Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

azathioprine

Azafalk, Azathioprine, Imuran

colitis ulcerosa, constitutioneel eczeem, contacteczeem, Reumatoïde artritis, ziekte van Crohn

oraal

lenalidomide

Revlimid

oraal

methotrexaat

Ebetrex, Emthexate, Injexate, Methotrexaat injectievloeistof, Methotrexaat tablet, Metoject

constitutioneel eczeem, psoriasis, Reumatoïde artritis, ziekte van Crohn

oraal, parenteraal (inj/inf)

pirfenidon

Esbriet

oraal

pomalidomide

Imnovid

oraal

thalidomide

Thalidomide

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

De 'overige immunosuppressiva' vormen een heterogene groep van geneesmiddelen die via verschillende aangrijpingspunten hun werking uitoefenen en die bij diverse indicaties worden toegepast. De respectieve werkingsmechanismen en effecten staan in de afzonderlijke geneesmiddelteksten onder de rubriek Eigenschappen.

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.