aluminiumacetotartraat (bij ooraandoening)

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Aluminiumacetotartraat Oordruppels FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oordruppels (1,2%)
Sterkte
12 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g
Toedieningsvorm
Oordruppels (12%)
Sterkte
120 mg/g
Verpakkingsvorm
15 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

aluminiumacetotartraat (bij ooraandoening) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van otitis externa gaat de voorkeur uit naar zure oordruppels met een corticosteroïd. In geval van een trommelvliesperforatie komen aluminiumacetotartraat 1,2% oordruppels als eerste in aanmerking. Als na 3 weken het effect uitblijft, behandel dan op geleide van een kweek en resistentiebepaling.

Indicaties

  • Otitis externa.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Otitis externa

Volwassenen en kinderen

Bij een gesloten trommelvlies: oordruppels 1,2% of 12%: 3 druppels 3×/dag in de gehoorgang van het aangedane oor druppelen gedurende 1 week, zo nodig 2× herhalen. Behandelen zolang er klachten zijn; meestal is 1–2 weken voldoende. Bij een geperforeerd trommelvlies alleen de oordruppels 1,2% gebruiken. De oordruppels kunnen ook gebruikt worden voor het nathouden van een eventueel in de gehoorgang ingebrachte oortampon of lintgaas. Het gaasje of de tampon vochtig houden door 6–8×/dag te druppelen. Het gaasje of de tampon na 1 of 2 dagen verwisselen.

Volgens de NHG-Standaard Otitis Externa (2014) bij een geperforeerd trommelvlies: na reiniging van de gehoorgang oordruppels 1,2% 3 druppels 3×/dag in de gehoorgang van het aangedane oor druppelen gedurende 1 week, zo nodig de behandeling (incl. reinigen van de gehoorgang) 2× herhalen. Bij gebruik van een oortampon of lintgaas (ter ontzwelling): een met het preparaat bevochtigd lintgaas of oortampon in de uitwendige gehoorgang aanbrengen en deze vochtig houden door 6–8×/dag te druppelen op het gaas of de tampon. Na 24 uur het gaas of de tampon verwijderen; bij verbetering continueren met de oordruppels (zonder gebruik van gaas of tampon) gedurende 7 dagen óf bij uitblijven van verbetering opnieuw reinigen en tamponneren; herhaal dit tot verbetering optreedt (max. 7 dagen).

Toediening

  • De uitwendige gehoorgang voor iedere behandeling goed schoonmaken en zorgvuldig drogen; geen zeep gebruiken.
  • De flacon op lichaamstemperatuur brengen (in de handen), alvorens toe te dienen.
  • In zijligging (of met het hoofd opzij) in de gehoorgang druppelen, en na indruppelen 3–5 minuten in dezelfde houding blijven liggen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): voorbijgaand prikkelend of branderig gevoel; zie ook waarschuwingen en voorzorgen.

Soms (0,1-1%): verminderd gehoor, door beschadiging van het trommelvlies (m.n. bij gebruik > 2 weken). Kristalvorming op het trommelvlies (met als gevolg beschadiging en ontstekingen) bij gebruik van de oordruppels 12% zonder lintgaas of oortampon, en bij langdurig gebruik (> 2 weken). Ototoxiciteit bij gebruik van de oordruppels 12 % bij een geperforeerd trommelvlies.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens.

Farmacologisch effect: De systemische blootstelling na auriculaire toediening wordt minimaal geacht.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Onwaarschijnlijk bij lokale toediening, vanwege een geringe systemische absorptie.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • Geperforeerd of beschadigd trommelvlies, trommelvliesbuisjes: aluminiumacetotartraatoordruppels 12%.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij een geperforeerd trommelvlies aluminiumacetotartraatoordruppels 12% niet gebruiken, vanwege meer risico op ototoxiciteit.

Neem contact op met de arts indien prikkelend of branderig gevoel na indruppelen langer dan enkele uren aanhoudt.

Houdbaarheid: Vanwege onvoldoende conservering zijn de oordruppels 1,2% na openen korter dan 14 dagen houdbaar.

Aluminiumzouten kunnen kleding verkleuren en metalen (sieraden, bril) aantasten.

Eigenschappen

Aluminiumacetotartraatoplossing is een zure oplossing. Hierdoor wordt de pH in de uitwendige gehoorgang verlaagd; dit heeft een antimicrobieel effect, vooral tegen Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus en mogelijk ook tegen enkele schimmels en gisten waaronder Candida en Aspergilles spp. Verder heeft aluminiumacetotartraat een adstringerende werking op de huid. Hierdoor en door verdamping van de oplossing aan het huidoppervlak in de gehoorgang treedt een jeukstillende, verkoelende en indrogende werking op.

Groepsinformatie

aluminiumacetotartraat (bij ooraandoening) hoort bij de groep antimicrobiële middelen, auriculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links