Samenstelling

Amoxicilline/Clavulaanzuur Infusie/Injectie/Suspensie/Tabletten Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof '500/50'
Verpakkingsvorm
flacon

Bevat per flacon: amoxicilline (als Na-zout) 500 mg, clavulaanzuur (als K-zout) 50 mg.

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof '500/100'
Verpakkingsvorm
flacon

Bevat per flacon: amoxicilline (als Na-zout) 500 mg, clavulaanzuur (als K-zout) 100 mg.

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof '1000/100'
Verpakkingsvorm
flacon

Bevat per flacon: amoxicilline (als Na-zout) 1000 mg, clavulaanzuur (als K-zout) 100 mg.

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof '1000/200'
Verpakkingsvorm
flacon

Bevat per flacon: amoxicilline (als Na-zout) 1000 mg, clavulaanzuur (als K-zout) 200 mg.

Toedieningsvorm
Poeder voor infusievloeistof '2000/200'
Verpakkingsvorm
flacon

Bevat per flacon: amoxicilline (als Na-zout) 2000 mg, clavulaanzuur (als K-zout) 200 mg.

Toedieningsvorm
Poeder voor orale suspensie
Verpakkingsvorm
100 ml

Bevat per ml: amoxicilline (als trihydraat) 25 mg, clavulaanzuur (als K-zout) 6,25 mg. Bevat tevens: aspartaam (hoeveelheid afhankelijk van fabrikant).

Toedieningsvorm
Poeder voor orale suspensie
Verpakkingsvorm
100 ml

Bevat per ml: amoxicilline (als trihydraat) 50 mg, clavulaanzuur (als K-zout) 12,5 mg. Bevat tevens: aspartaam (hoeveelheid afhankelijk van fabrikant).

Toedieningsvorm
Tablet '500/125', sommige omhuld.

Bevat per tablet: amoxicilline (als trihydraat) 500 mg, clavulaanzuur (als K-zout) 125 mg.

Toedieningsvorm
Tablet '875/125'

Bevat per tablet: amoxicilline (als trihydraat) 875 mg, clavulaanzuur (als K-zout) 125 mg.

Toedieningsvorm
Tablet '250/62,5', dispergeerbaar

Bevat per tablet: amoxicilline (als trihydraat) 250 mg, clavulaanzuur (als K-zout) 62,5 mg.

Toedieningsvorm
Tablet '500/125', dispergeerbaar

Bevat per tablet: amoxicilline (als trihydraat) 500 mg, clavulaanzuur (als K-zout) 125 mg.

Augmentin GlaxoSmithKline bv

Toedieningsvorm
Poeder voor orale suspensie 'suikervrij'
Verpakkingsvorm
30 ml

Bevat per ml: amoxicilline (als trihydraat) 100 mg, clavulaanzuur (als K-zout) 12,5 mg. Bevat tevens: 3,2 mg/ml aspartaam (overeenkomend met 1,8 mg fenylalanine) Conserveermiddel: benzoëzuur.

Toedieningsvorm
Tablet '500/125'

Bevat per tablet: amoxicilline (als trihydraat) 500 mg, clavulaanzuur (als K-zout) 125 mg.

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

In het algemeen: Er is geen reden voor brede blinde toepassing van de relatief kostbare breed-spectrum penicillinen. Indien behandeling met een breed-spectrum penicilline wél is gewenst, heeft voor orale toediening amoxicilline de voorkeur vanwege de betere resorptie en de lagere frequentie van bijwerkingen zoals diarree en exantheem. De Commissie adviseert de toepassing van amoxicilline/clavulaanzuur in het algemeen te reserveren voor infecties door micro-organismen, die resistent zijn tegen amoxicilline door vorming van clavulaanzuur-gevoelige β-lactamasen.

Een acute rinosinusitis geneest vrijwel altijd vanzelf. Pijnstillers (paracetamol), stomen en de nasale toediening van een zoutoplossing of een decongestivum kunnen verlichting geven van de klachten. Antibiotica zijn doorgaans niet nodig. Geef antibiotica bij vermoeden van een bacteriële ontsteking en ernstig ziek zijn en overweeg antibiotica bij een verminderde weerstand en bij koorts die langer dan vijf dagen aanhoudt of opnieuw optreedt.

