levocabastine (bij allergische rinitis)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Livocab neusspray (als hydrochloride) Janssen-Cilag bv

Toedieningsvorm
Neusspray, suspensie
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
15 ml

Conserveermiddelen: benzalkoniumchloride en propyleenglycol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

levocabastine (bij allergische rinitis) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Vermijd bij allergische rinitis zoveel mogelijk de prikkels die klachten veroorzaken. Bij gebruik van geneesmiddelen is bij incidentele klachten een niet-sederend antihistaminicum (oraal of nasaal) eerste keus vanwege de snelle werking. Bij intermitterende en milde klachten kan een antihistaminicum (oraal niet-sederend of nasaal) of een nasaal corticosteroïd worden gebruikt. Bij een verstopte neus en bij persisterende en matig ernstige tot ernstige klachten gaat de voorkeur uit naar een nasaal corticosteroïd dat bij onvoldoende effect kan worden gecombineerd met een antihistaminicum (oraal niet-sederend of nasaal). Faalt ook de combinatietherapie en zijn de klachten ernstig, dan kan een allergeen-specifieke, subcutane immunotherapie in aanmerking komen, na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen samen met de patiënt.

Indicaties

  • Seizoensgebonden allergische rinitis.

Gerelateerde informatie

Dosering

Voor gebruik de neus snuiten en tijdens de verstuiving goed opsnuiven.

Klap alles open Klap alles dicht

Seizoensgebonden allergische rinitis:

Volwassenen en kinderen:

Twee verstuivingen per neusgat 2×/dag, zo nodig tot 3–4×/dag. De behandeling voortzetten tot de klachten geheel zijn verdwenen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn.

Vaak (1-10%): neusbloeding, hoesten, keelpijn, sinusitis, slaperigheid, duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid, pijn.

Soms (0,1-1%): lokale irritatie, droogheid en pijn, verstopte neus, hypersensitiviteit, ooglidoedeem, hartkloppingen, dyspneu, bronchospasme, malaise.

Zelden (0,01-0,1%): lokale warmte of ongemak, neusoedeem, tachycardie.

Verder is gemeld: anafylactische reactie.

Interacties

Oxymetazoline kan de absorptie van nasaal toegediend levocabastine tijdelijk verminderen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Opname in het bloed bij intranasaal gebruik is gering. Nadelige effecten zijn niet waarschijnlijk.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate. Bij langdurig gebruik van antihistaminica in hoge doseringen kan er in theorie sufheid optreden bij de zuigeling.

Advies: Kan kortdurend waarschijnlijk veilig worden gebruikt; langdurig gebruik ontraden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij nierinsufficiëntie.

Benzalkoniumchloride kan oedeem van het neusslijmvlies geven, vooral bij langdurig gebruik.

Overdosering

Symptomen

Na ingestie: sedatie.

Therapie

Na ingestie veel (water) drinken om de renale uitscheiding te bevorderen.

Eigenschappen

Antihistaminicum. Werking: lokaal meestal snel. Werkingsduur: enkele uren.

Kinetische gegevens

Resorptie 30–45 microg/verstuiving.
T max circa 3 uur.
Metabolisering vnl. door glucuronidering tot een acylglucuronide.
Eliminatie vnl. onveranderd met de urine.
T 1/2el 35–40 uur. Bij nierinsufficiëntie aanzienlijk langer.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

levocabastine (bij allergische rinitis) hoort bij de groep antihistaminica, lokaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links