dexamethason/​chlooramfenicol/​polymyxine B (bij ooraandoening)

Samenstelling

Dexamethason/Chlooramfenicol/Polymyxine B Oordruppels FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oordruppels
Verpakkingsvorm
10 ml

Bevat per ml: dexamethason (als natriumfosfaat) 0,5 mg, chlooramfenicol 2,5 mg, polymyxine B (als sulfaat) 1 mg. De oordruppels bevatten geen conserveermiddel. (Otoguttae dexamethasoni et chloramphenicoli et polymyxini FNA).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dexamethason/​chlooramfenicol/​polymyxine B (bij ooraandoening) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de combinaties van een corticosteroïd met een antimicrobieel middel is geen plaats bij de behandeling van otitis externa, omdat meerwaarde niet is aangetoond. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling zie Otitis externa.

Bij de behandeling van otitis media acuta gaat de voorkeur uit naar een afwachtend beleid met adequate pijnbestrijding. Is na drie dagen het effect op pijn en/of koorts onvoldoende dan wordt gestart met een antimicrobiële behandeling met amoxicilline. Bij risicogroepen en bij forse algemene ziekteverschijnselen wordt direct gestart met een antimicrobiële behandeling. Het gebruik van een antibioticum-corticosteroïd oordruppel komt in aanmerking bij een acuut loopoor bij trommelvliesbuisjes, of als gevolg van een spontane trommelvliesperforatie als na een afwachtend beleid gedurende 1 week het loopoor nog niet is verdwenen.

Indicaties

  • Chronische otitis media.
  • Otitis externa.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Chronische otitis media:

2 druppels elke 2-4 uur, gedurende 7-14 dagen. In zijligging op lichaamstemperatuur in de uitwendige gehoorgang druppelen, na indruppelen enkele minuten in dezelfde houding blijven liggen.

Otitis externa:

De uitwendige gehoorgang voor iedere behandeling schoonmaken en zorgvuldig drogen.

Bij gebruik van een opgerold gaasje of oortampon deze vochtig houden door 6–8×/dag te druppelen op het gaasje of de tampon. Na 24 uur het gaas of de tampon verwisselen. De behandelduur bedraagt 7-14 dagen.

De behandeling tot enkele dagen na het verdwijnen van de klachten voortzetten.

Bijwerkingen

Kortdurend prikkelend of branderig gevoel direct na indruppelen. Overgevoeligheidsverschijnselen. Secundaire schimmelinfecties. Atrofie en perforatie van het trommelvlies, vooral na langdurig gebruik. Beschadiging van het binnenoor (doofheid en oorsuizen), met name bij een geperforeerd trommelvlies (zie ook de rubriek Contra-indicaties).

Zwangerschap

Chlooramfenicol en dexamethason passeren de placenta.
Teratogenese: Bij systemisch gebruik van chlooramfenicol tijdens de laatste weken van de zwangerschap is bij het kind het 'grey baby'-syndroom (met asgrijze huidskleur/cyanose, gezwollen buik, hypothermie, lethargie, cardiovasculaire collaps en ademhalingsdepressie) gemeld.
Advies: Gebruik met name in de laatste maand van de zwangerschap ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (chlooramfenicol). Onbekend (dexamethason, polymyxine B).
Farmacologisch effect: Bij systemisch gebruik van chlooramfenicol door de moeder zijn meerdere nadelige effecten bij de zuigeling (o.a. braken, weigeren van de borst en in slaap vallen tijdens de voeding) gemeld. Bij gebruik in de kindergeneeskunde zijn beenmergdepressie en het 'grey baby'-syndroom (met asgrijze huidskleur/cyanose, gezwollen buik, hypothermie, lethargie, cardiovasculaire collaps en ademhalingsdepressie) beschreven. Het is onwaarschijnlijk dat deze effecten optreden na blootstelling via de moedermelk bij gebruik van de oordruppels.
Advies: Desondanks het gebruik van dit middel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • geperforeerd trommelvlies bij de indicatie otitis externa;
  • (secundaire) mycobacteriële-, virale en schimmelinfecties of superinfecties met niet-gevoelige micro-organismen van de uitwendige gehoorgang;
  • overgevoeligheid voor corticosteroïden of polymyxinen;
  • acute porfyrie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Gebruik bij geperforeerd trommelvlies kan beschadiging van het binnenoor tot gevolg hebben.

De kans op atrofie van het trommelvlies en de gehoorgang, sensibilisatie, ototoxiciteit en overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels neemt toe bij langdurige en/of herhaalde behandeling. Langdurig/herhaald gebruik vermijden.

Symptomen van infecties en/of overgevoeligheidsreacties kunnen door dexamethason worden gemaskeerd of verergerd.

Eigenschappen

Dexamethason is een sterk werkend corticosteroïd met anti-inflammatoire en vasoconstrictieve werking. Chlooramfenicol is een bacteriostatisch breedspectrum antimicrobieel middel. Polymyxine B is een antimicrobieel middel met bactericide werking tegen uitsluitend Gram-negatieve staven (waaronder Pseudomonas aeruginosa ).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

dexamethason/chlooramfenicol/polymyxine B (bij ooraandoening) hoort bij de groep corticosteroïden met antimicrobiële middelen, auriculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links