dexamethason/​chlooramfenicol/​polymyxine B (bij ooraandoening)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Dexamethason/Chlooramfenicol/Polymyxine B Oordruppels FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oordruppels
Verpakkingsvorm
10 ml

Bevat per ml: dexamethason (als natriumfosfaat) 0,5 mg, chlooramfenicol 2,5 mg, polymyxine B (als sulfaat) 1 mg. De oordruppels bevatten geen conserveermiddel. (Otoguttae dexamethasoni et chloramphenicoli et polymyxini FNA).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dexamethason/​chlooramfenicol/​polymyxine B (bij ooraandoening) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de combinaties van een corticosteroïd met een antimicrobieel middel is geen plaats bij de behandeling van otitis externa, omdat meerwaarde niet is aangetoond. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling zie Otitis externa.

Indicaties

  • Chronische otitis media.
  • Otitis externa.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Chronische otitis media:

2 druppels elke 2-4 uur, gedurende 7-14 dagen. In zijligging (of met het hoofd opzij) op lichaamstemperatuur in de uitwendige gehoorgang druppelen, na indruppelen 3 minuten in dezelfde houding blijven liggen.

Otitis externa:

De uitwendige gehoorgang voor iedere behandeling schoonmaken en zorgvuldig drogen.

Bij gebruik van een opgerold gaasje of oortampon deze vochtig houden door 6–8×/dag te druppelen op het gaasje of de tampon. Na 24 uur het gaas of de tampon verwisselen. De behandelduur bedraagt 7-14 dagen.

Vergeten dosis: een vergeten dosis overslaan en continueren volgens schema

Bijwerkingen

Kortdurend prikkelend of branderig gevoel direct na indruppelen. Overgevoeligheidsverschijnselen. Secundaire schimmelinfecties. Atrofie en perforatie van het trommelvlies, vooral na langdurig gebruik (> 2 weken). Oorsuizen en (draai)duizeligheid wat kan leiden tot beschadiging van het binnenoor (doofheid of blijvend oorsuizen), met name bij een geperforeerd trommelvlies ; zie ook de rubriek Contra-indicaties en Waarschuwingen en voorzorgen.

Zwangerschap

Chlooramfenicol en dexamethason passeren de placenta.

Teratogenese: Dexamethason: bij de mens zijn er tot nu toe geen aanwijzingen voor teratogene effecten van corticosteroïden, zoals waargenomen in dierstudies (schisis bij hoge systemische dosis). Chlooramfenicol: redelijke ervaring met lokaal gebruik van chlooramfenicol in het 1e trimester laat geen toename van aangeboren afwijkingen zien. Polymyxine: bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Systemisch gebruik van chlooramfenicol tijdens de laatste weken van de zwangerschap (> ca. 37 weken) kan het 'grey baby'-syndroom (met een asgrijze huidskleur/cyanose, gezwollen buik, hypothermie, lethargie, cardiovasculaire collaps en ademhalingsdepressie) veroorzaken.Echter, de systemische blootstelling bij auriculair gebruik is zodanig laag waardoor nadelige effecten bij de foetus niet waarschijnlijk lijken.

Advies: Kan gebruikt worden tot week 37 van de zwangerschap. Veiligheidshalve wordt vanwege de chlooramfenicol het gebruik aan het eind van de zwangerschap (> 37 weken) en vlak voor de bevalling ontraden. Indien bevalling < 37 weken op gang komt, gebruik direct staken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (chlooramfenicol). Onbekend (dexamethason, polymyxine B).

Farmacologisch effect: Bij systemisch gebruik van chlooramfenicol door de moeder zijn meerdere nadelige effecten bij de zuigeling (o.a. braken, weigeren van de borst en in slaap vallen tijdens de voeding) gemeld. Bij gebruik in de kindergeneeskunde zijn beenmergdepressie en het 'grey baby'-syndroom (met asgrijze huidskleur/cyanose, gezwollen buik, hypothermie, lethargie, cardiovasculaire collaps en ademhalingsdepressie) beschreven. Het is onwaarschijnlijk dat deze effecten optreden na blootstelling via de moedermelk bij gebruik van de oordruppels door de moeder.

Advies: Desondanks het gebruik van dit middel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • geperforeerd trommelvlies bij de indicatie otitis externa;
  • (secundaire) mycobacteriële-, virale en schimmelinfecties of superinfecties met niet-gevoelige micro-organismen van de uitwendige gehoorgang;
  • overgevoeligheid voor corticosteroïden of polymyxinen;
  • acute porfyrie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Gebruik bij geperforeerd trommelvlies kan beschadiging van het binnenoor tot gevolg hebben. Bij het optreden van oorsuizen, (draai)duizeligheid of doofheid het gebruik direct staken (zie ook de rubriek Bijwerkingen).

Laat de patiënt contact opnemen indien na 1 week geen verbetering optreedt, klachten verergeren of indien een loopoor na 2 weken nog aanwezig is.

De kans op atrofie van het trommelvlies en de gehoorgang, sensibilisatie, ototoxiciteit en overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels neemt toe bij langdurige (> 2 weken) en/of herhaalde behandeling. Langdurig/herhaald gebruik vermijden.

Symptomen van infecties en/of overgevoeligheidsreacties kunnen door dexamethason worden gemaskeerd of verergerd.

Eigenschappen

Dexamethason is een sterk werkend corticosteroïd met anti-inflammatoire, antipruritische en vasoconstrictieve werking. Chlooramfenicol is een bacteriostatisch breedspectrum antimicrobieel middel. Polymyxine B is een bactericide antibioticum werkzaam tegen de meeste Gram-negatieve micro-organismen (waaronder Pseudomonas aeruginosa).

Groepsinformatie

dexamethason/chlooramfenicol/polymyxine B (bij ooraandoening) hoort bij de groep corticosteroïden met antimicrobiële middelen, auriculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links