Bij acute faryngotonsillitis is bestrijding van de pijn met paracetamol, eerste keus. Antibiotica zijn zelden geïndiceerd. Bij ernstige faryngotonsillitis, bij immunodeficiëntie of op advies van de GGD kan gekozen worden voor een smalspectrum penicilline zoals feneticilline of fenoxymethylpenicilline. Bij een penicilline-overgevoeligheid is azitromycine gedurende drie dagen eerste keus. Bij een peritonsillair infiltraat of bij onvoldoende effect van een behandeling met smalspectrum penicillinen wordt gekozen voor amoxicilline/clavulaanzuur.

Bij de behandeling van otitis media acuta gaat de voorkeur uit naar een afwachtend beleid met adequate pijnbestrijding. Is na drie dagen het effect op pijn en/of koorts onvoldoende dan wordt begonnen met een antimicrobiële behandeling met amoxicilline. Bij risicogroepen en bij forse algemene ziekteverschijnselen wordt direct begonnen met een antimicrobiële behandeling. Indien na 48 uur een effect uitblijft wordt amoxicilline vervangen door amoxicilline/clavulaanzuur.

Bij een pneumonie (community-acquired; CAP) is behandeling met antibiotica altijd aangewezen. De verwekker van een pneumonie is bepalend voor de keuze van het antibioticum, maar bij een onbekende verwekker is de ernst van de pneumonie bepalend voor de keuze van het antibioticum. Bij behandeling van een milde pneumonie (CRB-65 score 0–1, PSI-klasse I–II) heeft orale toediening van amoxicilline de voorkeur; bij een aspiratiepneumonie wel de combinatie amoxicilline/clavulaanzuur. Bij een matig-ernstige pneumonie (CRB-65 score: 2, PSI-klasse: III–IV) is parenterale toediening van benzylpenicilline óf amoxicilline aangewezen. Gebruik van breed-spectrum antibiotica als amoxicilline/clavulaanzuur is in dit geval niet rationeel op basis van de verwachte pathogenen. Bij een ernstige pneumonie (CRB-65 score > 2, PSI-klasse: V) is behandeling met moxifloxacine of levofloxacine dan wel combinatietherapie van antibiotica aangewezen (bv. amoxicilline, of penicilline met ciprofloxacine).

Bij acute urineweginfecties is de farmacotherapie gebaseerd op: de ernst van de aandoening (wel of geen weefselinvasie), lokale resistentiepatronen en specifieke patiëntkenmerken (leeftijd, geslacht, risicokenmerken). Een cystitis bij gezonde niet-zwangere vrouwen gaat mogelijk vanzelf over; voer daarom een afwachtend beleid. Ga echter bij risicogroepen, waaronder kinderen, direct over tot medicamenteuze therapie om complicaties te voorkomen. De belangrijkste middelen zijn: nitrofurantoïne (1e keus, ook bij zwangeren), fosfomycine (2e keus), trimethoprim (3e keus) en bij zwangeren ook amoxicilline/clavulaanzuur (2e keus). Gebruik in geval van weefselinvasie antibacteriële middelen met voldoende weefselpenetratie. Start, in afwachting van een antibiogram, de behandeling met middelen zoals ciprofloxacine (1e keus), amoxicilline/clavulaanzuur (2e keus vanwege minder gunstige resistentiecijfers) of cotrimoxazol en intramuraal met aminoglycosiden en cefalosporinen.

Uitbreiding van bacteriële huidinfecties of besmetting van anderen met hygiënische maatregelen proberen tegen te gaan. Behandel oppervlakkige bacteriële huidinfecties met een lokaal antimicrobieel middel. Bij impetigo en impetiginisatie heeft fusidinezuur de voorkeur. Bij diepe huidinfecties zijn meestal orale antibiotica geïndiceerd of is operatief ingrijpen noodzakelijk. Bij orale antimicrobiële behandeling heeft een smalspectrum-penicilline de voorkeur. Macroliden zijn een alternatief wanneer bijvoorbeeld penicillinen niet worden verdragen. Bij bijtwonden heeft een breedspectrum-penicilline (zoals amoxicilline/clavulaanzuur, is 1e keus) de voorkeur. Na een tekenbeet kan worden afgewacht of preventief worden behandeld met een eenmalige dosering doxycycline of azitromycine. Erythema migrans behandelen met doxycycline. Amoxicilline of azitromycine zijn een alternatief indien doxycycline gecontra-indiceerd is. Bij paronychia, bij uitbreiding van de infectie na niet-medicamenteuze maatregelen en indien er geen sprake is van abcesvorming, heeft amoxicilline/clavulaanzuur de voorkeur.

