cyclizine

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Cyclizine zetpil FNA (hydrochloride) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Zetpil FNA
Sterkte
100 mg

(Suppositoria cyclizini FNA)

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

cyclizine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de preventie of behandeling van reisziekte hebben niet-medicamenteuze adviezen de voorkeur boven medicamenteuze behandeling. Als niet-medicamenteuze adviezen onvoldoende helpen kan bij relatief ernstige, aanhoudende klachten een licht-sederend antihistaminicum (zoals cyclizine, cinnarizine of meclozine) overwogen worden. Bewijs voor de effectiviteit bij reisziekte is echter zeer beperkt, om deze reden wordt gebruik bij kinderen ontraden. Transdermale scopolamine kan worden overwogen bij volwassenen, indien langdurige preventie van reisziekte (zoals tijdens een lange zeereis) gewenst is.

Voor de symptomatische behandeling van misselijkheid en braken komen domperidon en metoclopramide in aanmerking. Om de bijwerkingen te minimaliseren gelden voor zowel domperidon als metoclopramide strikte doseringsadviezen.

Indicaties

 • Offlabel: profylaxe en behandeling van reisziekte.
 • Offlabel: profylaxe en behandeling van misselijkheid en braken ten gevolge van diverse oorzaken.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Reisziekte

Volwassenen

Rectaal 100 mg 1–2 uur voor vertrek, zo nodig herhalen na 4 uur. Maximaal 300 mg/dag.

Misselijkheid en braken

Volwassenen

Rectaal 100 mg per keer, zo nodig tot 3 ×/dag.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Beschreven, met onbekende frequentie

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum

 • Droge keel
 • Droge neus

Bloed en lymfestelsel

 • Agranulocytose
 • Aplastische anemie
 • Hemolytische anemie

Hart

 • Tachycardie

Lever en galwegen

 • Allergische hepatitis
 • Cholestatische icterus

Maagdarmstelsel

 • Droge mond
 • Maag-darmfunctiestoornis

Nieren en urinewegen

 • Dysurie
 • Urineretentie

Oog

 • Accommodatiestoornis

Psyche

 • Hallucinatie
 • Insomnia
 • Nachtmerrie
 • Prikkelbaarheid

Stofwisseling en voeding

 • Verminderde eetlust

Zenuwstelsel

 • Chorea
 • Coördinatie afwijkend
 • Duizeligheid
 • Sedatie
 • Somnolentie
 • Tremor

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Droge keel
Droge neus

Bloed en lymfestelsel (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Agranulocytose
Aplastische anemie
Hemolytische anemie

Hart (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Tachycardie

Lever en galwegen (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Allergische hepatitis
Cholestatische icterus

Maagdarmstelsel (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Droge mond
Maag-darmfunctiestoornis

Nieren en urinewegen (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Dysurie
Urineretentie

Oog (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Accommodatiestoornis

Psyche (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Hallucinatie
Insomnia
Nachtmerrie
Prikkelbaarheid

Stofwisseling en voeding (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Verminderde eetlust

Zenuwstelsel (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Chorea
Coördinatie afwijkend
Duizeligheid
Sedatie
Somnolentie
Tremor
 • In hoge doses vindt stimulering van het centrale zenuwstelsel plaats (slapeloosheid, irritatie, tremoren, nachtmerries, hallucinaties).

Interacties

Alcohol en andere centraal dempende stoffen kunnen de centrale werking van antihistaminica versterken. Cyclizine kan door het anti-emetisch effect de toxiciteit van alcohol doen toenemen.

MAO-remmers kunnen de parasympathicolytische werking van antihistaminica verlengen en versterken. De werking van parasympathicolytica kan toenemen.

Verschijnselen van ototoxiciteit door geneesmiddelen (bv. cisplatine, salicylaten, vancomycine) kunnen gemaskeerd worden.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren teratogeen.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Overig: Cyclizine kan de lactatie remmen.

Contra-indicaties

 • nauwe kamerhoekglaucoom.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij prostaathyperplasie, epilepsie, obstructieve aandoeningen van het maag-darmstelsel (bv. pylorusstenose), hypertensie en ernstig hartfalen (hierbij kan cyclizine het hartminuutvolume doen dalen, gepaard gaand met toename van de hartfrequentie, gemiddelde arteriële bloeddruk en pulmonale wigdruk). Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

Slaperigheid, duizeligheid, coördinatiestoornissen, slapte, convulsies, hyperpyrexie, ademhalingsdepressie. Agitatie, ataxie, desoriëntatie, euforie, cognitieve stoornissen en hallucinaties treden soms op.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met cyclizine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Histamine H₁-receptorblokker met zwak sederende, zwak anticholinerge en sterk anti-emetische eigenschappen. Anti-emetische werking: binnen een half uur; houdt 4 tot 6 uur aan.

Kinetische gegevens

Metabolisering in de lever.
Eliminatie met de urine, vnl. als metabolieten.
T 1/2el 24 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

cyclizine hoort bij de groep antihistaminica, systemisch.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links