seleensulfide

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Selsun XGVS OTC Opella Healthcare France SAS

Toedieningsvorm
Suspensie voor cutaan gebruik
Sterkte
25 mg/ml
Verpakkingsvorm
60 ml, 120 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

seleensulfide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij seborroïsch eczeem kunnen niet-medicamenteuze maatregelen klachten verminderen. Overweeg bij milde vormen van hoofdroos, een behandeling met shampoo met zinkpyrithion of piroctone. Behandel bij onvoldoende effect met ketoconazol of seleensulfide tot de schilfering en/of korsten zijn verdwenen. Voeg bij roodheid en jeuk kortdurend een klasse 1-corticosteroïd, of bij onvoldoende effect een klasse 2–corticosteroïd toe. Voeg eventueel ureum of salicylzuur toe om dikke korsten sneller te laten verdwijnen. In geval van ‘berg’ bij kinderen kan meestal volstaan worden met het afweken van de schilferlaag met olie. Behandel bij onvoldoende effect met ketoconazol, tot de schilfering en/of korsten zijn verdwenen. Voeg bij roodheid en jeuk kortdurend een klasse 1-corticosteroïd toe.

Dermatomycosen: Bij de lokale behandeling van oppervlakkige tinea-infecties heeft terbinafine de voorkeur boven een imidazoolderivaat in verband met een kortere behandelduur en lagere smeerfrequentie. Bij oppervlakkige Candida-infecties zoals bij intertrigo heeft een imidazoolderivaat de voorkeur. Tinea pedis met mocassinpatroon wordt behandeld met oraal terbinafine. Pityriasis versicolor kan worden behandeld met seleensulfide, een lokaal imidazoolderivaat of lokaal terbinafine. Overweeg oraal itraconazol bij onvoldoende effect van lokale behandelingen of recidiverende pityriasis versicolor. Medicamenteuze behandeling van onychomycosen is meestal niet nodig. Geef desgewenst oraal terbinafine (teennagels) of oraal itraconazol (vingernagels). Overweeg miconazol nagellak als alternatief indien een oraal antimycoticum niet geschikt of gewenst is. Diepe dermatomycosen worden behandeld met oraal terbinafine.

Indicaties

  • Seborroe van de hoofdhuid;
  • Pityriasis versicolor.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Niet toepassen op ontstoken of beschadigde huid (bv. na krabben).

De huid en het haar niet langer met de suspensie in contact laten komen dan voorgeschreven, omdat dan lokale irritatie en blaarvorming kunnen optreden.

Klap alles open Klap alles dicht

Seborroe van hoofdhuid

Cutaan: De haren en hoofdhuid goed nat maken met warm water en eerst wassen met een gewone shampoo. Met 1–2 theelepels suspensie (5–10 ml, afhankelijk van de haarlengte) de hoofdhuid en haren goed inmasseren en 2–3 minuten laten inwerken. Schoonspoelen met water; bij beschadigd haar minimaal 5 min uitspoelen om verkleuring te vermijden (zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen). Deze behandeling herhalen en vervolgens de haren en de huid die met seleensulfide in contact kwamen weer grondig schoonspoelen met water, ook de huidplooien en genitale streek. Behandelduur: de eerste 2 weken 2×/week, de volgende 2 weken 1×/week, daarna naar behoefte.

Pityriasis versicolor

Cutaan: De suspensie aanbrengen op de aangedane plaatsen en laten schuimen met een kleine hoeveelheid water; 10 minuten laten inwerken, daarna zorgvuldig afspoelen. Behandelduur: 1×/dag gedurende 7 aansluitende dagen.

Toediening

  • Vóór gebruik de suspensie krachtig schudden.
  • Vermijd contact met ogen en slijmvliezen; zie ook de rubriek Waarschuwingen en Voorzorgen.
  • Na gebruik zorgvuldig de handen wassen en nagels borstelen.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): lokale irritatie, branderig gevoel. Blaarvorming (bij te lange inwerktijd van seleensulfide). Sneller vet worden van haar en hoofdhuid (rebound effect), haaruitval, haarverkleuring. Absorptie (bij langdurig frequent gebruik op beschadigde huid) kan leiden tot seleenintoxicatie (maag-darmstoornissen, verlies van eetlust, hevig transpireren, tremoren, lethargie, asthenie, knoflookgeur van de uitgeademde lucht).

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens geen aanwijzingen voor schadelijkheid, mits gebruikt op de intacte huid.

Advies: Kan worden gebruikt op de intacte huid.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Mits gebruikt op de intacte huid is de absorptie van seleensulfide minimaal.

Farmacologisch effect: Er worden geen effecten op de zuigeling verwacht.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt op de intacte huid. De mond/huid van de zuigeling mag echter niet in contact komen met seleensulfide. Als de borst wordt behandeld, de patiënte instrueren om het gebied rond de borst vóór het voeden schoon te maken. Spoel de suspensie volgens het doseervoorschrift af na 10 minuten.

Contra-indicaties

  • acute, ernstige ontsteking van de huid.

Waarschuwingen en voorzorgen

Toediening: vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Bij contact met de ogen direct spoelen met water omdat blootstelling van de suspensie in de ogen kan leiden tot oogletsel zoals hoornvliesbeschadiging.

Overweeg de behandeling te staken als lokale irritatie aanhoudt.

Haarverkleuring: Bij toepassing op beschadigd haar (bv. na verven, bleken, permanent) of bij grijs of wit haar, kan door de suspensie verkleuring van het haar optreden. Daarom direct na gebruik het haar grondig uitspoelen, minimaal 5 minuten.

Metalen voorwerpen kunnen worden aangetast: vóór het aanbrengen sieraden af- of uitdoen, denk hierbij bv. aan: ringen, armbanden, oorbellen, halskettingen, haarspelden en piercings.

Kinderen: Vanwege het ontbreken van gegevens over de veiligheid wordt het gebruik bij kinderen afgeraden.

Eigenschappen

Seleensulfide (SeS2) is een antimycoticum voor lokaal dermatologisch gebruik. Het heeft een sterk fungistatische werking tegen Malassezia furfur (voorheen Pityrosporum ovale), een schimmel (gist) die deel uitmaakt van de natuurlijke flora van de oppervlakkige lagen van de huid en hoofdhuid. Seleensulfide heeft tevens een antibacteriële en antimitotische werking. Bij seborroe van de hoofdhuid vertraagt het de groei van zowel hyperproliferatieve als normale cellen. Een antimitotisch werkingsmechanisme wordt verwacht, aangezien seleensulfide de incorporatie van radioactief gelabeld thymidine in het DNA van epitheelcellen van de huid vertraagt.

Naast Malassezia furfur zijn de volgende schimmels in vitro over het algemeen gevoelig voor seleensulfide:

  • Gisten: andere Pityrosporum spp.
  • Dermatofyten: Microsporum spp. inclusief M. audouinii en M. canis, Trichophyton spp. inclusief T. schoenleinii en T. tonsurans.

Kinetische gegevens

Resorptie vrijwel niet door de intacte huid; na inwrijven is slechts een geringe verhoging van de uitscheiding van seleen in de urine vastgesteld.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

seleensulfide hoort bij de groep antimycotica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links