Aangepaste geneesmiddelteksten

De geneesmiddelteksten veranderen voortdurend, maandelijks worden zo'n 130 gewijzigde SmPC's (productinformatie) verwerkt. Ook nieuwe informatie uit andere bronnen kan leiden tot wijzigingen. Die wijzigingen worden hier niet vermeld. 

Verwijderde geneesmiddelteksten

De volgende preparaten zijn uit de handel en daarom verwijderd uit het FK.

Voor de maand augustus is dit:

  • senna

Voor de maand juli zijn dit:

  • estradiol/drospirenon
  • lomustine
  • stavudine

Voor de maand juni zijn dit:

  • captopril/hydrochloorthiazide
  • fusidinezuur (systemisch)
  • palonosetron
  • strontiumranelaat

Nieuwe groepsteksten

In juni is de nieuwe groepstekst CGRP-antagonisten gepubliceerd.

Indicatieteksten

 

De volgende indicatieteksten zijn in augustus herzien:

De volgende indicatietekst is in juli herzien:

De volgende indicatieteksten zijn in juni herzien:

Algemene teksten

De algemene tekst over offlabel-gebruik van geneesmiddelen is herzien.

De algemene tekst Regeling zorgverzekering is uitgebreid met artikel 2.4a.

Logos