Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

clopidogrel/acetylsalicylzuur

Duoplavin

Behandeling van een NSTEMI/IAP ACS Behandeling van een STEMI ACS Lange termijn, secundaire preventie na een ACS

oraal

dipyridamol

Dipyridamol

perifeer arterieel vaatlijden Secundaire preventie na een TIA/CVA

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

De 'overige trombocytenaggeratieremmers' vormen een heterogene groep van geneesmiddelen die via verschillende aangrijpingspunten hun werking uitoefenen.

Het salicylaat acetylsalicylzuur:

  • veroorzaakt (in lage dosering) een irreversibele acetylering van het enzym cyclo-oxygenase in de trombocyt. Hierdoor wordt de vorming van prostaglandine tromboxaan-A2 in de trombocyt geremd. Tromboxaan A2 bevordert de trombocytenaggregatie.

De P2Y12-remmer clopidogrel:

  • remt selectief en irreversibel de P2Y12-ADP (adenosinedifosfaat)-receptor van trombocyten. Hierdoor neemt de binding van fibrinogeen aan de GPIIb/IIIa-receptoren op het oppervlak van de trombocyten onder invloed van ADP af. De P2Y12-afhankelijke plaatjesactivatie en -aggregatie wordt voorkomen.

Dipyridamol:

  • remt het enzym fosfodi-esterase. Hierdoor stijgen de cAMP- en cGMP-concentraties in de trombocyten en wordt de activatie, adhesie en aggregatie van de trombocyten geremd;
  • remt de heropname van adenosine in de erytrocyt, de trombocyt en de vaatwand.

Effect

  • remming van de trombocytenaggregatie en voorkoming van trombusvorming;
  • vasodilatatie (dipyridamol in hoge dosering).

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.