paraffine/​vaseline/​wolvet

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Duratears Z Alcon Nederland bv

Toedieningsvorm
Oogzalf
Verpakkingsvorm
3,5 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

paraffine/​vaseline/​wolvet vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij droge ogen geven indifferente middelen/ kunsttranen veelal verlichting van de klachten. Het effect van de verschillende middelen kan per patiënt verschillen; probeer bij onvoldoende effect een ander middel. Kunsttranen met conserveermiddelen (flesjes) zijn het middel van eerste keus omdat deze goedkoper zijn dan kunsttranen zonder conserveermiddelen (verpakking voor eenmalig gebruik). Probeer bij onvoldoende effect een andere kunsttraan of bij verergering van klachten en irritatie een kunsttraan met een ander conserveermiddel of eventueel een conserveermiddelvrije kunsttraan. Een indifferente oogzalf geeft langer bescherming tegen klachten van droge ogen, maar geeft wazig zicht; geef deze bij voorkeur ’s nachts. Geef bij keratoconjunctivitis sicca altijd een indifferente oogzalf voor de nacht.

Indicaties

  • Ter bescherming en als adjuvans bij expositie van de cornea ten gevolge van traumatische beschadiging van de oogleden en perifere nervus facialis verlammingen;
  • Dehydratie van de cornea bij verminderde traanproductie;
  • Peroperatief als beschermend middel voor de cornea bij ingrepen onder algehele anesthesie;
  • Bij recidiverende cornea-erosies om verkleving van de oogleden 's nachts te voorkomen.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Ter bescherming en als adjuvans bij expositie van de cornea ten gevolge van traumatische beschadiging van de oogleden en perifere nervus facialis verlammingen

Volwassenen en kinderen

Naar behoefte ca. 0,5 cm zalf aanbrengen in het onderste ooglid.

Kinderen: volgens de fabrikant is de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen niet vastgesteld echter wordt niet verwacht dat aanpassing van de dosering nodig is.

Dehydratie van de cornea bij verminderde traanproductie

Volwassenen en kinderen

Naar behoefte ca. 0,5 cm zalf aanbrengen in het onderste ooglid.

Kinderen: volgens de fabrikant is de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen niet vastgesteld echter wordt niet verwacht dat aanpassing van de dosering nodig is.

Peroperatief als beschermend middel voor de cornea bij ingrepen onder algehele anesthesie

Volwassenen en kinderen

Naar behoefte ca. 0,5 cm zalf aanbrengen in het onderste ooglid.

Kinderen: volgens de fabrikant is de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen niet vastgesteld echter wordt niet verwacht dat aanpassing van de dosering nodig is.

Bij recidiverende cornea-erosies om verkleving van de oogleden 's nachts te voorkomen

Volwassenen en kinderen

Naar behoefte ca. 0,5 cm zalf aanbrengen in het onderste ooglid.

Kinderen: volgens de fabrikant is de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen niet vastgesteld echter wordt niet verwacht dat aanpassing van de dosering nodig is.

Toediening: Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en de oogzalf als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: pijn, jeuk, zwelling en irritatie van het oog. Wazig zien, corpus alienum–gevoel, tranend oog, conjunctivaal oedeem, oculaire hyperemie. Hoofdpijn.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens.

Farmacologisch effect: Aangezien de (hulp)stoffen farmacologisch inert zijn en de systemische blootstelling verwaarloosbaar is na oculaire toediening zijn nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Aangezien systemische blootstelling verwaarloosbaar is na oculair gebruik bij de moeder, en de (hulp)stoffen farmacologisch inert zijn, zijn nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Behandeling staken indien hoofdpijn, oogpijn, veranderingen in het gezichtsvermogen, oogirritatie of roodheid aanhoudt of verergert.

De oogzalf bevat wolvet dat plaatselijke huidreacties zoals contacteczeem kan veroorzaken.

Draag geen contactlenzen gedurende de behandeling.

Eigenschappen

Zalfbasis; smelt in het oog en voorkomt uitdroging van de cornea.

Groepsinformatie

paraffine/vaseline/wolvet hoort bij de groep kunsttranen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links