trimethoprim

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Trimethoprim Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
100 mg, 300 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

trimethoprim vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Een cystitis bij gezonde niet-zwangere vrouwen kan vanzelf overgaan; overweeg in de eerstelijnszorg daarom in overleg met de patiënte een afwachtend beleid (met zo nodig pijnstilling). Ga bij risicogroepen, waaronder zwangeren, mannen en kinderen, direct over tot behandeling met antibiotica om complicaties te voorkomen. Start de behandeling meteen met een voorkeursmiddel, en pas het beleid zo nodig aan op basis van de kweekuitslag en/of resistentiebepaling. De belangrijkste middelen zijn: nitrofurantoïne (bijna altijd eerste keus), fosfomycine (oraal), trimethoprim en bij zwangeren en kinderen ook amoxicilline/clavulaanzuur.

Ga bij een cystitis bij personen behorend tot een risicogroep, waaronder zwangeren en mannen, direct over tot behandeling met antibiotica om complicaties te voorkomen. Start de behandeling ‘blind’, en pas het beleid zo nodig aan op basis van de kweekuitslag en/of resistentiebepaling. De belangrijkste middelen zijn: nitrofurantoïne (bijna altijd eerste keus), fosfomycine (oraal), trimethoprim en bij zwangeren ook amoxicilline/clavulaanzuur.

Ga bij een cystitis bij personen behorende tot een risicogroep, waaronder kinderen < 12 jaar, direct over tot medicamenteuze behandeling met antibiotica om complicaties te voorkomen. Start de behandeling ‘blind’, en pas het beleid zo nodig aan op basis van de kweekuitslag en/of resistentiebepaling. Bij kinderen met cystitis is nitrofurantoïne eerste keus, en is amoxicilline/clavulaanzuur het alternatief. Bij kinderen met een urineweginfectie met tekenen van weefselinvasie is amoxicilline/clavulaanzuur eerste keus, tweede keus is cotrimoxazol.

Start bij een urineweginfectie met tekenen van weefselinvasie bij volwassenen met antibiotica met voldoende weefselpenetratie, zoals in de eerstelijnszorg met ciprofloxacine, cotrimoxazol of amoxicilline/clavulaanzuur. Start in de tweedelijnszorg met intraveneuze toediening van amoxicilline óf een tweede generatie cefalosporine mét een aminoglycoside óf een i.v. derde generatie cefalosporine als monotherapie. Neem altijd een kweek af, start daarna de behandeling ‘blind’ en pas deze zo nodig aan op basis van de kweekuitslag en/of resistentiebepaling.

Bij acute faryngotonsillitis is bestrijding van de pijn met paracetamol, eerste keus. Antibiotica zijn zelden geïndiceerd. Bij ernstige faryngotonsillitis, bij immuundeficiëntie of op advies van de GGD kan gekozen worden voor een smalspectrum penicilline zoals feneticilline of fenoxymethylpenicilline. Bij een penicilline-overgevoeligheid is azitromycine gedurende 3 dagen eerste keus. Bij een peritonsillair infiltraat of bij onvoldoende effect van een behandeling met smalspectrum penicillinen wordt gekozen voor amoxicilline/clavulaanzuur. Zie ook acute faryngotonsillitis.

Bij het voorschrijven van dit geneesmiddel dient volgens de Regeling Geneesmiddelenwet de reden van voorschrijven op het recept te worden vermeld.

Indicaties

 • Infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor trimethoprim:
  • acute ongecompliceerde urineweginfecties;
  • onderhoudsbehandeling van chronische urineweginfecties;
  • infecties van de bovenste luchtwegen.
 • Profylaxe van recidiverende urineweginfecties.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Van trimethoprim bestaan alleen nog tabletten van 100 en 300 mg. Sommige generieke tabletten van 100 mg hebben een breukgleuf en kunnen gedoseerd worden per 50 mg. Desondanks zal met de huidige beschikbare tabletten niet altijd een optimale behandeling van kinderen mogelijk zijn.

Klap alles open Klap alles dicht

Behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

Volgens de fabrikant: 300 mg 1×/dag voor het slapen gaan óf 200 mg 2×/dag ('s ochtends en 's avonds) gedurende 3–5 dagen. Volgens de NHG-Standaard Urineweginfecties (2020): 300 mg 1×/dag, voor de nacht. Behandelduur: Volgens de NHG-Standaard: gedurende 3 dagen voor niet-zwangeren en 7 dagen voor risicogroepen (mannen, vrouwen met diabetes mellitus, met neurologische blaasstoornissen, een verblijfskatheter, afwijkingen aan nieren of urinewegen of met een verminderde weerstand). NB: Heroverweeg bij patiënten met een verblijfskatheter de indicatie hiervoor; vervang bij een persisterende indicatie de katheter liefst voor de start, maar in elk geval vóór het einde van de kuur. Volgens de pagina trimethoprim op het Kinderformularium van het NKFK bij kinderen ≥ 12 jaar: 3–5 dagen, en ook met het advies om trimethoprim 's avonds in te nemen bij deze indicatie.

Verminderde nierfunctie bij volwassenen: Volgens de 'Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie' van de KNMP en conform de SWAB-pagina trimethoprim: bij een creatinineklaring 10–30 ml/min: aanvankelijk de standaarddosering behorende bij deze indicatie gedurende 3 dagen, daarna is de onderhoudsdosering 150 mg 1×/dag of 100 mg 2×/dag (= 50% van de standaarddosering). Bij een creatinineklaring < 10 ml/min wordt het gebruik ontraden.

Verminderde nierfunctie bij kinderen: Volgens het Kinderformularium van het NKFK bij kinderen (> 3 maanden): creatinineklaring > 30 ml/min/1,73 m²: geen dosisaanpassing nodig; creatinineklaring 10–30 ml/min/1,73 m²: aanvankelijk de normale dosering gedurende 3 dagen, vervolgens halve dosering per gift, géén intervalverlenging; creatinineklaring < 10 ml/min/1,73 m²: gebruik wordt ontraden. NB. Voor kinderen > 3 maanden met een verminderde nierfunctie vermeldt de KNMP het voorschrift van het NKFK.

Nierfunctie-vervangende therapie: Bij intermitterende hemodialyse, continue venoveneuze hemodialyse (CVVH)/hemo(dia)filtratie(CVVH(D)F, peritoneale dialyse (CAPD) bij volwassenen: Volgens de 'Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse' en conform de SWAB-pagina trimethoprim gebruik vermijden.

Kinderen van 5–12 jaar

Volgens de pagina trimethoprim op het Kinderformularium van het NKFK: 6–9 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 1–2 doses (bij dosering 1×/dag 's avonds innemen). Behandelduur: gedurende 3–5 dagen. De fabrikant beveelt aan dezelfde dosering te geven in 2 doses per dag gedurende 3–7 dagen.

Verminderde nierfunctie: Volgens het Kinderformularium van het NKFK bij kinderen (> 3 maanden): creatinineklaring > 30 ml/min/1,73 m²: geen dosisaanpassing nodig; creatinineklaring 10–30 ml/min/1,73 m²: aanvankelijk de normale dosering gedurende 3 dagen, vervolgens halve dosering per gift, géén intervalverlenging; creatinineklaring < 10 ml/min/1,73 m²: gebruik wordt ontraden. NB. Voor kinderen > 3 maanden met een verminderde nierfunctie vermeldt de KNMP het voorschrift van het NKFK.

Kinderen van 3 maanden tot 5 jaar

Volgens de pagina trimethoprim op het Kinderformularium van het NKFK: 6–9 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 2 doses. Behandelduur: gedurende 3–5 dagen.

Verminderde nierfunctie: Volgens het Kinderformularium van het NKFK bij kinderen > 3 maanden: creatinineklaring > 30 ml/min/1,73 m²: geen dosisaanpassing nodig; creatinineklaring 10–30 ml/min/1,73 m²: aanvankelijk de normale dosering gedurende 3 dagen, vervolgens halve dosering per gift, géén intervalverlenging; creatinineklaring < 10 ml/min/1,73 m²: gebruik wordt ontraden. NB. Voor kinderen > 3 maanden met een verminderde nierfunctie vermeldt de KNMP het voorschrift van het NKFK.

