Geneesmiddelenoverzicht SGLT2-remmers

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

SGLT2-remmers

Werking

Werkingsmechanisme

  • blokkeren selectief en reversibel de natrium-glucose-cotransporter 2 (SGLT2) in het tubulussysteem van de nieren. Hierdoor wordt de renale glucosereabsorptie geremd, wat leidt tot uitscheiding van glucose met de urine.

Effect

  • verlaging van de bloedglucoseconcentratie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • genitale en urineweginfecties;
  • polyurie of pollakisurie;
  • bijwerkingen als gevolg van volumedepletie, zoals duizeligheid, hypotensie en uitdroging;
  • diabetische ketoacidose (dapagliflozine bij diabetes mellitus type 1).

Minder frequent:

  • diabetische ketoacidose (bij diabetes mellitus type 2);
  • Fournier-gangreen.

Meer informatie

Diabetische ketoacidose (DKA): Bij diabetes type 2 hebben de gemelde gevallen zich veelal voorgedaan tijdens de eerste twee maanden van de behandeling, maar er zijn ook meldingen kort na stopzetting van een SGLT2-remmer. In sommige gevallen was er sprake van dehydratie, lage voedselinname, gewichtsverlies, infectie, operatieve ingreep, braken, een verlaging van de insulinedosis of slecht gereguleerde diabetes. In een aantal gevallen werden atypische matig verhoogde glucosewaarden of glucosewaarden lager dan 14 mmol/l gemeld. Een onderliggend mechanisme voor DKA bij gebruik van SGLT2-remmers is vooralsnog niet bekend [1].

Er zijn meldingen van Fournier-gangreen (necrotiserende fasciitis van het perineum) bij gebruik van SGLT2-remmers. Dit is een zeldzame, maar ernstige en mogelijk fatale infectie. Een urogenitale infectie of perineaal abces kan aan de necrotiserende fasciitis voorafgaan. Hoewel diabetes mellitus een risicofactor is voor de ontwikkeling van Fournier-gangreen, worden sommige meldingen mogelijk in verband gebracht met het gebruik van SGLT2-remmers [2].

Literatuur:

  1. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Risico-informatie over SGLT2-remmers 18 maart 2016. Beschikbaar via DHPC SGLT2-remmers.
  2. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Risico-informatie over SGLT2-remmers 21 januari 2019. Beschikbaar via DHPC SGLT2-remmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

SGLT2-remmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.