meningokokkenvaccin type A, C, W135, Y

Samenstelling

Menveo XGVS GlaxoSmithKline bv

Toedieningsvorm
Poeder en oplossing voor injectievloeistof
Verpakkingsvorm
flacon + solvens 0,5 ml in flacon

Bevat per set flacons: oligosaccharide van meningokokkengroep A 10 microg, -groep C 5 microg, -groep W135 5 microg en -groep Y 5 microg, alle geconjugeerd aan difterietoxoïddragereiwit.

Nimenrix XGVS Pfizer bv

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Verpakkingsvorm
flacon + wegwerpspuit 0,5 ml met solvens

Bevat per flacon: polysaccharide van meningokokkengroep A 5 microg, -groep C 5 microg, -groep W135 5 microg en -groep Y 5 microg, alle geconjugeerd aan tetanustoxoïddragereiwit.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

meningokokkenvaccin type A, C, W135, Y vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Meningokokkenvaccin type A, C, W135 en Y maakt onderdeel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Om een uitbraak van meningokokkenziekte type W te voorkomen, is vanaf oktober 2018 tevens gestart met meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen. Het dragerschap van meningokokken neemt toe vanaf deze leeftijd. In deze leeftijd worden ook relatief veel ziektegevallen gezien. Vooral oudere tieners spelen een belangrijke rol in de verspreiding van de bacterie. Door juist deze groep te vaccineren, worden dus niet alleen zijzelf beschermd, maar wordt ook groepsbescherming opgebouwd. Naar verwachting zal vanaf 2020 vaccinatie tegen meningokokken ACWY op de leeftijd van 14 jaar in het Rijksvaccinatieprogramma zijn opgenomen, naast de meningokokken ACWY-vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden.

Zie ook Informatie over MenACWY-vaccinatie van RIVM.

Indicaties

Menveo

  • Kinderen ≥ 2 jaar en volwassenen: actieve immunisatie tegen invasieve meningokokkenziekten veroorzaakt door Neisseria meningitidis-groepen A, C, W135 en Y.

Nimenrix

  • Kinderen ≥ 6 weken en volwassenen: actieve immunisatie tegen invasieve meningokokkenziekten veroorzaakt door Neisseria meningitidis-groepen A, C, W135 en Y.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Menveo: Actieve immunisatie tegen invasieve, door meningokokken typen A, C, W135 en Y veroorzaakte ziekten:

Volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar:

Primaire vaccinatie: i.m. (bij voorkeur in deltaspier) één dosis van 0,5 ml.

Boosterdosis: de noodzaak van een boosterdosis na primaire immunisatie met 1 dosis is nog niet vastgesteld. Een boosterdosis overwegen bij een aanzienlijke kans op blootstelling aan meningokokken A wanneer meer dan ongeveer een jaar eerder een dosis is ontvangen. Menveo kan als boosterdosis worden gegeven aan personen die eerder zijn gevaccineerd met een ander meningokokkenvaccin.

Nimenrix: Actieve immunisatie tegen invasieve, door meningokokken typen A, C, W135 en Y veroorzaakte ziekten:

Zuigelingen van 6 weken tot 6 maanden:

Primaire vaccinatie: serie van 2 doses van 0,5 ml i.m. (anterolaterale deel van de dij), waarvan de eerste dosis wordt gegeven vanaf 6 weken oud en met interval van 2 maanden tussen de doses.

Booster: een derde (booster)dosis wordt aanbevolen bij 12 maanden oud, met een tussenperiode van ten minste 2 maanden na de laatste vaccinatie.

Volwassenen en kinderen vanaf 6 maanden:

Primaire vaccinatie: 1 dosis van 0,5 ml i.m. (anterolaterale deel van de dij of deltaspier), in het kader van het rijksvaccinatieprogramma op de leeftijd van 14 maanden. Overweeg een tweede primaire dosis bij zuigelingen van 6 tot 12 maanden oud bij een vergroot risico op invasieve meningokokken als gevolg van blootstelling aan groepen W-135 en Y na een tussenperiode van twee maanden.

Boosterdosis: de noodzaak van een boosterdosis na primaire immunisatie met 1 dosis is nog niet vastgesteld. Een boosterdosis overwegen bij een aanzienlijke kans op blootstelling aan meningokokken A, C, W135 of Y én wanneer tevens in de peuterleeftijd de primaire immunisatie is ontvangen. Ook kan een boosterdosis worden gegeven wanneer ruim een jaar eerder een dosis is ontvangen én er veel kans is op meningokokken A. Nimenrix kan als boosterdosis worden gegeven aan personen die eerder zijn gevaccineerd met een ander meningokokkenvaccin.

