Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

dienogest

Dienogest

endometriose

oraal

dydrogesteron

Duphaston

climacterische klachten dysmenorroe endometriose fertiliteitsbehandeling Vaginaal bloedverlies

oraal

lynestrenol

Orgametril

climacterische klachten endometriose Vaginaal bloedverlies

oraal

medroxyprogesteron (bij maligne aandoening)

Depo-Provera '500', Provera tablet 200/​250 mg

oraal, parenteraal (inj./inf.)

medroxyprogesteron (oraal)

Provera tabletten 5 mg/​10 mg

climacterische klachten endometriose Vaginaal bloedverlies

oraal

megestrol

Megestrol

oraal

norethisteron

Primolut N

endometriose Vaginaal bloedverlies

oraal

progesteron (oraal)

Utrogestan

climacterische klachten

oraal

progesteron (parenteraal)

Prolutex

fertiliteitsbehandeling

parenteraal (inj./inf.)

progesteron (vaginaal)

Crinone, Cyclogest, Lutinus, Utrogestan

fertiliteitsbehandeling

vaginaal

tibolon

Livial, Tibolinia, Tibolon

climacterische klachten

oraal

ulipristal (bij uterusmyomen)

Esmya

Vaginaal bloedverlies

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Progestagenen binden aan de nucleaire progesteronreceptor en activeren deze. Hierdoor wordt de synthese van specifieke eiwitten geïnduceerd.

Progestagenen:

  • brengen een endometrium, dat onder invloed van oestrogenen tot ontwikkeling is gebracht, in de secretiefase. Hierdoor wordt de ontvankelijkheid van het endometrium voor innestelen van een embryo bevorderd;
  • hebben negatieve feedback op de hypofysaire-gonadale as. Hierdoor wordt de LH- en FSH-afgifte geremd.

Effect

  • vermindering van acuut hevig menstrueel bloedverlies doordat het endometrium alsnog in de secretiefase komt;
  • uitstel van de menstruatie door voorkómen van de plotselinge daling van de progesteronconcentratie vlak voor de menstruatie;
  • afname van de groei van fibromyomen van de uterus;
  • onderdrukking van endometriosehaarden;
  • vermindering van het risico op endometriumhyperplasie en endometriumcarcinoom dat wordt veroorzaakt door oestrogeensuppletie in de postmenopauze;
  • handhaven zwangerschap na innesteling van het embryo bij kunstmatige voortplantingstechnieken (progesteron vaginaal en parenteraal);
  • remmende werking op hormoongevoelige tumoren (medroxyprogesteron en megestrol).

Meer informatie

In deze geneesmiddelgroep zijn progesteron en afgeleiden (C21-steroïden) zoals hydroxy- en medroxyprogesteron en dydrogesteron opgenomen en testosteronderivaten (C19-steroïden) met progestagene werking zoals dienogest, lynestrenol en norethisteron. Tibolon is een progestageen met tevens een zwak oestrogene en androgene werking. Ulipristal is een selectieve progesteronreceptor-modulator, die als partiële agonist bindt aan progesteronreceptoren.

De belangrijkste natuurlijke progestagene stof is progesteron. Progesteron bezit het vermogen een onder invloed van oestrogenen tot ontwikkeling gebracht endometrium in de secretiefase te brengen. Deze werking van progesteron, die de uterus voorbereidt op innesteling van de bevruchte eicel, wordt ook als progestagene werking aangeduid. Daarnaast kan progesteron een bestaande zwangerschap handhaven. Dit noemt men wel de gestagene werking.

Synthetische progestagenen hebben alle de voor progesteron kenmerkende progestagene werking op het endometrium. Lang niet alle progestagenen bezitten echter ook de gestagene eigenschappen van progesteron.

Typerende bijwerkingen

Het spectrum aan bijwerkingen van een bepaald progestageen is afhankelijk van de mate waarin het ook glucocorticoïde, mineralocorticoïde, oestrogene of androgene eigenschappen heeft (met name in hoge dosering).

Progestagenen hebben de volgende groepsspecifieke bijwerking bij vrouwen:

  • effecten op de menstruatiecyclus (doorbraakbloedingen, onregelmatig bloedverlies, amenorroe).