Indicaties

Infecties door micro-organismen die gevoelig zijn voor de combinatie van amoxicilline en clavulaanzuur, zoals:

 • Acute bacteriële sinusitis;
 • Faryngitis, tonsillitis, peritonsillair abces;
 • Acute otitis media;
 • Acute exacerbaties van chronische bronchitis;
 • Community-acquired pneumonie;
 • Cystitis, pyelonefritis ;
 • Infecties van huid (in het bijzonder cellulitis, daarnaast ook bij bv. paronychia) en weke-delen;
 • Een zich uitbreidende (faciale) cellulitis bij een ernstig dentaal abces.
 • Infecties door een dierenbeet;
 • Infecties van botten en gewrichten (in het bijzonder osteomyelitis).

De intraveneuze toediening is vooral voor de hierboven genoemde infecties, in ernstige vormen, en tevens bij:

 • Andere ernstige oor-, neus- en keelinfecties;
 • Intra-abdominale infecties en infecties van de vrouwelijke geslachtsorganen ,
 • Profylactisch tegen infecties die samenhangen met ingrijpende operaties zoals van de galwegen, het maag-darmkanaal, bekken, hoofd en nek.

Gerelateerde informatie

Dosering

Let op: de beschikbare preparaten verschillen onderling in de verhouding amoxicilline/clavulaanzuur en in de geschiktheid voor toediening bij kinderen of bij verminderde nierfunctie; houd hier rekening mee, wanneer hoge doses amoxicilline nodig zijn, zodat onnodig hoge doses clavulaanzuur worden voorkómen.

Gedurende een hooggedoseerde therapie zorgen voor een adequate urineproductie om kristalurie te voorkómen.

Klap alles open Klap alles dicht

Behandeling van infecties:

Volwassenen en kinderen ≥ 40 kg:

Oraal (tabletten of dispergeerbare tabletten): 500/125 mg: 3×/dag; óf 875/125 mg: 2×/dag, bij otitis media, sinusitis, lagere luchtweginfecties en urineweginfecties 3×/dag; óf 1000/125 mg: 3×/dag, bij niet-ernstige sinusitis of bij infecties van de huid en weke delen 2×/dag.

I.v.: 1000/200 mg: iedere 8 uur; óf 1000/100 mg: iedere 8–12 uur; óf 2000/200 mg: iedere 12 uur, bij zeer ernstige infecties iedere 8 uur.

Nierfunctiestoornissen: bij volwassenen en kinderen ≥ 40 kg, volgens de fabrikanten: oraal: creatinineklaring 10–30 ml/min: 500/125 mg 2×/dag, < 10 ml/min: 500/125 mg 1×/dag, bij hemodialyse 500/125 elke 24 uur èn 500/125 mg tijdens de dialyse en zonodig 500/125 mg aan het einde van de dialyse. I.v.: creatinineklaring 10–30 ml/min: 1000/200 mg gevolgd door 500/100 mg iedere 12 uur, < 10 ml/min: 1000/200 mg gevolgd door 500/100 mg iedere 24 uur, bij hemodialyse 1000/200 gevolgd door 500/100 mg iedere 24 uur èn zonodig 500/100 mg aan het einde van de dialyse. De Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp adviseert in verband met eventuele (ernstige) bijwerkingen van clavulaanzuur het volgende: bij een creatinineklaring 10–30 ml/min: geef amoxicilline in de standaarddosering passend bij de indicatie en geef clavulaanzuur elke 12 uur (oraal en intraveneus). De werkgroep geeft geen advies voor een dosering bij een creatinineklaring < 10 ml/min.

Kinderen < 40 kg:

Oraal (dispergeerbare tabletten of suspensie): 20/5–60/15 mg per kg lichaamsgewicht per dag in 3 deeldoseringen (er zijn géén gegevens bij kinderen < 2 jaar met > 40/10 mg per kg lichaamsgewicht per dag); óf 25/3,6–45/6,4 mg per kg lichaamsgewicht per dag in 2 deeldoseringen, bij otitis media, sinusitis of lagere luchtweginfecties tot 70/10 mg per kg lichaamsgewicht per dag in 2 deeldoseringen (er zijn géén gegevens bij kinderen < 2 jaar met > 45/6,4 mg per kg lichaamsgewicht per dag en géén gegevens met deze verhouding amoxicilline/clavulaanzuur bij kinderen < 2 maanden); óf 40/5–80/10 mg per kg lichaamsgewicht per dag in 3 deeldoseringen, max. 3000/375 mg/dag.

