Aangepaste geneesmiddelteksten

De geneesmiddelteksten veranderen voortdurend, maandelijks worden zo'n 130 gewijzigde SmPC's (productinformatie) verwerkt. Ook nieuwe informatie uit andere bronnen kan leiden tot wijzigingen. Die wijzigingen worden hier niet vermeld. 

 

Nieuwe geneesmiddelteksten

In juni is gepubliceerd:

In mei is gepubliceerd:

In april is gepubliceerd:

Verwijderde geneesmiddelteksten

De volgende preparaten zijn uit de handel en daarom verwijderd uit het FK.

Voor de maand juni zijn dit:

  • captopril/hydrochloorthiazide
  • palonosetron
  • strontiumranelaat

Voor de maand mei is dit:

  • proguanil

Indicatieteksten

De volgende indicatietekst is in juni herzien:

De volgende indicatietekst is in mei herzien:

De volgende indicatietekst is in april herzien:

Algemene teksten

De algemene tekst over offlabel-gebruik van geneesmiddelen is herzien.

De algemene tekst Regeling zorgverzekering is uitgebreid met artikel 2.4a.

Logos