Aangepaste geneesmiddelteksten

De geneesmiddelteksten veranderen voortdurend, maandelijks worden zo'n 160 gewijzigde SmPC's (productinformatie) verwerkt. Ook nieuwe informatie uit andere bronnen kan leiden tot wijzigingen. Die wijzigingen worden hier niet vermeld. 

Verwijderde geneesmiddelteksten

De volgende preparaten zijn uit de handel en daarom verwijderd uit het FK.

Voor de maand december is dit:

  • methohexital
  • triamtereen/epitizide

Nieuwe groepsteksten

In november is de nieuwe groepstekst Antivirale middelen, andere gepubliceerd. In deze groep vallen de middelen baloxavir (nieuw) en letermovir. De groepstekst Letermovir is daarmee vervallen.

Indicatieteksten

De volgende indicatieteksten zijn in december herzien:

De volgende indicatieteksten zijn in november herzien:

Algemene teksten

De algemene tekst over Farmacokinetiek is herzien.

De algemene tekst over offlabel-gebruik van geneesmiddelen is herzien.

De algemene tekst Regeling zorgverzekering is uitgebreid met artikel 2.4a.

Logos