Aangepaste geneesmiddelteksten

De geneesmiddelteksten veranderen voortdurend, maandelijks worden zo'n 150 gewijzigde SmPC's (productinformatie) verwerkt. Ook nieuwe informatie uit andere bronnen kan leiden tot wijzigingen. Die wijzigingen worden hier niet vermeld. 

Verwijderde geneesmiddelteksten

De volgende preparaten zijn uit de handel en daarom verwijderd uit het FK.

Voor de maand februari is dit:

  • pixantron

Voor de maand januari zijn dit:

  • aliskiren/hydrochloorthiazide
  • malathion

Voor de maand december is dit:

  • bisoprolol/perindopril

Indicatieteksten

De volgende indicatietekst is in maart herzien:

De volgende indicatietekst zijn in februari herzien:

In januari is de nieuwe indicatietekst Urticaria gepubliceerd.

De volgende indicatietekst is in januari herzien:

Groepsteksten

In februari zijn twee nieuwe groepsteksten gepubliceerd:

Logos