Geneesmiddelenoverzicht salicylaten als trombocytenaggregatieremmers

Deze hoofdrubriek bevat 7 rubrieken:

Meer informatie over Behandeling van acuut coronair syndroom in de acute fase. Meer informatie over Behandeling van een NSTEMI/IAP ACS. Meer informatie over Behandeling van een STEMI ACS. Meer informatie over Lange termijn, secundaire preventie na een ACS. Meer informatie over Onderhoudsbehandeling van stabiele angina pectoris. Meer informatie over perifeer arterieel vaatlijden. Meer informatie over Secundaire preventie na een TIA/CVA. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

salicylaten als trombocytenaggregatieremmers

Werking

Werkingsmechanisme

De salicylaten:

  • veroorzaken (in lage dosering) een irreversibele acetylering van het enzym cyclo-oxygenase in de trombocyt. Hierdoor wordt de vorming van prostaglandine tromboxaan A2 in de trombocyt geremd. Tromboxaan A2 bevordert de trombocytenaggregatie.

Effect

Bij gebruik in lage dosering:

  • irreversibele remming van de trombocytenaggregatie; hierdoor wordt de bloedingstijd verlengd.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • maag-darmklachten zoals dyspepsie, buikpijn, anorexie, misselijkheid en diarree;
  • bij patiënten met astma of een allergische voorgeschiedenis: overgevoeligheidsreacties zoals urticaria, huiduitslag en bronchospasmen.

Minder frequent (ernstig):

  • bloedingen in de hoge tractus digestivus;
  • hersenbloedingen.

Meer informatie

Bij toepassing van acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium als trombocytenaggregatieremmer kunnen dezelfde bijwerkingen optreden als bij het gebruik van acetylsalicylzuur/carbasaatcalcium als pijnstiller en koortsverlagend middel. Maag-darmklachten en bloedingen treden vaker op bij gebruik van analgetische doseringen.

Het is niet aangetoond dat carbasalaatcalcium minder bijwerkingen veroorzaakt dan acetylsalicylzuur.

Bloedverlies in het maag-darmkanaal, meestal occult, kan bij langdurig gebruik leiden tot ferriprieve anemie.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

salicylaten als trombocytenaggregatieremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen