Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

lenalidomide

Lenalidomide, Revlimid

oraal

methotrexaat (bij inflammatoire aandoening)

Ebetrex, Emthexate, Injexate, Methotrexaat injectievloeistof, Methotrexaat tablet, Metoject

constitutioneel eczeem (off-label) contacteczeem (off-label) psoriasis Reumatoïde artritis urticaria ziekte van Crohn

oraal, parenteraal (inj./inf.)

pirfenidon

Esbriet, Pirfenidon

oraal

pomalidomide

Imnovid

oraal

thalidomide

Thalidomide

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

De 'overige immunosuppressiva' vormen een heterogene groep van geneesmiddelen die via verschillende aangrijpingspunten hun werking uitoefenen en die bij diverse indicaties worden toegepast. De respectieve werkingsmechanismen en effecten staan in de afzonderlijke geneesmiddelteksten onder de rubriek Eigenschappen.

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.