ketotifen (in de oogheelkunde)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Altriabak (als waterstoffumaraat) Théa Pharma bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,025%)
Sterkte
0,25 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Zonder conserveermiddel.

Ketotifen (als waterstoffumaraat) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Oogdruppels 'Unidose'
Sterkte
0,25 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,4 ml

Zonder conserveermiddel.

Zaditen (als waterstoffumaraat) Théa Pharma bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,025%)
Sterkte
0,25 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Toedieningsvorm
Oogdruppels 'Unidose'
Sterkte
0,25 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,4 ml

Zonder conserveermiddel.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ketotifen (in de oogheelkunde) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij een allergische conjunctivitis geven oogdruppels met een antihistaminicum veelal verlichting van de klachten. Voeg bij hardnekkige en hevige conjunctivitisklachten, prednisolon-oogdruppels toe (max. 3 dagen). Bij hevige klachten aan de oogleden, kan aanbrengen van hydrocortisoncrème gedurende enkele dagen effectief zijn. Overweeg bij frequent recidiverende conjunctivitis een onderhoudsbehandeling met een antihistaminicum-oogdruppel; combineer met een (‘niet-sederend’) oraal antihistaminicum bij onvoldoende effect. Behandel een rinoconjunctivitis in eerste instantie met een corticosteroïdneusspray, aangezien de oogklachten hierdoor vaak al afnemen.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van seizoensgebonden allergische conjunctivitis.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Seizoensgebonden allergische conjunctivitis:

Volwassenen en kinderen ≥ 3 jaar:

1 druppel 2×/dag in de conjunctivale zak.

De 'Unidose' oogdruppels zijn voor eenmalig gebruik.

Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels en oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Lokaal: Vaak (1-10%): oogklachten (pijn en irritatie), keratitis punctata, erosies van het hoornvliesepitheel.

Soms (0,1-1%): wazig zien, droge ogen, fotofobie, conjunctivitis, conjunctivale bloeding.

Verder zijn gemeld: lokale overgevoeligheidsreacties zoals jeuk en oedeem aan het ooglid, oogzwelling, contacteczeem.

Systemisch: Soms (0,1-1%): hoofdpijn. Slaperigheid. Droge mond. Overgevoeligheid, huiduitslag, eczeem, urticaria.

Verder zijn gemeld: exacerbatie van bestaande allergische aandoeningen zoals astma en eczeem. Zwelling en oedeem van het gelaat. Duizeligheid.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren in hoge orale doses geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Oogdruppels bevatten slechts een kleine hoeveelheid werkzame stof. Nadelige effecten op de foetus zijn daardoor niet waarschijnlijk.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.

Farmacologisch effect: Het is niet waarschijnlijk dat toepassing van de oogdruppels bij de moeder aanleiding geeft tot detecteerbare hoeveelheden ketotifen in de moedermelk.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig met benzalkoniumchloride bij droge ogen of een beschadigde cornea, vanwege het risico op keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie bij langdurig gebruik. Benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren. Contactlenzen voor het indruppelen uitnemen en na 15 minuten weer indoen.

De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij kinderen jonger dan 3 jaar.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Eigenschappen

Antihistaminicum (selectieve histamine H1-receptorantagonist) met sederende en zeer zwak anticholinerge werking. In vitro is een stabiliserende werking op de mestcellen aangetoond.

Kinetische gegevens

Resorptie Gering; er worden doorgaans geen meetbare plasmaspiegels van ketotifen gevonden na gebruik van de oogdruppels.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ketotifen (in de oogheelkunde) hoort bij de groep antihistaminica, lokaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links