Aangepaste geneesmiddelteksten

De geneesmiddelteksten veranderen voortdurend, maandelijks worden zo'n 200 gewijzigde SmPC's (productinformatie) verwerkt. Ook nieuwe informatie uit andere bronnen kan leiden tot wijzigingen. Die wijzigingen worden hier niet vermeld. 

Verwijderde geneesmiddelteksten

De volgende preparaten zijn uit de handel en daarom verwijderd uit het FK.

Voor de maand februari zijn dit:

 • adefovir (Hepsera)
 • baloxavir (Xofluxa)
 • ceftibuten (Ceftibuten)

Voor de maand januari zijn dit:

 • butoconazol (Gynomyk)
 • capmatinib (Tabrecta)
 • ertugliflozine/metformine (Segluromet)
 • mifamurtide (Mepact)

Voor de maand december zijn dit:

 • COVID-19 geïnactiveerd virusvaccin (Valneva)
 • COVID-19 mRNA vaccin (Spikevax )
 • COVID-19 vectorvaccin (Jcovden)
 • COVID-19 vectorvaccin (Vaxzevria)
 • estramustine (Estracyt)

Groepsteksten

De volgende groepstekst is in februari herzien:

Indicatieteksten

De volgende indicatietekst is in februari herzien:

De volgende indicatieteksten zijn in januari herzien:

De volgende indicatieteksten is in december herzien:

Logos