carboxymethylcellulose

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Celluvisc (Na-zout) OTC Bijlage 2 Abbvie bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels ‘Unit-dose’
Sterkte
10 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,4 ml

Conserveermiddel: geen.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

carboxymethylcellulose vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij droge ogen geven indifferente middelen/ kunsttranen veelal verlichting van de klachten. Het effect van de verschillende middelen kan per patiënt verschillen; probeer bij onvoldoende effect een ander middel. Kunsttranen met conserveermiddelen (flesjes) zijn het middel van eerste keus omdat deze goedkoper zijn dan kunsttranen zonder conserveermiddelen (verpakking voor eenmalig gebruik). Probeer bij onvoldoende effect een andere kunsttraan of bij verergering van klachten en irritatie een kunsttraan met een ander conserveermiddel of eventueel een conserveermiddelvrije kunsttraan. Een indifferente oogzalf geeft langer bescherming tegen klachten van droge ogen, maar geeft wazig zicht; geef deze bij voorkeur ’s nachts. Geef bij keratoconjunctivitis sicca altijd een indifferente oogzalf voor de nacht.

Aan de vergoeding van carboxymethylcellulose zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van droge ogen en lichte oogirritatie.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Droge ogen en lichte oogirritatie.

Volwassenen

Afhankelijk van de ernst van de klachten 1–2 druppels, iedere 3–4 uur.

Toedieningsinformatie: Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste 15 minuten. De andere oogdruppels eerst en carboxymethylcellulose oogdruppels als laatste toedienen. Indien oogzalven worden gebruikt dan deze als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Vaak (1–10%): irritatie (o.a. een branderig gevoel).

Verder zijn gemeld: kortdurend wazig zien na indruppelen. Pijn, roodheid, jeuk, schilferige ooglidrand, verslechtering gezichtsvermogen, corpus-alienumgevoel, oogafscheiding. Overgevoeligheidsreacties.

Verder is letsel aan het oogoppervlak gemeld (cornea geschaafd) doordat het uiteinde van de ampul in contact kwam met het oog tijdens het gebruik.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.

Farmacologisch effect: Carboxymethylcellulose wordt niet geabsorbeerd, waardoor nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Nee.

Farmacologisch effect: Carboxymethylcellulose wordt niet geabsorbeerd bij de moeder, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

De behandeling staken en een (oog)arts raadplegen indien oogpijn, veranderingen in het gezichtsvermogen, oogirritatie of roodheid optreedt of verergert.

Geen contactlenzen dragen tijdens de behandeling.

Onderzoeksgegevens: de werkzaamheid en veiligheid is niet onderzocht bij kinderen.

Eigenschappen

Carboxymethylcellulose zorgt voor een gereduceerde oppervlaktespanning en een verhoogde viscositeit van het traanvocht. Hecht zich vast aan de cornea en conjunctiva, waardoor een stabiele traanfilm ontstaat welke de cornea beschermt tegen uitdroging en beschadiging van de epitheelcellen.

Kinetische gegevens

Resorptie Gezien het hoge molecuulgewicht is het niet waarschijnlijk dat carboxymethylcellulose door de cornea penetreert. Verblijfsduur op de cornea is ca. 25 min.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

carboxymethylcellulose hoort bij de groep kunsttranen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links