Samenstelling

Antagel Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Suspensie
Verpakkingsvorm
300 ml, 500 ml, 1000 ml

Bevat per ml suspensie: algeldraat wet gel overeenkomend met aluminiumoxide 40 mg, magnesiumhydroxide 20 mg. Conserveermiddel: methyl- en propylparahydroxybenzoaat.

Gastilox Novum Pharma bv

Toedieningsvorm
Kauwtablet

Bevat per kauwtablet: algeldraat overeenkomend met aluminiumoxide 200 mg, magnesiumhydroxide 400 mg.

Toedieningsvorm
Suspensie 'Forte'
Verpakkingsvorm
flacon 240 ml, zakje 10 ml

Bevat per ml suspensie: algeldraat overeenkomend met aluminiumoxide 90 mg, magnesiumhydroxide 60 mg. Conserveermiddel: methyl- en propylparahydroxybenzoaat.

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

De behandeling van eerste-episode maagklachten, functionele maagklachten en gastro-oesofageale refluxziekte bestaat uit het geleidelijk verhogen van de mate van zuurremming met achtereenvolgens een antacidum, een H2-receptorantagonist en een protonpompremmer. Bij voldoende effect wordt de medicatie geleidelijk gestopt. Bij een antacidum gaat de voorkeur uit naar een combinatie van algeldraat met magnesiumhydroxide (werkt sneller en langer), bij een H2-receptorantagonist naar ranitidine en bij een protonpompremmer naar omeprazol; dit in verband met de bredere toepasbaarheid en de prijs.

Voor de behandeling van een endoscopisch aangetoonde oesofagitis zijn protonpompremmers de standaardbehandeling, waarbij de voorkeur uitgaat naar omeprazol. Protonpompremmers zijn hierbij effectiever gebleken dan H2-receptorantagonisten en antacida. Bij oesofagitis graad C en D is het gebruik levenslang.

Voor de behandeling van maagklachten als gevolg van NSAID-gebruik komt een protonpompremmer, bij voorkeur omeprazol, in aanmerking. De behandeling van maagklachten als gevolg van andere medicatie bestaat uit het geleidelijk verhogen van de mate van zuurremming met achtereenvolgens een antacidum, een H2-receptorantagonist en een protonpompremmer.

Indicaties

Klachten veroorzaakt door hyperaciditeit zoals indigestie, zuurbranden, ulcus pepticum, (hemorragische) gastritis, lichte reflux-oesofagitis. Profylaxe van stress-ulcera en van bloedingen uit stress-ulcera.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Klachten veroorzaakt door hyperaciditeit:

Volwassenen en kinderen:

1 kauwtablet of 10–15 ml suspensie. Eén uur na elke maaltijd en voor het slapengaan. Bij ernstige klachten: de dosering van de kauwtablet verdubbelen, of 10-20 ml van de suspensie Forte gebruiken, of iedere 2 uur aanvullende doses gebruiken van de suspensie.

Overige indicaties:

Volwassenen en kinderen:

doseren op geleide van de aciditeit van de maaginhoud.

De suspensie goed schudden voor gebruik.

Bijwerkingen

Zelden (0,01-0,1%): encefalopathie door hypermagnesiëmie en geabsorbeerd aluminium bij langdurig gebruik van hoge doses bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie. Misselijkheid en braken. Niersteenvorming.

Verder zijn gemeld: osteomalacie. Demineralisatie van het skelet. Spierzwakte. Hypofosfatemie, hypermagnesiëmie, anorexie. De antacida zijn in een zodanige verhouding met elkaar gemengd dat de obstiperende bijwerking van de aluminiumverbinding wordt tegengegaan door de laxerende bijwerking van de magnesiumverbinding.

Interacties

Niet combineren met mycofenolzuur, de absorptie hiervan wordt geremd. Gelijktijdige inname van o.a. tetracyclinen, digoxine, cimetidine, bisacodyl, chloorpromazine, bisfosfonaten, ijzer, itraconazol, thyreomimetica, isoniazide of ciprofloxacine kan de resorptie van deze middelen aanzienlijk verminderen; daarom deze middelen ten minste 1–2 uur innemen vóór het antacidum, chinolonen ten minste 4 uur voor het antacidum innemen. Door verhoging van de pH van de urine kan de plasmaspiegel van salicylaten sterk dalen en van kinidine stijgen.

Zwangerschap

Advies: Kan, voor zover bekend zonder gevaar, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Advies: Kan, voor zover bekend zonder gevaar, volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Ernstige nierfunctiestoornis. Hypofosfatemie.

Waarschuwingen en voorzorgen

In verband met de bijwerkingen en de kans op hypofosfatemie langdurig gebruik vermijden. Hypofosfatemie of het fosfaatdeficiëntiesyndroom (symtomen zijn anorexie, spierzwakte en osteomalacie) kan worden voorkomen door gebruik van extra melk. Antacida kunnen de symptomen van maagcarcinoom maskeren. Bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie kan langdurig gebruik encefalopathie en hypermagnesiëmie veroorzaken, met als mogelijk gevolg hypotensie, misselijkheid, braken, ademhalingsdepressie, bradycardie en coma. Voorzichtig zijn bij langdurig gebruik van antacida bij patiënten met nierstenen.

Eigenschappen

Antacidum. Algeldraat en magnesium(hydr)oxide samen hebben een sterk en snel zuurneutraliserend vermogen. Door de stijging van de pH neemt de proteolytische werking van pepsine af.

Kinetische gegevens

Resorptie15–30% (aluminium en magnesium).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

algeldraat/magnesiumhydroxide hoort bij de groep antacida.

Zie ook