Aangepaste geneesmiddelteksten

De geneesmiddelteksten veranderen voortdurend, maandelijks worden zo'n 150 gewijzigde SmPC's (productinformatie) verwerkt. Ook nieuwe informatie uit andere bronnen kan leiden tot wijzigingen. Die wijzigingen worden hier niet vermeld. 

Verwijderde geneesmiddelteksten

De volgende preparaten zijn uit de handel en daarom verwijderd uit het FK.

Voor de maand mei zijn dit:

  • doxorubicine in niet-gepegyleerde liposomen
  • gentamicine (bij ooginfectie)
  • interferon alfa-2b

Voor de maand april zijn dit:

  • methylcellulose
  • salicylzuur/melkzuur

Voor de maand maart zijn dit:

  • loperamide/dimeticon
  • miconazol (vaginaal)
  • susoctocog alfa

Groepsteksten

In mei is een nieuwe groepstekst gepubliceerd:

In april is een nieuwe groepsttekst gepubliceerd:

Indicatieteksten

De volgende indicatietekst is in mei herzien:

De volgende indicatietekst is in april herzien:

De volgende indicatietekst is in maart herzien:

Logos