Geneesmiddelenoverzicht trombocytenaggregatieremmers, overige

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

trombocytenaggregatieremmers, overige

Werking

Werkingsmechanisme

De 'overige trombocytenaggeratieremmers' vormen een heterogene groep van geneesmiddelen die via verschillende aangrijpingspunten hun werking uitoefenen.

Het salicylaat acetylsalicylzuur:

  • veroorzaakt (in lage dosering) een irreversibele acetylering van het enzym cyclo-oxygenase in de trombocyt. Hierdoor wordt de vorming van prostaglandine tromboxaan-A2 in de trombocyt geremd. Tromboxaan A2 bevordert de trombocytenaggregatie.

De P2Y12-remmer clopidogrel:

  • remt selectief en irreversibel de P2Y12-ADP (adenosinedifosfaat)-receptor van trombocyten. Hierdoor neemt de binding van fibrinogeen aan de GPIIb/IIIa-receptoren op het oppervlak van de trombocyten onder invloed van ADP af. De P2Y12-afhankelijke plaatjesactivatie en -aggregatie wordt voorkomen.

Dipyridamol:

  • remt het enzym fosfodi-esterase. Hierdoor stijgen de cAMP- en cGMP-concentraties in de trombocyten en wordt de activatie, adhesie en aggregatie van de trombocyten geremd;
  • remt de heropname van adenosine in de erytrocyt, de trombocyt en de vaatwand.

Effect

  • remming van de trombocytenaggregatie en voorkoming van trombusvorming;
  • vasodilatatie (dipyridamol in hoge dosering).

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

trombocytenaggregatieremmers, overige vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties