meclozine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Suprimal (dihydrochloride) XGVS OTC Remark Pharma

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
12,5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

meclozine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de preventie of behandeling van reisziekte hebben niet-medicamenteuze adviezen de voorkeur boven medicamenteuze behandeling. Als niet-medicamenteuze adviezen onvoldoende helpen kan bij relatief ernstige, aanhoudende klachten een licht-sederend antihistaminicum (zoals cyclizine, cinnarizine of meclozine) overwogen worden. Bewijs voor de effectiviteit bij reisziekte is echter zeer beperkt, om deze reden wordt gebruik bij kinderen ontraden. Transdermale scopolamine kan worden overwogen bij volwassenen, indien langdurige preventie van reisziekte (zoals tijdens een lange zeereis) gewenst is.

Offlabel: De indicatie ernstig zwangerschapsbraken dat medicamenteus behandeld moet worden gaat op basis van ervaring de voorkeur uit naar meclozine met als tweede keus metoclopramide.

Indicaties

  • Reisziekte;
  • Offlabel: zwangerschapsbraken.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Reisziekte:

Volwassenen:

25 mg.

Kinderen > 6 jaar:

12,5 mg;

Kinderen 3–6 jaar:

6,25 mg. Zo nodig na 6–8 uur herhalen.

Offlabel-indicatie: Zwangerschapsbraken:

Volwassenen:

Volgens NHG-Standaard: startdosering: 's avonds 12,5 mg. Maximaal 2×/dag 12,5 mg.

Bij reisziekte de tabletten ten minste 1 uur vóór vertrek met wat water innemen.

Bijwerkingen

Sedatie, slaperigheid, duizeligheid, slecht coördinatievermogen, droge mond, accommodatie- en mictiestoornissen. Soms maag-darmstoornissen.

Interacties

Alcohol en andere centraal dempende stoffen kunnen de centrale werking van antihistaminica versterken.

Zwangerschap

Meclozine passeert de placenta.

Teratogenese: Ruime ervaring bij de mens heeft geen schadelijke effecten laten zien.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij prostaathyperplasie, pylorusstenose, epilepsie (focale cerebrale corticale laesies), cardiovasculaire aandoeningen en hypertensie. Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

Bij zuigelingen en kleuters: stimulatie van het centrale zenuwstelsel: excitatie, hallucinaties, convulsies en wijde pupillen, hoge temperatuur en rode droge huid. Bij volwassenen: depressie van het centrale zenuwstelsel gepaard gaande met sufheid, coma en convulsies. Verder hypotensie.

Zie voor meer symptomen en behandeling de monografie op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Antihistaminicum met zwak sederende, sterk anticholinerge en sterk anti-emetische eigenschappen. Werking: na 1–2 uur. Werkingsduur: 8–24 uur.

Kinetische gegevens

Resorptie snel.
Eliminatie met de feces, vnl. onveranderd.
T 1/2el ca. 6 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

meclozine hoort bij de groep antihistaminica, systemisch.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links