Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

aclidinium

Bretaris Genuair, Eklira Genuair

COPD, onderhoudsbehandeling

inhalatie

glycopyrronium (inhalatie)

Seebri, Tovanor

COPD, onderhoudsbehandeling

inhalatie

ipratropium

Atrovent, Ipratropium, Ipraxa

astma, aanvalsbehandeling astma, onderhoudsbehandeling COPD, aanvalsbehandeling COPD, onderhoudsbehandeling

inhalatie

tiotropium

Spiriva, Tiotropium, Tiotrus

astma, onderhoudsbehandeling COPD, onderhoudsbehandeling

inhalatie

umeclidinium

Incruse

COPD, onderhoudsbehandeling

inhalatie

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

 • Inhalatieparasympathicolytica remmen de werking van acetylcholine door competitieve blokkade van de muscarinereceptoren. In de luchtwegen leidt dit tot relaxatie van gladde spieren.

Effect

 • bronchusverwijding.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • droge mond;
 • hoesten;
 • nasofaryngitis;
 • misselijkheid;
 • duizeligheid;
 • hoofdpijn.

Minder frequent:

 • glaucoom (vaker bij verneveling bij ouderen);
 • urineretentie (vooral bij ouderen);
 • paradoxale bronchospasmen (vaker bij verneveling).

Meer informatie

Geïnhaleerde anticholinergica worden in het algemeen goed verdragen en geven weinig systemische bijwerkingen, omdat de systemische absorptie laag is.

Verneveld anticholinergicum kan een direct effect op het oog hebben en bij ouderen vaker glaucoom veroorzaken; dit kan voorkomen worden door een mondstuk te gebruiken in plaats van een ademhalingsmasker.

Paradoxale bronchospasmen kunnen optreden als gevolg van de gebruikte hulpstoffen. Verneveloplossingen die hypotoon of hypertoon zijn of conserveermiddelen bevatten, zoals benzalkoniumchloride en EDTA, geven vaker bronchospasmen. Bronchospasmen kunnen ook het gevolg zijn van blokkade van presynaptische M2-receptoren aanwezig op de zenuwcellen van de luchtwegen.

Literatuur

 1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
 2. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.