Geneesmiddelenoverzicht calcineurineremmers

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

calcineurineremmers

Werking

Werkingsmechanisme

Calcineurine-remmers:

 • remmen de fosfatase calcineurine in T-cellen. Hierdoor daalt de productie en afgifte van interleukine 2 en wordt de T-cel activatie geremd.

Effect

 • onderdrukking van inflammatoire reacties, bv. van de huid;
 • preventie of afremming van afstotingsreacties van het transplantaat of van reacties van het transplantaat tegen de gastheer.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • Bij systemisch gebruik:
  • nefrotoxiciteit;
  • hypertensie;
  • hyperlipidemie;
  • diabetes mellitus;
  • tandvleeshyperplasie;
  • neurotoxiciteit (tremor, hoofdpijn, motorische stoornissen, convulsies).
 • Bij lokaal gebruik:
  • huidinfecties.

Minder frequent:

 • Bij systemisch gebruik:
  • pijn in de onderste ledematen als onderdeel van het pijnsyndroom geïnduceerd door calcineurine-remmers (CIPS);
  • huidveranderingen, ontstaan van maligniteiten (met name huidkanker).
 • Bij lokaal gebruik:
  • alcoholintolerantie.

Meer informatie

Sommige bijwerkingen kunnen meer bij ciclosporine voorkomen (hypertensie, hyperlipidemie) of bij tacrolimus (posttransplantatie diabetes mellitus vooral in combinatie met glucocorticoïden, neurotoxiciteit). Tacrolimus heeft geen effect op het LDL-cholesterol; ciclosporine kan een verhoging van het LDL-cholesterol geven.

Bij lokaal gebruik van tacrolimus en pimecrolimus kan alcoholintolerantie optreden (blozen en huidirritatie na drinken van alcohol). Maligniteiten worden gemeld.

 1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2017.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

calcineurineremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.