Het vaccin mag niet s.c. of i.v. worden toegediend. Bij toediening samen met andere vaccins verschillende injectieplaatsen gebruiken.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): koorts, vermoeidheid, slaperigheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn, malaise. Verlies van eetlust. Reactie op de injectieplaats (pijn, zwelling; roodheid of een verharding van ≤ 5 cm).

Vaak (1-10%): maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, diarree. Spierpijn, artralgie. Rillingen. Huiduitslag. Hematoom op de injectieplaats, verharding of roodheid van meer dan 5 cm.

Soms (0,1-1%): duizeligheid, hypo-esthesie. Slapeloosheid, huilen. Andere reactie op de injectieplaats (induratie, jeuk, warmte, verdoofd gevoel). Jeuk elders.

Zelden (0,01- 0,1%): lymfadenopathie.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheid (incl. anafylaxie, bronchospasme, gezichtsoedeem, angio-oedeem). Tonische convulsie, koortsstuip, syncope, paresthesie, hypotonie. Uitgebreide zwelling van het gevaccineerde ledemaat, vaak met erytheem en soms inclusief een nabijgelegen gewricht, of zwelling van het gehele ledemaat.

Interacties

Immunosuppressieve middelen verminderen mogelijk de werkzaamheid.

Menveo: Er zijn geen gegevens over de veiligheid en immunogeniciteit indien gelijktijdig toegediend met andere kindervaccinaties bij kinderen van 2 tot 10 jaar.

Waar mogelijk Nimenrix gelijktijdig toedienen met een tetanustoxoïd(TT)-bevattend vaccin; anders Nimenrix ten minste één maand vóór het TT-bevattend vaccin toedienen.

Zwangerschap

Vaccin-geïnduceerde maternale antistoffen kunnen de placenta passeren.
Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. De beperkte hoeveelheid gegevens bij dieren laten geen aanwijzingen voor schadelijkheid zien.
Advies: Rekening houdend met de ernst van een invasieve meningokokkeninfectie veroorzaakt door Neisseria meningitidis-groep A, C, W-135 en Y, mag zwangerschap geen beletsel vormen voor vaccinatie als de kans op blootstelling verhoogd is.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Doorgaans gaan vaccin-geïnduceerde maternale immunoglobulinen over in de moedermelk. Deze kunnen bijdragen aan de bescherming van het kind tegen meningokokkenziekten.
Overig: Het is onwaarschijnlijk dat deze antistoffen uitgescheiden in de moedermelk schadelijk zouden zijn voor het borstgevoede kind.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • acute, (ernstige) febriele infectieziekte;
  • overgevoeligheid voor tetanus- of difterietoxoïd.

Waarschuwingen en voorzorgen

Het vaccin biedt geen bescherming tegen andere Neisseria meningitidis-groepen dan A, C, W135 en Y. Patiënten met een immunodeficiëntie of die met immunosuppressiva worden behandeld, kunnen een verminderde of helemaal geen immunologische respons vertonen. Immunisatie met dit vaccin vervangt niet de standaard immunisatie tegen difterie of tetanus.

Bij familiaire complementdeficiënties (bv. C5- of C3-deficiënties) of behandelingen die terminale complementactivatie remmen (bv. eculizumab) is er een vergroot risico op invasieve ziekte door Neisseria meningitidis A, C, W135 en Y, ook na antilichaamontwikkeling na vaccinatie.

Menveo: De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen jonger dan 2 jaar, of bij ouderen (> 65 j.), zijn niet vastgesteld.

Eigenschappen

Quadrivalent meningokokkenvaccin; capsulaire oligo- of polysacchariden geconjugeerd aan dragereiwit. Induceert (complementgemedieerd) de productie van bactericide antilichamen tegen capsulaire oligo/polysacchariden van groep A, C, W135 en Y. Een maand na vaccinatie is bij 70–99% van de gevaccineerden een bactericide antistofrespons opgewekt afhankelijk van de leeftijd en serogroep. Een boostervaccinatie levert een maand na toediening gemeten nagenoeg bij 100% een bactericide antistofrespons op.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

meningokokkenvaccin type A, C, W135, Y hoort bij de groep vaccins.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links