Aangepaste geneesmiddelteksten

De geneesmiddelteksten veranderen voortdurend, maandelijks worden zo'n 130 gewijzigde SmPC's (productinformatie) verwerkt. Ook nieuwe informatie uit andere bronnen kan leiden tot wijzigingen. Die wijzigingen worden hier niet vermeld. 

 

Verwijderde geneesmiddelteksten

De volgende preparaten zijn uit de handel en daarom verwijderd uit het FK.

Voor de maand maart zijn dit:

  • loperamide-oxide
  • telbivudine

Voor de maand februari zijn dit:

  • nizatidine
  • ranitidine
  • tiapride

Voor de maand januari zijn dit:

  • factor ix
  • quinapril
  • tenoposide

Indicatieteksten

De volgende indicatietekst is in april herzien:

De volgende indicatieteksten zijn in maart herzien:

De volgende indicatieteksten zijn in februari herzien:

Algemene teksten

De algemene tekst over offlabel-gebruik van geneesmiddelen is herzien.

De algemene tekst Regeling zorgverzekering is uitgebreid met artikel 2.4a.

Logos