Aangepaste geneesmiddelteksten

De geneesmiddelteksten veranderen voortdurend, maandelijks worden zo'n 160 gewijzigde SmPC's (productinformatie) verwerkt. Ook nieuwe informatie uit andere bronnen kan leiden tot wijzigingen. Die wijzigingen worden hier niet vermeld. 

Nieuwe geneesmiddelteksten

In november zijn gepubliceerd:

In oktober zijn gepubliceerd:

In september zijn gepubliceerd:

De tekst metronidazol (oraal, vaginaal) is gesplitst in:

De tekst follitropine alfa is gesplitst op ATC-code:

Verwijderde geneesmiddelteksten

De volgende preparaten zijn uit de handel en daarom verwijderd uit het FK.

Voor de maand september zijn dit:

  • aurothiomalaat (daarmee is ook de groepstekst Goudpreparaten verwijderd)
  • hydralazine
  • tetanusimmunoglobuline
  • tetanusvaccin/tetanusimmunoglobuline
  • varicella-zosterimmunoglobuline

 

Nieuwe groepsteksten

In november is de nieuwe groepstekst Antivirale middelen, andere gepubliceerd. In deze groep vallen de middelen baloxavir (nieuw) en letermovir. De groepstekst Letermovir is daarmee vervallen.

In september is de nieuwe groepstekst Hartstimulantia, overige gepubliceerd.

Indicatieteksten

De volgende indicatieteksten zijn in november herzien:

De volgende indicatietekst is in september herzien:

Algemene teksten

De algemene tekst over Farmacokinetiek is herzien.

De algemene tekst over offlabel-gebruik van geneesmiddelen is herzien.

De algemene tekst Regeling zorgverzekering is uitgebreid met artikel 2.4a.

Logos