Geneesmiddelenoverzicht

Werking

Werkingsmechanisme

Calcineurine-remmers:

  • remmen de fosfatase calcineurine in T-cellen. Hierdoor daalt de productie en afgifte van interleukine 2 en wordt de T-cel activatie geremd.

Effect

  • onderdrukking van inflammatoire reacties, bv. van de huid;
  • preventie of afremming van afstotingsreacties van het transplantaat of van reacties van het transplantaat tegen de gastheer.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook