Nieuwe preparaatteksten

De volgende preparaattekst is in juli gepubliceerd:

De volgende preparaatteksten zijn in juni gepubliceerd:

De volgende preparaatteksten zijn in mei gepubliceerd:

Verwijderde geneesmiddelteksten

De volgende preparaten zijn uit de handel en daarom verwijderd uit het FK.

Voor de maand mei is dit:

  • cidofovir

Herziene indicatieteksten

De volgende indicatietekst is in juli herzien:

De volgende indicatietekst is in juni herzien:

De volgende indicatieteksten zijn in mei herzien:

Groepsteksten

De volgende groepsteksten zijn in juni herzien:

Algemene teksten

De algemene tekst Voorschrijfcascades is nieuw.

De tekst De kosten voor farmaceutische zorg is herzien.

Logos