levocabastine (in de oogheelkunde)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Livocab oogdruppels (als hydrochloride) Janssen-Cilag bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels, suspensie (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
4 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride. Bevat tevens: fosfaat(buffer).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

levocabastine (in de oogheelkunde) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij een allergische conjunctivitis geven oogdruppels met een antihistaminicum veelal verlichting van de klachten. Voeg bij hardnekkige en hevige conjunctivitisklachten, prednisolon-oogdruppels toe (max. 3 dagen). Bij hevige klachten aan de oogleden, kan aanbrengen van hydrocortisoncrème gedurende enkele dagen effectief zijn. Overweeg bij frequent recidiverende conjunctivitis een onderhoudsbehandeling met een antihistaminicum-oogdruppel; combineer met een (‘niet-sederend’) oraal antihistaminicum bij onvoldoende effect. Behandel een rinoconjunctivitis in eerste instantie met een corticosteroïdneusspray, aangezien de oogklachten hierdoor vaak al afnemen.

Indicaties

 • Seizoensgebonden allergische conjunctivitis, waaronder conjunctivitis vernalis.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Allergische conjunctivitis:

Volwassenen en kinderen

1 druppel in ieder oog 2×/dag, zo nodig verhogen tot 3–4×/dag. De behandeling voortzetten totdat de klachten geheel zijn verdwenen.

Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

De suspensie schudden voor gebruik.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Vaak

Oog

 • Branderig gevoel in oog
 • Oogirritatie
 • Oogpijn
 • Wazig zien

Soms

Oog

 • Ooglidoedeem

Zeer zelden

Huid en onderhuid

 • Angio-oedeem
 • Contacteczeem
 • Pruritus
 • Urticaria

Immuunsysteem

 • Overgevoeligheidsreactie

Infecties

 • Conjunctivitis

Oog

 • Blefaritis
 • Oculaire hyperemie
 • Oogzwelling
 • Tranende ogen

Zenuwstelsel

 • Hoofdpijn

Beschreven, met onbekende frequentie

Hart

 • Hartkloppingen

Immuunsysteem

 • Anafylactische reactie

Hart (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Hartkloppingen

Huid en onderhuid (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Angio-oedeem Zeer zelden
Contacteczeem
Pruritus
Urticaria

Immuunsysteem (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Overgevoeligheidsreactie Zeer zelden
Beschreven, met onbekende frequentie
Anafylactische reactie

Infecties (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Conjunctivitis Zeer zelden

Oog (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Branderig gevoel in oog Vaak
Oogirritatie
Oogpijn
Wazig zien
Ooglidoedeem Soms
Blefaritis Zeer zelden
Oculaire hyperemie
Oogzwelling
Tranende ogen

Zenuwstelsel (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Hoofdpijn Zeer zelden

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren, alleen aanwijzingen voor schadelijkheid in extreem hoge systemische doseringen.

Farmacologisch effect: Gezien de lage systemische belasting bij gebruik van oogdruppels worden geen nadelige effecten bij de foetus verwacht.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in zeer geringe mate.

Farmacologisch effect: Gezien de verwachte lage systemische belasting bij gebruik van de oogdruppels door de moeder en de zeer geringe blootstelling via de melk worden geen nadelige effecten bij de zuigeling verwacht.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig met benzalkoniumchloride bij droge ogen of een beschadigde cornea, vanwege het risico op keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie bij langdurig gebruik. Benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren. Contactlenzen vóór het indruppelen uitnemen en na 15 minuten weer indoen.

Bij een beschadigde cornea kan het gebruik van fosfaathoudende oogdruppels leiden tot corneacalcificaties.

Eigenschappen

Antihistaminicum (selectieve histamine H1-receptor-antagonist). Na toepassing in het oog geeft het meestal snel verlichting van de symptomen van allergische conjunctivitis. Werkingsduur: enkele uren.

Kinetische gegevens

Resorptie langzaam en onvolledig. Van een druppel van 15 microg wordt ca. 6 microg geabsorbeerd.
T max ca. 6 uur.
Metabolisering in de lever door middel van glucuronidering.
Eliminatie vnl. onveranderd met de urine (70%).
T 1/2el 39–70 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

levocabastine (in de oogheelkunde) hoort bij de groep antihistaminica, lokaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links