Geneesmiddelenoverzicht parasympathicolytica, inhalatie

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

parasympathicolytica, inhalatie

Werking

Werkingsmechanisme

 • Inhalatieparasympathicolytica remmen de werking van acetylcholine door competitieve blokkade van de muscarinereceptoren. In de luchtwegen leidt dit tot relaxatie van gladde spieren.

Effect

 • bronchusverwijding.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • droge mond;
 • hoesten;
 • nasofaryngitis;
 • misselijkheid;
 • duizeligheid;
 • hoofdpijn.

Minder frequent:

 • glaucoom (vaker bij verneveling bij ouderen);
 • urineretentie (vooral bij ouderen);
 • paradoxale bronchospasmen (vaker bij verneveling).

Meer informatie

Geïnhaleerde anticholinergica worden in het algemeen goed verdragen en geven weinig systemische bijwerkingen, omdat de systemische absorptie laag is.

Verneveld anticholinergicum kan een direct effect op het oog hebben en bij ouderen vaker glaucoom veroorzaken; dit kan voorkomen worden door een mondstuk te gebruiken in plaats van een ademhalingsmasker.

Paradoxale bronchospasmen kunnen optreden als gevolg van de gebruikte hulpstoffen. Verneveloplossingen die hypotoon of hypertoon zijn of conserveermiddelen bevatten, zoals benzalkoniumchloride en EDTA, geven vaker bronchospasmen. Bronchospasmen kunnen ook het gevolg zijn van blokkade van presynaptische M2-receptoren aanwezig op de zenuwcellen van de luchtwegen.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

parasympathicolytica, inhalatie vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen