desloratadine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Aerius Organon Pharma BV

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
5 mg
Toedieningsvorm
Tablet, orodispergeerbaar
Sterkte
2,5 mg, 5 mg

Desloratadine Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
5 mg
Toedieningsvorm
Tablet, orodispergeerbaar
Sterkte
2,5 mg, 5 mg

Neoclarityn Organon Pharma BV

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

desloratadine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Vermijd bij allergische rinitis zoveel mogelijk de prikkels die klachten veroorzaken. Incidentele klachten kunnen medicamenteus behandeld worden met een niet-sederend antihistaminicum (oraal of nasaal) vanwege de snelle werking. Bij intermitterende en milde klachten kan een niet-sederend antihistaminicum (oraal of nasaal) of een nasaal corticosteroïd worden gebruikt. Bij een verstopte neus en bij persisterende en matig-ernstige tot ernstige klachten, gaat de voorkeur uit naar een nasaal corticosteroïd dat bij onvoldoende effect kan worden gecombineerd met een antihistaminicum (oraal niet-sederend of nasaal). Faalt ook de combinatietherapie en zijn de klachten ernstig, dan kan een allergeen-specifieke immunotherapie in aanmerking komen, na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen samen met de patiënt.

Bij een allergische conjunctivitis geven oogdruppels met een antihistaminicum veelal verlichting van de klachten. Voeg bij hardnekkige en hevige conjunctivitisklachten, prednisolon-oogdruppels toe (max. 3 dagen). Bij hevige klachten aan de oogleden, kan aanbrengen van hydrocortisoncrème gedurende enkele dagen effectief zijn. Overweeg bij frequent recidiverende conjunctivitis een onderhoudsbehandeling met een antihistaminicum-oogdruppel; combineer met een (‘niet-sederend’) oraal antihistaminicum bij onvoldoende effect. Behandel een rinoconjunctivitis in eerste instantie met een corticosteroïdneusspray, aangezien de oogklachten hierdoor vaak al afnemen.

Offlabel: De aanpak bij chronische jeuk van onbekende oorsprong is gericht op symptoombestrijding. Lokale indifferente middelen hebben een verzachtende, verkoelende en jeukstillende werking. Voeg eventueel levomenthol en/of een lokaal anestheticum toe. Start orale antihistaminica bij onvoldoende effect. Bij falen van lokale middelen en orale antihistaminica kunnen in de tweedelijnszorg enkele andere opties overwogen worden.

Vermijd bij urticaria in eerste instantie uitlokkende factoren indien bekend. Start bij jeuk bij urticaria met lokale anti-jeukmiddelen. Geef vervolgens een tweedegeneratie-antihistaminicum, bij voorkeur levocetirizine of desloratadine en verdubbel de dosering bij onvoldoende effect. Overweeg bij aanhoudende, ernstige klachten van acute urticaria bij volwassenen ondanks een dubbele dosering antihistaminicum, eenmalig een kuur prednisolon. Doseer bij chronische spontane urticaria in de tweedelijnszorg tweedegeneratie-antihistaminica tot viermaal de geregistreerde dosis. Bij onvoldoende effect, overweeg als zijstap om te switchen tussen tweedegeneratie-antihistaminica, de toevoeging van montelukast en/of een korte kuur orale corticosteroïden. Vervolgens kan omalizumab en/of ciclosporine worden overwogen.

Indicaties

Verlichting van symptomen van:

 • allergische rinitis;
 • urticaria.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Allergische rinitis of urticaria

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar

5 mg 1×/dag.

Kinderen ≥ 6 jaar en < 12 jaar

2,5 mg 1×/dag.

Kinderen > 1 jaar en < 6 jaar

2,5 ml (1,25 mg) drank 1×/dag.

Intermitterende allergische rinitis kan worden behandeld tijdens het optreden van symptomen. Persistente allergische rinitis kan eventueel worden doorbehandeld gedurende de perioden van blootstelling aan allergenen.

Verminderde leverfunctie: zie voor het doseeradvies van Stichting Health Base bij levercirrose de webpagina Systemische antihistaminica op geneesmiddelenbijlevercirrose.nl.

Toediening

 • De omhulde tablet heel innemen met wat water.
 • De orodispergeerbare tablet onmiddellijk na opening van de blisterverpakking op de tong leggen, waar deze direct uiteen zal vallen; in principe is het niet nodig water na te drinken.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Vaak

Algemeen en toedieningsplaats

 • Vermoeidheid

Maagdarmstelsel

 • Droge mond

Zenuwstelsel

 • Hoofdpijn

Zeer zelden

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum

 • Dyspneu

Hart

 • Hartkloppingen
 • Tachycardie

Huid en onderhuid

 • Angio-oedeem
 • Pruritus
 • Rash
 • Urticaria

Immuunsysteem

 • Anafylactische reactie
 • Overgevoeligheid

Lever en galwegen

 • Hepatitis

Maagdarmstelsel

 • Braken
 • Buikpijn
 • Diarree
 • Dyspepsie
 • Nausea

Onderzoeken

 • Bloed bilirubine verhoogd
 • Leverenzym verhoogd

Psyche

 • Hallucinatie
 • Insomnia

Skeletspieren en bindweefsel

 • Myalgie

Zenuwstelsel

 • Convulsie
 • Duizeligheid
 • Psychomotorische hyperactiviteit
 • Somnolentie

Beschreven, met onbekende frequentie

Algemeen en toedieningsplaats

 • Asthenie

Huid en onderhuid

 • Fotosensitiviteitsreactie

Lever en galwegen

 • Geelzucht

Onderzoeken

 • Gewichtstoename
 • QT verlengd

Oog

 • Oogdroogheid

Psyche

 • Abnormaal gedrag
 • Agressie
 • Zwaarmoedige stemming

Stofwisseling en voeding

 • Gestimuleerde eetlust

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Dyspneu Zeer zelden

Algemeen en toedieningsplaats (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Vermoeidheid Vaak
Beschreven, met onbekende frequentie
Asthenie

Hart (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Hartkloppingen Zeer zelden
Tachycardie

Huid en onderhuid (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Angio-oedeem Zeer zelden
Pruritus
Rash
Urticaria
Beschreven, met onbekende frequentie
Fotosensitiviteitsreactie

Immuunsysteem (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Anafylactische reactie Zeer zelden
Overgevoeligheid

Lever en galwegen (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Hepatitis Zeer zelden
Beschreven, met onbekende frequentie
Geelzucht

Maagdarmstelsel (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Droge mond Vaak
Braken Zeer zelden
Buikpijn
Diarree
Dyspepsie
Nausea

Onderzoeken (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Bloed bilirubine verhoogd Zeer zelden
Leverenzym verhoogd
Beschreven, met onbekende frequentie
Gewichtstoename
QT verlengd

Oog (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Oogdroogheid

Psyche (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Hallucinatie Zeer zelden
Insomnia
Beschreven, met onbekende frequentie
Abnormaal gedrag
Agressie
Zwaarmoedige stemming

Skeletspieren en bindweefsel (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Myalgie Zeer zelden

Stofwisseling en voeding (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Gestimuleerde eetlust

Zenuwstelsel (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Hoofdpijn Vaak
Convulsie Zeer zelden
Duizeligheid
Psychomotorische hyperactiviteit
Somnolentie
 • Bij kinderen jonger dan twee jaar is vaak (1-10%) gemeld: diarree, koorts en slapeloosheid, en met een onbekende frequentie: QT-verlenging, bradycardie, aritmie, abnormaal gedrag en agressie.

Bij kinderen jonger dan twee jaar is vaak (1-10%) gemeld: diarree, koorts en slapeloosheid, en met een onbekende frequentie: QT-verlenging, bradycardie, aritmie, abnormaal gedrag en agressie.

Interacties

Antihistaminica beïnvloeden immunotherapie bij allergie.

Alcoholintolerantie en -intoxicatie zijn gemeld; wees voorzichtig met gelijktijdig gebruik.

Zwangerschap

Antihistaminica passeren de placenta.

Teratogenese: Ruime ervaring met loratadine bij de mens laat geen schadelijke effecten zien. Aangezien desloratadine de actieve metaboliet is van loratadine, wordt er op theoretische gronden geen verschil verwacht. Gebruik van desloratadine bij > 1000 zwangerschappen duidt niet op schadelijke effecten op de zwangerschap of het kind.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate. De relatief weinig gegevens wijzen niet op nadelige effecten bij de zuigeling.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

 • overgevoeligheid voor loratadine.

Waarschuwingen en voorzorgen

Ernstige nierinsufficiëntie: wees voorzichtig bij ernstige nierinsufficiëntie.

Insulten: wees voorzichtig bij patiënten met medische of familiegeschiedenis van insulten, vooral bij jonge kinderen.

Diagnose: bij kinderen jonger dan twee jaar is de diagnose rinitis meestal infectieus van aard.

Allergietesten: antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Onderzoeksgegevens: er is weinig ervaring m.b.t de werkzaamheid bij kinderen van 1–18 jaar. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 1 jaar zijn niet vastgesteld.

Hulpstof: aspartaam in de orodispergeerbare tablet kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie (PKU).

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

Slaperigheid, hoofdpijn en tachycardie. Incidentele meldingen van aritmieën en QT-verlenging. Bij kinderen zijn extrapiramidale symptomen en palpitaties gemeld.

Voor meer informatie over symptomen en behandeling zie de stofmonografie desloratadine via de website van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Desloratadine, de belangrijkste actieve metaboliet van loratadine, is een selectieve H1-receptorantagonist. De antihistaminerge werking treedt in binnen 1 uur en houdt 24 uur aan. Desloratadine heeft geen centraal aangrijpingspunt.

Kinetische gegevens

Resorptie goed.
T max ca. 3 uur.
Overig passage bloed-liquorbarrière: niet.
Metabolisering in de lever tot het actieve 3–hydroxydesloratadine, dat vervolgens glucuronidering ondergaat.
Eliminatie met de urine en feces (gelijke verhoudingen), ca. 87% als metabolieten. Geen eliminatie door hemodialyse. Eliminatie door peritoneale dialyse onbekend.
T 1/2el ca. 27 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

desloratadine hoort bij de groep antihistaminica, systemisch.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links