Aangepaste geneesmiddelteksten

De geneesmiddelteksten veranderen voortdurend, maandelijks worden zo'n 110 gewijzigde SmPC's (productinformatie) verwerkt. Ook nieuwe informatie uit andere bronnen kan leiden tot wijzigingen. Die wijzigingen worden hier niet vermeld. 

 

Nieuwe geneesmiddelteksten

In januari zijn gepubliceerd:

 

In december zijn gepubliceerd:

In november zijn gepubliceerd:

Verwijderde geneesmiddelteksten

De volgende preparaten zijn uit de handel en daarom verwijderd uit het FK.

Voor de maand januari zijn dit:

  • tenoposide
  • quinapril
  • factor ix

Voor de maand december zijn dit:

  • rolapitant (Varuby)
  • interferon alfa-2a (Roferon A)
  • promethazine/guaiacol/ipecacuanha (Promethazine comp)
  • doxepine (Sinequan)
  • ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Viekirax)
  • dasabuvir (Exviera)

Groepsteksten

In november is de groepstekst Cefalosporinen herzien. De tabel met gevoeligheid van diverse bacteriën voor bepaalde antibiotica is uitgebreid met een aantal cefalosporinen dat nog niet eerder vermeld was.

Indicatieteksten

De volgende indicatieteksten zijn in januari herzien:

De volgende indicatieteksten zijn in december herzien:

De volgende indicatieteksten zijn in november herzien:

Algemene teksten

De algemene tekst over offlabel-gebruik van geneesmiddelen is herzien.

Logos