Profylaxe van recidiverende en onderhoudsbehandeling van chronische urineweginfecties

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar

Volgens de fabrikant: 100 mg 's avonds gedurende 3-12 maanden, soms langer. Volgens de NHG-Standaard Urineweginfecties (2020): Bij voorkeur als postcoïtum profylaxe bij seksueel actieve vrouwen: 100 mg innemen binnen 2 uur na iedere coïtus, echter max. 1×/dag. Alternatief: als continue profylaxe: 100 mg/dag voor het slapengaan. Behandelduur: De werkgroep adviseert beide vormen van profylaxe na 6–12 maanden te staken in verband met resistentie-ontwikkeling en het risico op ernstige bijwerkingen. Er zijn aanwijzingen dat resistentie-ontwikkeling kan oplopen tot > 80% na gebruik van profylaxe gedurende 1 jaar. Mogelijk is het risico op resistentie-ontwikkeling bij trimethoprim wat groter dan bij nitrofurantoïne.

Verminderde nierfunctie bij volwassenen: Volgens de 'Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie' van de KNMP en conform de SWAB-pagina trimethoprim: bij een creatinineklaring 10–30 ml/min: aanvankelijk de standaarddosering behorende bij deze indicatie gedurende 3 dagen, daarna is de onderhoudsdosering 50 mg 1×/dag (= 50% van de standaarddosering). Bij een creatinineklaring < 10 ml/min wordt het gebruik ontraden.

Verminderde nierfunctie bij kinderen: Volgens de pagina trimethoprim van het Kinderformularium van het NKFK bij kinderen (> 3 maanden): creatinineklaring > 30 ml/min/1,73 m²: geen dosisaanpassing nodig; creatinineklaring 10–30 ml/min/1,73 m²: aanvankelijk de normale dosering gedurende 3 dagen, vervolgens halve dosering per gift, géén intervalverlenging; creatinineklaring < 10 ml/min/1,73 m²: gebruik wordt ontraden. NB. Voor kinderen > 3 maanden met een verminderde nierfunctie vermeldt de KNMP het voorschrift van het NKFK.

Nierfunctie-vervangende therapie: Bij intermitterende hemodialyse, continue venoveneuze hemodialyse (CVVH)/hemo(dia)filtratie(CVVH(D)F, peritoneale dialyse (CAPD) bij volwassenen: Volgens de 'Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse' en conform de SWAB-pagina trimethoprim gebruik vermijden.

Kinderen 5–11 jaar

50 mg 's avonds. Behandelduur: De behandeling kan 3–12 maanden, soms nog langer, duren.

Verminderde nierfunctie: Volgens de pagina trimethoprim van het Kinderformularium van het NKFK bij kinderen (> 3 maanden): creatinineklaring > 30 ml/min/1,73 m²: geen dosisaanpassing nodig; creatinineklaring 10–30 ml/min/1,73 m²: aanvankelijk de normale dosering gedurende 3 dagen, vervolgens halve dosering per gift, géén intervalverlenging; creatinineklaring < 10 ml/min/1,73 m²: gebruik wordt ontraden. NB. Voor kinderen > 3 maanden met een verminderde nierfunctie vermeldt de KNMP het voorschrift van het NKFK.

Kinderen < 5 jaar (incl. neonaten)

Volgens de pagina trimethoprim op het Kinderformularium van het NKFK: 2 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 1 dosis, 's avonds toe te dienen, max. 50 mg/dag.

Verminderde nierfunctie: Volgens het Kinderformularium van het NKFK bij kinderen > 3 maanden: creatinineklaring > 30 ml/min/1,73 m²: geen dosisaanpassing nodig; creatinineklaring 10–30 ml/min/1,73 m²: aanvankelijk de normale dosering gedurende 3 dagen, vervolgens halve dosering per gift, géén intervalverlenging; creatinineklaring < 10 ml/min/1,73 m²: gebruik wordt ontraden. NB. Voor kinderen > 3 maanden met een verminderde nierfunctie vermeldt de KNMP het voorschrift van het NKFK.

