choleravaccin, levend verzwakt

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Vaxchora XGVS Aanvullende monitoring Bavarian Nordic A/S

Toedieningsvorm
Bruispoeder en poeder voor orale suspensie
Verpakkingsvorm
set van 2 sachets

Een dosis van het vaccin bevat 4 × 10 8 tot 2 × 10 9 levensvatbare cellen van de levende verzwakte Vibrio cholerae-stam CVD 103-HgR. Is alleen op artsenverklaring verkrijgbaar.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

choleravaccin, levend verzwakt vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) geeft aan dat er op dit moment geen indicatie is voor reizigers voor het toedienen van het choleravaccin. Er is wel een indicatie voor mensen die in een vluchtelingenkamp gaan werken en niet beschikken over gekookt of flessenwater. Overweeg voor deze mensen om Vaxchora te bestellen. Zie ook LCR-protocol Cholera (besloten deel).

Indicaties

  • Actieve immunisatie tegen cholera veroorzaakt door Vibrio cholerae serogroep O1 bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Actieve immunisatie tegen cholera

Volwassenen en kinderen ≥ 2 jaar

Oraal: eenmalig 1 dosis minimaal 10 dagen vóór eventuele blootstelling. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het herhalingsvaccinatie-interval.

Gemiste dosis (deels): Inname van minder dan een halve dosis kan leiden tot verminderde bescherming. Overweeg dan om binnen 72 uur een volledige dosis Vaxchora te herhalen.

Toediening

  • Van 1 uur vóór tot 1 uur na de vaccinatie niet eten of drinken. Dit kan invloed hebben op het beschermende effect van de buffer.
  • Meng de sachets in de aangegeven volgorde. Eerst de inhoud van sachet 1 met de buffer in een beker mengen met 100 ml koud of kamertemperatuur flessenwater met of zonder koolzuur (≤ 25°C). Alleen voor kinderen van 2 tot < 6 jaar moet de helft (50 ml) van de bufferoplossing worden afgevoerd (KCA) voordat verder wordt gegaan met de volgende stap. Daarna de inhoud van sachet 2 met het werkzame bestanddeel toevoegen en het mengsel gedurende minimaal 30 seconden roeren tot troebele suspensie. Eventueel daarna saccharose (max. 4 g of 1 theelepel) of stevia-zoetstof (max. 1 g of ¼ theelepel) door de suspensie roeren. Voeg geen andere zoetstoffen toe, omdat deze de effectiviteit van het vaccin kunnen verminderen. Het vaccin afvoeren als KCA als de sachets in de verkeerde volgorde worden gereconstitueerd.
  • Suspensie binnen 15 minuten opdrinken. De volledige inhoud van de beker één keer opdrinken. Er kunnen restjes in de beker achterblijven; was de beker met heet water en zeep.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): verminderde eetlust. Hoofdpijn. Buikpijn, misselijkheid, braken bij volwassenen. Vermoeidheid.

Vaak (1-10%): diarree. Koorts en braken bij kinderen.

Soms (0,1-1%): duizeligheid. Flatulentie, obstipatie, opgeblazen gevoel, dyspepsie, abnormale ontlasting, droge mond, oprisping. Huiduitslag. Artralgie. Koorts bij volwassenen.

Zelden (0,01-0,1%): koude rillingen.

Interacties

Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

Dien het choleravaccin niet toe bij patiënten die binnen 14 dagen voorafgaand aan de vaccinatie orale of parenterale antibiotica hebben gekregen. Vermijd gebruik van orale of parenterale antibiotica gedurende 10 dagen na de vaccinatie.

Bij combinatie met het tyfusvaccin Ty21a (gastroresistente capsules) kan de buffer die met Vaxchora wordt toegediend, invloed hebben op de route die de capsules afleggen door het maag-darmkanaal; neem het choleravaccin minimaal 2 uur vóór of na gebruik van het tyfusvaccin in.

De werking van het choleravaccin kunnen afnemen bij gelijktijdige toediening van chloroquine. Het vaccin minimaal 10 dagen voor start van malariaprofylaxe met chloroquine toedienen. Er zijn geen gegevens beschikbaar over gelijktijdig gebruik van het vaccin en andere antimalariageneesmiddelen.

Voor en na inname van Vaxchora gedurende 60 minuten niet eten en drinken, aangezien dit de werkzaamheid van het vaccin kan verminderen.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens. Een risico voor de foetus kan niet worden uitgesloten.

Advies: Alleen gebruiken als de mogelijke voordelen voor de moeder opwegen tegen de mogelijke risico’s.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Een risico voor de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • aangeboren immunodeficiëntie, immunosuppressieve behandelingen of het gebruik van immunosuppressieve geneesmiddelen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Het vaccin biedt geen volledige bescherming; daarom ook de standaard beschermende maatregelen ter preventie van cholera in acht nemen. Het vaccin biedt uitsluitend bescherming tegen Vibrio cholerae serogroep O1 en dus niet tegen andere Vibrio-species.

Stel vaccinatie uit bij acute gastro-enteritis tot herstel, omdat de bescherming tegen cholera anders verminderd kan zijn. De mate van bescherming en de effecten van de vaccinatie bij mensen met chronische maag-darmaandoeningen zijn onbekend.

Bacteriën uit het vaccin kunnen tot ten minste 7 dagen na het toedienen van het vaccin in de ontlasting aanwezig zijn. Het is niet bekend hoelang het duurt voordat de vaccinstam is uitgescheiden. De vaccinstam kan mogelijk worden overgedragen op niet-gevaccineerde personen in de buurt (bv. gezinsleden).

Er zijn geen gegevens beschikbaar over toepassing bij personen die wonen in gebieden waar cholera voorkomt, personen met een reeds bestaande cholera-immuniteit, ouderen (> 64 jaar), kinderen < 2 jaar en HIV-geïnfecteerden.

Hulpstof: Wees voorzichtig met natrium in het vaccin bij een natriumarm dieet.

Eigenschappen

Vaxchora bevat levende verzwakte cholerabacteriën (V. cholerae O1 klassieke Inaba-stam CVD 103- HgR), geproduceerd met behulp van recombinante DNA-technologie. Deze bacteriën vermenigvuldigen zich in het maag-darmkanaal van de ontvanger. Ze wekken een virusdodende serumantilichaam- en B-geheugencelrespons op. Het precieze werkingsmechanisme is niet bekend. Bescherming tegen cholera treedt op binnen 10 dagen na inname van vaxchora. Het vaccin is zuurlabiel en wordt toegediend met een buffer.

De beschermingsduur is nog niet vastgesteld. De bescherming daalt 3 maanden na vaccinatie naar 80%.

Groepsinformatie

choleravaccin, levend verzwakt hoort bij de groep vaccins.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links