Aan het FK zijn nieuwe indicaties, groepsteksten en geneesmiddelteksten toegevoegd.

Nieuwe indicaties:

De tekst Duizeligheid is herzien naar aanleiding van een nieuwe NHG-standaard.

Nieuwe geneesmiddelgroepen:

Inhalatie anesthetica:

en

Intraveneuze anesthetica:

Nieuwe geneesmiddelteksten:

Het Zorginstituut werkt continu aan het uitbreiden en verbeteren van de content van het FK.