meclozine

Samenstelling

Suprimal (dihydrochloride) XGVSOTC Remark Pharma

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
12,5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

meclozine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van misselijkheid en braken bij reisziekte hebben antihistaminica uit de anti-emeticagroep (zoals cyclizine, cinnarizine of meclozine) de voorkeur. Meclozine is geschikt bij langere reizen (> 4 uur).

Offlabel: De indicatie ernstig zwangerschapsbraken dat medicamenteus behandeld moet worden gaat op basis van ervaring de voorkeur uit naar meclozine met als tweede keus metoclopramide.

Indicaties

  • Reisziekte;
  • Offlabel: zwangerschapsbraken.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Reisziekte:

Volwassenen:

25 mg.

Kinderen > 6 jaar:

12,5 mg;

Kinderen 3–6 jaar:

6,25 mg. Zo nodig na 6–8 uur herhalen.

Offlabel-indicatie: Zwangerschapsbraken:

Volwassenen:

Volgens NHG-Standaard: startdosering: 's avonds 12,5 mg. Maximaal 2×/dag 12,5 mg.

De tabletten ten minste 1 uur vóór vertrek met wat water innemen.

Bijwerkingen

Sedatie, slaperigheid, duizeligheid, slecht coördinatievermogen, droge mond, accommodatie- en mictiestoornissen. Soms maag-darmstoornissen.

Interacties

Alcohol en andere centraal dempende stoffen kunnen de centrale werking van antihistaminica versterken.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij dieren schadelijk gebleken. Bij de mens volgens Lareb geen aanwijzingen dat het risico op aangeboren afwijkingen zou toenemen.
Advies: Kan op basis van ruime gegevens overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.
Overige: Meclozine passeert de placenta.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Gebruik ontraden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij prostaathyperplasie, pylorusstenose, epilepsie (focale cerebrale corticale laesies), cardiovasculaire aandoeningen en hypertensie. Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Overdosering

Symptomen
Bij zuigelingen en kleuters: stimulatie van het centrale zenuwstelsel: excitatie, hallucinaties, convulsies en wijde pupillen, hoge temperatuur en rode droge huid. Bij volwassenen: depressie van het centrale zenuwstelsel gepaard gaande met sufheid, coma en convulsies. Verder hypotensie.

Eigenschappen

Antihistaminicum met zwak sederende, sterk anticholinerge en sterk anti-emetische eigenschappen. Werking: na 1–2 uur. Werkingsduur: 8–24 uur.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel.
Eliminatiemet de feces, vnl. onveranderd.
T 1/2ca. 6 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

meclozine hoort bij de groep antihistaminica, systemisch.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links