I.v.: kinderen ≥ 3 maanden: 25/5 mg óf 50/5 mg per kg lichaamsgewicht iedere 8 uur. Kinderen < 3 maanden of met een lichaamsgewicht < 4 kg: 25/5 mg óf 50/5 mg per kg lichaamsgewicht iedere 12 uur.

Nierfunctiestoornissen: bij kinderen < 40 kg volgens de fabrikanten: oraal: creatinineklaring 10–30 ml/min: 15/3,75 mg per kg lichaamsgewicht 2×/dag (max. 500/125 mg 2×/dag), < 10 ml/min: 15/3,75 mg per kg lichaamsgewicht 1×/dag (max. 500/125 mg 1×/dag), bij hemodialyse 15/3,75 mg per kg lichaamsgewicht elke 24 uur èn 15/3,75 mg per kg lichaamsgewicht vlak vóór de dialyse en zonodig 15/3,75 mg per kg lichaamsgewicht aan het einde van de dialyse. I.v.: creatinineklaring 10–30 ml/min: 25/5 mg per kg lichaamsgewicht iedere 12 uur, < 10 ml/min: 25/5 mg per kg lichaamsgewicht iedere 24 uur, bij hemodialyse 25/5 mg per kg lichaamsgewicht elke 24 uur èn 12,5/2,5 mg per kg lichaamsgewicht aan het einde van de dialyse. De Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van WINAp adviseert in verband met eventuele (ernstige) bijwerkingen van clavulaanzuur het volgende: bij een creatinineklaring 10–30 ml/min: geef amoxicilline in de standaarddosering passend bij de indicatie en geef clavulaanzuur elke 12 uur (oraal en intraveneus). De werkgroep geeft geen advies voor een dosering bij een creatinineklaring < 10 ml/min.

Profylaxe van infecties bij operatieve ingrepen:

Volwassenen en kinderen ≥ 40 kg:

Ingrepen < 1 uur: i.v. 1000/100 mg, 1000/200 mg óf 2000/200 mg bij de inductie van de anesthesie.

Ingrepen > 1 uur: i.v. 1000/100 mg, 1000/200 mg of 2000/200 mg bij de inductie van de anesthesie, gevolgd door maximaal 3 vervolgdoseringen van 1000/100 mg óf 1000/200 mg in 24 uur.

Duidelijke klinische tekenen van een infectie tijdens een operatie vereisen postoperatief een gebruikelijke intraveneuze of orale behandeling.

De behandelduur: is afhankelijk van de respons van de patiënt. Sommige infecties (zoals osteomyelitis) vereisen een langere behandelduur. Zonder controle (zie rubriek Waarschuwingen en voorzorgen) mag de behandelduur nooit langer zijn dan 14 dagen.

De tabletten héél innemen. De dispergeerbare tabletten kunnen heel worden ingenomen òf vlak voor inname worden opgelost in een glas water. De suspensie en tabletten bij voorkeur innemen bij het begin van de maaltijd. Voor kinderen van 2–12 jaar (13–37 kg) zijn de dispergeerbare tabletten en de suspensie beschikbaar. De suspensie schudden voor gebruik.

Intraveneuze toediening: alle sterkten (behalve 2000/200 mg) toedienen als langzame i.v.-injectie gedurende 3–4 minuten óf als een infuus gedurende 30–40 minuten; de sterkte 2000/200 mg en bij i.v.-toediening bij kinderen < 3 maanden alleen via een infuus toedienen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (1-10%): diarree.

Vaak (1-10%): misselijkheid, braken. Candidiasis van huid en slijmvliezen.

Soms (0,1-1%): dyspepsie. Huiduitslag, jeuk, urticaria. Hoofdpijn, duizeligheid. Lichte stijging van leverenzymwaarden.

Zelden (0,01-0,1%): erythema multiforme. Reversibele leukopenie (incl. neutropenie), trombocytopenie.

