Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Typhim Vi XGVS Sanofi SA

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
0,05 mg/ml
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit 0,5 ml

Gezuiverd capsulair polyoside Vi van Salmonella typhi (Ty 2-stam). Conserveermiddel: fenol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Tyfusvaccin kan voor de genoemde indicatie worden voorgeschreven.

Indicaties

  • Actieve immunisatie tegen buiktyfus veroorzaakt door Salmonella typhi van personen ouder dan 2 jaar.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Actieve immunisatie tegen buiktyfus veroorzaakt door Salmonella typhi:

Volwassenen en kinderen ≥ 2 jaar

Eenmaal 0,5 ml i.m. toedienen ten minste 2 weken vóór het risico van blootstelling. Bij blijvende blootstelling aan buiktyfus de vaccinatie iedere 3 jaar herhalen.

Intramusculair toedienen. Bij bloedingsrisico of zwaarlijvigheid kan subcutane toediening worden overwogen. In geen geval intravasculair toedienen.

Bij gelijktijdige toediening met andere vaccins deze toedienen op verschillende injectieplaatsen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): pijn op de injectieplaats. Myalgie. Malaise, vermoeidheid.

Vaak (1-10%): verharding, uitslag en/of zwelling op injectieplaats. Koorts. Hoofdpijn.

Verder zijn gemeld: anafylactische reactie waaronder shock, serumziekte. Vasovagale syncope. Astma. Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn. Jeuk, uitslag, netelroos. Artralgie.

Bij kinderen als zeer vaak: verharding, uitslag en/of zwelling op injectieplaats. Hoofdpijn.

Interacties

Bij immunosuppressieve behandeling of immunodeficiëntie valt geen adequate respons te verwachten.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens. Toediening van vaccins met geïnactiveerde micro-organismen of delen daarvan wijzen niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • acute, ernstige met koorts gepaard gaande ziekte.

Waarschuwingen en voorzorgen

De veiligheid en effectiviteit bij kinderen onder de 2 jaar zijn niet aangetoond. Vaccinatie vóór de leeftijd van twee jaar wordt niet aanbevolen, omdat buiktyfus weinig voorkomt bij de zuigeling. Daarnaast is de antistoffentiter na vaccinatie bij deze leeftijdscategorie mogelijk lager.

Bij immunosuppressieve behandeling of immunodeficiëntie valt geen adequate respons te verwachten.

Het vaccin beschermt niet tegen ziekte veroorzaakt door Salmonella paratyphi of niet-tyfoïde Salmonellae.

Voorzichtig bij personen met trombocytopenie of bloedingsstoornissen; na injectie ten minste twee minuten stevige druk uitoefenen (niet wrijven) op de injectieplaats.

Eigenschappen

Specifiek immuniserende werking tegen buiktyfus (veroorzaakt door Salmonella typhi). Het vaccin bevat alleen het Vi-antigeen (virulentie-antigeen). De immuniteit ontstaat 2–3 weken na de injectie en houdt circa 3 jaar aan.

Groepsinformatie

tyfusvaccin (parenteraal) hoort bij de groep vaccins.