overig Bij oculair gebruik vindt geen systemische absorptie plaats.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

dextran/hypromellose hoort bij de groep kunsttranen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links