Verder zijn gemeld: overgroei van niet-gevoelige micro-organismen (bij langdurig gebruik). Met antibiotica-geassocieerde colitis (incl. pseudomembraneuze colitis en hemorragische colitis). Hemolytische anemie, verlenging van de bloedingstijd en protrombinetijd, reversibele agranulocytose. Vasculitis, angio-oedeem, anafylaxie, serumziekte-achtig syndroom. Hepatitis, cholestatische geelzucht (soms fataal verlopend). Acute gegeneraliseerde met exantheem gepaard gaande pustulosus (AGEP), toxische epidermale necrolyse, Stevens-Johnsonsyndroom, dermatitis exfoliativa bullosa. Interstitiële nefritis, kristalurie (vnl. bij parenterale toediening, hoge doses en verminderde urineproductie; kan overgaan in nierfalen). Reversibele hyperreactiviteit, convulsie (bij verminderde nierfunctie of bij hoge doses), aseptische meningitis.

Bij orale toediening: zwarte haartong, tandverkleuring. (Trombo)flebitis bij gebruik van de i.v.-toedieningsvorm.

Interacties

Bij met antibiotica-geassocieerde colitis is het gebruik van geneesmiddelen die de darmperistaltiek vertragen gecontra-indiceerd.

De werking van penicillinen wordt geantagoneerd door bacteriostatische antibiotica.

Amoxicilline vermindert de renale klaring van methotrexaat; dit kan leiden tot het eerder bereiken van toxische waarden van methotrexaat.

De werking van vitamine K-antagonisten kan worden versterkt; een aanpassing van de dosering van de vitamine K-antagonist kán nodig zijn.

Amoxicilline/clavulaanzuur verlaagt de dalspiegel van de actieve metaboliet van mycofenolaatmofetil (mycofenolzuur) met ca. 50%; de patiënt nauwkeurig vervolgen tijdens en vlak na de antibioticumkuur. Dosisaanpassing is pas noodzakelijk bij ontstaan van transplantaatdisfunctie.

Fenylbutazon verlengt de plasmahalfwaardetijd door vermindering van de tubulaire secretie. Gelijktijdige toediening met allopurinol kan allergische huidreacties opwekken. Het risico van ernstige, fataal verlopende hepatische bijwerkingen is groter bij de combinatie met hepatotoxische geneesmiddelen.

Zwangerschap

Amoxicilline en clavulaanzuur passeren de placenta.
Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Profylactische behandeling met amoxicilline/clavulaanzuur bij vrouwen met voortijdige scheuring van het amnion laat in een enkele studie zien dat amoxicilline/clavulaanzuur samenhangt met meer kans op necrotische enterocolitis bij pasgeborenen.
Advies: Kan volgens het voorschrift worden gebruikt.
Overig: Het gebruik van aspartaambevattende geneesmiddelen wordt ontraden bij zwangere vrouwen met fenylketonurie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe hoeveelheden (zowel amoxicilline als clavulaanzuur).
Farmacologisch effect: De kans op een allergische reactie bij het kind is minimaal. Wees alert op het ontstaan van schimmelinfectie van de slijmvliezen en diarree bij de zuigeling.
Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

 • overgevoeligheid voor penicillinen en cefalosporinen;
 • in de voorgeschiedenis door deze combinatie geïnduceerde:

  • geelzucht;
  • leverfunctiestoornis;
  • acute gegeneraliseerde met exantheem gepaard gaande pustulosus (AGEP).

Waarschuwingen en voorzorgen

Gebruik vermijden indien mononucleosis wordt vermoed in verband met het risico van een morbilliforme huiduitslag. Vóór toediening zorgvuldig nagaan of de patiënt overgevoelig is voor penicillinen of cefalosporinen, omdat kruisovergevoeligheid kan bestaan met andere penicillinen en cefalosporinen. Wees voorzichtig bij leverfunctiestoornissen, bij atopische patiënten, bij toediening aan zuigelingen van wie de moeder allergisch is voor penicillinen en bij patiënten met een natriumbeperkt dieet indien hoge parenterale doses worden gebruikt. Bij homozygote fenylketonurie rekening houden met de hoeveelheid fenylalanine die door aspartaam (in sommige orale suspensies) wordt geleverd.

In geval van langdurige toepassing de nier- en leverfunctie en het bloedbeeld regelmatig controleren. Hepatische bijwerkingen komen vooral voor bij mannen en ouderen bij langdurige behandeling; de symptomen ontstaan meestal gedurende of kort na de behandeling, maar soms pas na enkele weken. Tijdens toediening van hoge doseringen amoxicilline zorgen voor een voldoende vloeistofinname en urineproductie om het risico van kristalurie te verminderen. Bij kamertemperatuur kunnen hoge doses amoxicilline neerslaan in de urine; daarom de openingen van verblijfskatheters regelmatig controleren.

