azelastine (bij oogaandoening)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Allergodil oogdruppels (hydrochloride) OTC Mylan bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
6 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Azelastine (hydrochloride) OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Oogdruppels 'Minim' (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,3 ml

Conserveermiddel: geen.

Azelergo (hydrochloride) OTC Bausch & Lomb

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,6 ml

Conserveermiddel: geen.

Carelastin oogdruppels (hydrochloride) OTC Mylan bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
6 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Pollival (hydrochloride) OTC Ursapharm Benelux bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Conserveermiddel: geen.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

azelastine (bij oogaandoening) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij een allergische conjunctivitis geven oogdruppels met een antihistaminicum veelal verlichting van de klachten. Voeg bij hardnekkige en hevige conjunctivitisklachten, prednisolon-oogdruppels toe (max. 3 dagen). Bij hevige klachten aan de oogleden, kan aanbrengen van hydrocortisoncrème gedurende enkele dagen effectief zijn. Overweeg bij frequent recidiverende conjunctivitis een onderhoudsbehandeling met een antihistaminicum-oogdruppel; combineer met een (‘niet-sederend’) oraal antihistaminicum bij onvoldoende effect. Behandel een rinoconjunctivitis in eerste instantie met een corticosteroïdneusspray, aangezien de oogklachten hierdoor vaak al afnemen.

Indicaties

Behandeling en preventie van de symptomen van:

  • seizoensgebonden allergische conjunctivitis bij volwassenen en kinderen van 4 jaar en ouder;
  • niet-seizoensgebonden allergische conjunctivitis bij volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Seizoensgebonden allergische conjunctivitis

Volwassenen en kinderen ≥ 4 jaar

1 druppel in ieder oog 2×/dag, zonodig verhogen tot max. 4×/dag. De behandelduur is doorgaans max. 6 weken aaneengesloten; langer gebruik alleen onder medisch toezicht. Indien expositie aan pollen wordt verwacht, profylactisch druppelen voorafgaand aan expositie.

Niet-seizoensgebonden allergische conjunctivitis

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar

1 druppel in ieder oog 2×/dag, zonodig verhogen tot max. 4×/dag. De behandelduur is doorgaans max. 6 weken aaneengesloten; langer gebruik alleen onder medisch toezicht.

Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 minuten dicht te drukken wordt voorkomen dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte; hierdoor is er minder kans op systemische reacties.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Vaak

Oog

  • Oogirritatie

Soms

Zenuwstelsel

  • Smaak bitter

Zeer zelden

Huid en onderhuid

  • Pruritus
  • Rash

Immuunsysteem

  • Overgevoeligheidsreactie

Huid en onderhuid (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Pruritus Zeer zelden
Rash

Immuunsysteem (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Overgevoeligheidsreactie Zeer zelden

Oog (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Oogirritatie Vaak

Zenuwstelsel (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Smaak bitter Soms
  • Oogirritatie: tijdelijke, milde irritatie van het oog.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren alleen schadelijk gebleken bij hoge orale doses die toxisch zijn voor het moederdier (groeivertraging, misvorming van het skelet, foetale sterfte). Bij oculaire toediening is de te verwachten systemische blootstelling minimaal.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate. Azelastine heeft een bittere smaak, wat mogelijk kan leiden tot weigering van de borstvoeding door de zuigeling.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Adviseer patiënten om contact op te nemen als de symptomen verergeren of niet verbeteren na 48 uur.

Hulpstoffen: Wees voorzichtig met benzalkoniumchloride bij droge ogen of een beschadigde cornea, vanwege het risico op keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie bij langdurig gebruik. Benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren. Contactlenzen voor het indruppelen uitnemen en na 15 minuten weer indoen.

Overdosering

Bij accidentele orale inname door (kleine) kinderen kunnen systemische effecten optreden, zie vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Antihistaminicum. Azelastine is een ftalazinonderivaat met selectieve H1-antagonistische werking. Het remt tevens de synthese en afgifte van de mediatoren leukotrieen, histamine, PAF en serotonine. Werking: binnen 15–30 minuten.

Kinetische gegevens

Overig Na oculaire toediening zijn de maximale plasmaspiegels van azelastine zeer laag en liggen op of onder de grens van de kwantificatie.
Metabolisering tot actief desmethylazelastine.
Eliminatie vnl. met de feces.
T 1/2el 20 uur, 45 uur (desmethylazelastine).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

azelastine (bij oogaandoening) hoort bij de groep antihistaminica, lokaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links