Bovensteluchtweginfecties

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

200 mg 2×/dag ('s ochtends en 's avonds). Behandelduur: gedurende ten minste 1 week. Volgens de pagina trimethoprim op het Kinderformularium van het NKFK bij kinderen ≥ 12 jaar: 7–10 dagen.

Verminderde nierfunctie bij volwassenen: Volgens de 'Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie' van de KNMP en conform de SWAB-pagina trimethoprim: bij een creatinineklaring 10–30 ml/min: aanvankelijk de standaarddosering behorende bij deze indicatie gedurende 3 dagen, daarna is de onderhoudsdosering 100 mg 2×/dag (= 50% van de standaarddosering). Bij een creatinineklaring < 10 ml/min wordt het gebruik ontraden.

Verminderde nierfunctie bij kinderen: Volgens het Kinderformularium van het NKFK bij kinderen (> 3 maanden): creatinineklaring > 30 ml/min/1,73 m²: geen dosisaanpassing nodig; creatinineklaring 10–30 ml/min/1,73 m²: aanvankelijk de normale dosering gedurende 3 dagen, vervolgens halve dosering per gift, géén intervalverlenging; creatinineklaring < 10 ml/min/1,73 m²: gebruik wordt ontraden. NB. Voor kinderen > 3 maanden met een verminderde nierfunctie vermeldt de KNMP het voorschrift van het NKFK.

Nierfunctie-vervangende therapie: Bij intermitterende hemodialyse, continue venoveneuze hemodialyse (CVVH)/hemo(dia)filtratie(CVVH(D)F, peritoneale dialyse (CAPD) bij volwassenen: Volgens de 'Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse' en conform de SWAB-pagina trimethoprim gebruik vermijden.

Kinderen 5–12 jaar

Volgens de pagina trimethoprim op het Kinderformularium van het NKFK: 6–9 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 1–2 doses Behandelduur: gedurende 7–10 dagen. De fabrikant beveelt aan dezelfde dosering te geven in 2 doses per dag gedurende ten minste 1 week.

Verminderde nierfunctie: Volgens het Kinderformularium van het NKFK bij kinderen (> 3 maanden): creatinineklaring > 30 ml/min/1,73 m²: geen dosisaanpassing nodig; creatinineklaring 10–30 ml/min/1,73 m²: aanvankelijk de normale dosering gedurende 3 dagen, vervolgens halve dosering per gift, géén intervalverlenging; creatinineklaring < 10 ml/min/1,73 m²: gebruik wordt ontraden. NB. Voor kinderen > 3 maanden met een verminderde nierfunctie vermeldt de KNMP het voorschrift van het NKFK.

Kinderen van 3 maanden tot 5 jaar

Volgens de pagina trimethoprim op het Kinderformularium van het NKFK: 6–9 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 2 doses. Behandelduur: 7–10 dagen.

Verminderde nierfunctie: Volgens het Kinderformularium van het NKFK bij kinderen > 3 maanden: creatinineklaring > 30 ml/min/1,73 m²: geen dosisaanpassing nodig; creatinineklaring 10–30 ml/min/1,73 m²: aanvankelijk de normale dosering gedurende 3 dagen, vervolgens halve dosering per gift, géén intervalverlenging; creatinineklaring < 10 ml/min/1,73 m²: gebruik wordt ontraden. NB: Voor kinderen > 3 maanden met een verminderde nierfunctie vermeldt de KNMP het voorschrift van het NKFK.

Toediening: de tabletten innemen met een half glas water, om maag-darmklachten te voorkomen bij voorkeur na de maaltijd.

Bijwerkingen

Vaak (1–10%): misselijkheid, braken. Huiduitslag, jeuk.