Overgroei door niet-gevoelige micro-organismen komt voor; bij langdurige toepassing regelmatig controleren op superinfecties. Bij optreden van ernstige diarree, de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen; in dit geval, evenals bij optreden van hemorragische colitis, of overgevoeligheidsreacties, het gebruik staken. Bij optreden van een koortsig gegeneraliseerd erythema met pustula, de diagnose acute gegeneraliseerde met exantheem gepaard gaande pustulosus (AGEP) overwegen en ook dan de behandeling direct staken; AGEP is een contra-indicatie voor toekomstige behandeling met amoxicilline/clavulaanzuur.

Hoge doseringen kunnen de kans op convulsies vergroten bij verminderde nierfunctie, bij een aandoening van de meninges, toevallen in de anamnese of behandelde epilepsie.

De oppervlakkige verkleuring van de tanden (m.n. bij de suspensies) kan gewoonlijk worden verwijderd door tandenpoetsen.

Voor het bepalen van glucose in de urine alleen enzymatische testmethoden toepassen. Clavulaanzuur kan een vals-positieve uitslag van de Coombs-test geven. Ook de 'Platelia® Aspergillus EIA'-test (van Bio-Rad Laboratories) kan vals-positief zijn.

Overdosering

Symptomen
vooral bij nierfunctiestoornissen kunnen convulsies optreden. Verstoring van de water- en elektrolytenbalans. Kristalurie met nierfalen.

Therapie
bij convulsies: diazepam. Amoxicilline/clavulaanzuur kan via hemodialyse uit de circulatie worden verwijderd.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met amoxicilline/clavulaanzuur contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

β-Lactam-antibioticum. Bactericide antibioticum uit de groep aminopenicillinen. Remming van één of meerdere enzymen (penicillinebindende eiwitten (PBE's)) in de biosynthese van bacterioglycanen door amoxicilline leidt tot verzwakking van de celwand van de bacterie, vaak gevolgd door cellysis en celdood. Het werkingsspectrum is breed en omvat Gram-positieve en Gram-negatieve micro-organismen. Amoxicilline is penicillinase-gevoelig. Clavulaanzuur is een β-lactamaseremmer. Door de combinatie met clavulaanzuur wordt amoxicilline beschermd tegen afbraak door de meeste algemeen voorkomende β-lactamasen.

Algemeen gevoelig zijn: Bacteroides fragilis, Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Enterococcus faecalis, Fusobacterium nucleatum, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida, Prevotella spp., Raoultella spp., Staphylococcus aureus (meticilline-gevoelig), Coagulase negatieve-staphylococci (meticilline-gevoelig), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes en andere β-hemolytische streptococci en Streptococcus viridans spp.

Verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis en Proteus vulgaris.

Inherent resistent zijn: Acinetobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter spp., Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Stenotrophomonas maltophilia, Chlamydophila pneumonia, Chlamydophila psittaci, Coxiella burneti en Mycoplasma pneumoniae.

Kinetische gegevens

Resorptiegoed, optimaal bij inname aan het begin van de maaltijd.
Fca. 70% (amoxicilline, clavulaanzuur).
T maxoraal 1–2½ uur (amoxicilline, clavulaanzuur).
V d0,3–0,4 l/kg (amoxicilline) en 0,2 l/kg (clavulaanzuur).
Overigamoxicilline dringt onvoldoende door in het CZS.
Metabolisering gedeeltelijk (amoxicilline, ca. 10–25%), uitgebreid (clavulaanzuur).
Eliminatievoor 60–70% (amoxicilline) en 40–65% (clavulaanzuur) onveranderd binnen 6 uur met de urine. Clavulaanzuur wordt ook als metaboliet uitgescheiden met de urine, feces en uitgeademde lucht. Hemodialyse kan amoxicilline/clavulaanzuur uit de circulatie verwijderen.
T 1/2ca. 1,1 uur (amoxicilline) en ca. 0,9 uur (clavulaanzuur), bij ernstige nierfunctiestoornissen 6–15 uur (amoxicilline) en 2,6–4 uur (clavulaanzuur).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

amoxicilline/clavulaanzuur hoort bij de groep penicillinen.

amoxicilline/clavulaanzuur vergelijken met een ander geneesmiddel

Zie ook