azelastine (bij allergische rinitis)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Allergodil Nevel (hydrochloride) Bijlage 2 Mylan bv

Toedieningsvorm
Neusspray
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Bevat 0,14 mg azelastinehydrochloride/verstuiving.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

azelastine (bij allergische rinitis) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Vermijd bij allergische rinitis zoveel mogelijk de prikkels die klachten veroorzaken. Bij gebruik van geneesmiddelen is bij incidentele klachten een niet-sederend antihistaminicum (oraal of nasaal) eerste keus vanwege de snelle werking. Bij intermitterende en milde klachten kan een antihistaminicum (oraal niet-sederend of nasaal) of een nasaal corticosteroïd worden gebruikt. Bij een verstopte neus en bij persisterende en matig ernstige tot ernstige klachten gaat de voorkeur uit naar een nasaal corticosteroïd dat bij onvoldoende effect kan worden gecombineerd met een antihistaminicum (oraal niet-sederend of nasaal). Faalt ook de combinatietherapie en zijn de klachten ernstig, dan kan een allergeen-specifieke, subcutane immunotherapie in aanmerking komen, na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen samen met de patiënt.

Aan de vergoeding van azelastine (bij allergische rinitis) zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

  • Allergische rinitis bij volwassenen en kinderen > 6 jaar;
  • Kortdurende behandeling van vasomotorische (niet-allergische) rinitis bij volwassenen en kinderen > 12 jaar.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Allergische rinitis:

Volwassenen en kinderen > 6 jaar:

1 verstuiving in elk neusgat max. 2×/dag. De behandeling voortzetten tot de klachten geheel zijn verdwenen; onafgebroken gebruik > 6 maanden wordt afgeraden.

Niet-Allergische rinitis:

Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

2 verstuivingen in elk neusgat max. 2×/dag. De behandeling voortzetten tot de klachten geheel zijn verdwenen. Onafgebroken gebruik van langer dan 8 weken wordt niet aanbevolen (wegens ontbrekende gegevens).

Voor gebruik de neus snuiten en tijdens de verstuiving het hoofd rechtop houden.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10 %): dysgeusie of bittere smaak, met name bij 2 verstuivingen per neusgat en als het hoofd te veel achterover wordt gehouden tijdens toediening.

Soms (0,1-1%): prikken, branden of jeuk in de neus, niezen, neusbloeding.

Zelden (0,01-0,1%): parosmie, misselijkheid.

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties (huiduitslag, jeuk, urticaria), anafylactische reactie. Duizeligheid, vermoeidheid, zwakte.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren alleen schadelijk gebleken bij hoge orale doses die toxisch zijn voor het moederdier (groeivertraging, misvorming van het skelet, foetale sterfte). Bij de nasale toediening is de te verwachten systemische blootstelling minimaal.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in kleine hoeveelheden. De dosis is bij nasaal gebruik zo laag, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat dit leidt tot klinisch relevante hoeveelheden in de moedermelk. Bij langdurig gebruik van antihistaminica in hoge doseringen kan er in theorie sufheid optreden bij de zuigeling.

Advies: Kan kortdurend waarschijnlijk veilig worden gebruikt; langdurig gebruik ontraden.

Overdosering

Bij accidentele orale inname door (kleine) kinderen kunnen systemische effecten optreden, zie vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Antihistaminicum. Azelastine is een ftalazinonderivaat met sterke H1-antagonistische werking. Het remt de effecten van de mediatoren leukotrieen, histamine, plaatjes activerende factor (PAF) en serotonine. Werking: binnen 15 minuten, werkingsduur: minimaal 12 uur.

Kinetische gegevens

Resorptie minimaal na nasale toediening (snel).
F ca. 81%.
V d 14,5 l/kg.
Eiwitbinding 80–90%, ca. 97% (desmethylazelastine).
Metabolisering tot actief desmethylazelastine.
Eliminatie met de feces 75%.
T 1/2el 20 uur, 45 uur (desmethylazelastine).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

azelastine (bij allergische rinitis) hoort bij de groep antihistaminica, lokaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links