Zelden (0,01–0,1%): allergische reacties zoals angio-oedeem, anafylactische reacties, koorts, serumziekte. Erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN). Hematologische afwijkingen door folinezuurdeficiëntie (megaloblastaire anemie, hypersegmentatie van granulocyten, granulocytopenie, trombocytopenie), hemolytische anemie bij G6PD-deficiëntie, pancytopenie.

Zeer zelden (< 0,01%): aseptische meningitis (snel reversibel na staken van de behandeling). Pseudomembraneuze colitis.

Verder zijn gemeld: uveïtis. Zere mond, zere tong. Tand- en/of tongverkleuring. Ernstige lever- of nierfunctiestoornissen. Urticaria. Stijging kaliumspiegel. Verergering porfyrie.

Interacties

De werking van vitamine K–antagonisten kan worden versterkt. De plasmaspiegels van fenytoïne, tolbutamide en digoxine kunnen, met name bij ouderen, toenemen. Vermijd combinatie met repaglinide, omdat trimethoprim mogelijk de blootstelling eraan vergroot.

Gelijktijdige toediening met andere foliumzuurantagonisten (zoals pyrimethamine, methotrexaat) vermeerdert de kans op megaloblastaire anemie; overweeg foliumzuursuppletie. Vermijd combinatie met methotrexaat; de systemische blootstelling aan methotrexaat kan toenemen met ernstige bijwerkingen zoals pancytopenie, vooral bij aanwezigheid van risicofactoren zoals hoge leeftijd, hypoalbuminemie, verminderde nierfunctie of verminderde beenmergreserve. Hematologische toxiciteit kan toenemen bij de combinatie met andere beenmergdepressiva zoals azathioprine.

Bij combinatie met ACE-remmers, kaliumzouten en kaliumsparende diuretica (zoals spironolacton) en andere plasmakalium-verhogende geneesmiddelen (bv. heparine, ciclosporine en tacrolimus) is er meer kans op hyperkaliëmie.

Bij gelijktijdige toediening van ciclosporine na een niertransplantatie kan de nierfunctie afnemen.

Zwangerschap

Trimethoprim passeert de placenta; concentraties in het foetale weefsel zijn ongeveer gelijk aan die in het plasma van de moeder.

Teratogenese: Er zijn geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij de mens. In dierproeven is het middel in hoge orale doseringen schadelijk gebleken, waarschijnlijk door de ontstane lage foliumzuurspiegels.

Farmacologisch effect: Alleen bij zeer hoge doses kan op grond van de farmacologische werkzaamheid foliumzuurdepletie bij het kind ontstaan.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken; tijdens het 1e trimester foliumzuursuppletie geven (in doseringen zoals gebruikelijk voor een zwangere; 0,4-0,5 mg/dag). Trimethoprim is geen eerstekeusmiddel tijdens de zwangerschap; het is waarschijnlijk een veilig alternatief als andere antibiotica niet werkzaam zijn.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate.

Farmacologisch effect: In theorie is het mogelijk dat de darmflora van de zuigeling wordt beïnvloed, dit leidt hooguit tot diarree.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

 • ernstig gestoorde leverfunctie;
 • ernstig gestoorde nierfunctie;
 • ernstige afwijkingen in het bloedbeeld zoals granulocytopenie, trombocytopenie en megaloblastaire anemie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Ouderen zijn gevoeliger voor de bijwerkingen; deze kunnen bij hen ernstiger vormen aannemen.

Geef foliumzuur of folinezuur bij risicofactoren voor hematologische bijwerkingen (bv. hypoalbuminemie, hoge leeftijd, verminderde nierfunctie en verminderde beenmergreserve); de profylactische doseringen beïnvloeden niet de antibacteriële activiteit van trimethoprim. Wees voorzichtig bij bestaande lichte tot matige hematologische afwijkingen. Geef ook foliumzuursuppletie bij een manifest of dreigend tekort aan foliumzuur (bv. alcoholicus, zwangere). Controleer bij langdurige behandeling regelmatig het bloedbeeld, incl. het foliumzuurgehalte in het bloed (bv. 1×/mnd.).

Als bij luchtweginfecties binnen 48 uur geen verbetering optreedt, op geleide van een kweek op andere middelen overschakelen.

