Aangepaste geneesmiddelteksten

De geneesmiddelteksten veranderen voortdurend, maandelijks worden zo'n 160 gewijzigde SmPC's (productinformatie) verwerkt. Ook nieuwe informatie uit andere bronnen kan leiden tot wijzigingen. Die wijzigingen worden hier niet vermeld. 

Verwijderde geneesmiddelteksten

De volgende preparaten zijn uit de handel en daarom verwijderd uit het FK.

Voor de maand mei is dit:

  • fenelzine

Voor de maand april zijn dit:

  • cromoglicinezuur bij astma (Lomudal)
  • doxapram

Voor de maand maart zijn dit:

  • aluminiumhydroxidemagnesiumcarbonaat
  • harpagophytum

Groepsteksten

In mei zijn de volgende groepsteksten herzien:

In april is de groepstekst Analeptica verwijderd. In deze groep stond alleen het middel doxapram en dit middel is uit de handel. Daarmee vervalt ook de groepstekst.

Indicatieteksten

De volgende indicatietekst is in mei herzien:

De volgende indicatieteksten zijn in april herzien:

De volgende indicatieteksten zijn in maart herzien:

Algemene teksten

De algemene tekst over Farmacokinetiek is herzien.

De algemene tekst over offlabel-gebruik van geneesmiddelen is herzien.

De algemene tekst Regeling zorgverzekering is uitgebreid met artikel 2.4a.

Logos