Vermijd toediening aan patiënten met acute porfyrie.

Staak de toediening bij het optreden van huiduitslag.

Laboratoriuminterferentie: volgens dit artikel in Huisarts en Wetenschap kan de tubulaire secretie geremd worden door gebruik van trimethoprim. Hierdoor stijgt het plasmacreatinine (vals-verhoogde plasmacreatininespiegel), terwijl de nierfunctie zelf niet veranderd is. Trimethoprim interfereert met de bepaling van methotrexaat in het serum wanneer gebruik gemaakt wordt van Lactobacillus caseï.

Overdosering

Symptomen

Acuut: o.a. maag-darmstoornissen, duizeligheid, hoofdpijn en verwardheid. Verder stijging van kalium en levertransaminasewaarden. Chronisch: beenmergdepressie.

Therapie

Acuut: trimethoprim kan met behulp van hemodialyse worden verwijderd uit het lichaam. Peritoneale dialyse is niet effectief. Chronisch: folinezuur (calciumzout, systemisch) (3–10 mg/dag i.m. gedurende 5–7 dagen) toedienen. Aanzuren van de urine versnelt de eliminatie.

Voor meer informatie over een vergiftiging met trimethoprim zie de stofmonografie via de website van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (zoek op trimethoprim).

Eigenschappen

De bacteriostatische werking van trimethoprim berust op blokkering van het enzym dihydrofoliumzuurreductase (DHFR), waardoor de reductie van dihydrofoliumzuur tot tetrahydrofoliumzuur wordt voorkomen met als gevolg een remming van de biosynthese van nucleïnezuren en eiwitten. De affiniteit van trimethoprim voor het bacteriële enzym is vele malen groter dan voor het menselijke enzym.

Gewoonlijk gevoelig zijn:

 • Aeroob Gram-positief: Enterococcus faecalis en Staphylococcus aureus (meticillinegevoelige variant; 'MSSA').
 • Aeroob Gram-negatief: Raoultella spp.

Verworven resistentie kan een probleem zijn bij:

 • Aeroob Gram-positief: overige enterokokken.
 • Aeroob Gram-negatief: Citrobacter spp., Enterobacter spp. (incl. E. cloacae complex), Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Hafnia alvei, Klebsiella spp. (incl. K. pneumoniae), Morganella spp., Proteus mirabilis, Providencia spp., Salmonella spp., Serratia spp. en Yersinia spp.

Resistent zijn:

 • Aeroob Gram-positief: Staphylococcus aureus (meticilline resistent; 'MRSA').
 • Aeroob Gram-negatief: Pseudomonas aeruginosa en Shigella sonnei.
 • Anaeroob Gram-negatief: Neisseria spirochaetes.
 • Overig: Chlamydiaceae, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma spp. en Rickettsia spp.

Kinetische gegevens

Resorptie snel en vrijwel volledig.
T max 1–4 uur, bij kinderen van 0–13: ca. 2 uur.
V d ca. 1,6 l/kg, bij kinderen van 0–13: ca. 0,9–1,1 l/kg.
Overig In de meeste weefsels en lichaamsvloeistoffen komen hogere concentraties voor dan in het serum. De concentraties in de urine zijn gedurende > 24 uur na de laatste toediening, ver boven de MRC-waarde van de gebruikelijke pathogene micro-organismen.
Metabolisering beperkt, in de lever.
Eliminatie vnl. met de urine: ca. 50–60% binnen 24 uur door glomerulaire filtratie en tubulaire secretie, 80% onveranderd. De eliminatie is hoger bij een lagere pH van de urine. Trimethoprim wordt geëlimineerd door hemodialyse, peritoneale dialyse verwijdert trimethoprim niet uit de circulatie.
T 1/2el 9–17 uur; verlengd tot > 26 uur bij een ernstig verminderde nierfunctie (met een creatinineklaring < 10 ml/min), bij kinderen van 0–13: 4–5,5 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

trimethoprim hoort bij de groep sulfonamiden en trimethoprim.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links