Geneesmiddelenoverzicht immunoglobulinen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Meer informatie over hepatitis A. Meer informatie over hepatitis B. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

immunoglobulinen

Werking

Werkingsmechanisme

Immunoglobulinen:

 • binden aan het virus en neutraliseren dit (cytomegalovirus (CMV), hepatitis B-virus (HBV), syncytieel virus (RSV) en normaal immunoglobulinen – toegepast bij de profylaxe of mitigering van hepatitis A of mazelen);
 • bindt aan de toxine, geproduceerd door het micro-organisme (Clostridioides difficile-toxine) en neutraliseert deze (bezlotoxumab.

Effect

 • tijdelijke bescherming tegen bepaalde ziekteverwekkers (= passieve immunisatie);
 • compensatie van een tekort aan immunoglobulinen, hierdoor neemt het aantal infecties af (normaal immunoglobuline).

Meer informatie

Immunoglobulinen (antilichamen) past men toe bij passieve immunisatie. De werkingsduur is beperkt, desgewenst kan men de toediening herhalen om een langere werkingsduur te verkrijgen. Behalve als profylaxe bij gezonde personen dient men immunoglobulinen ook profylactisch toe bij immuundeficiënties en sommige auto-immuunziekten.

In de groep immunoglobulinen worden de volgende typen onderscheiden:

 • humane immunoglobulinen, bereid uit humaan plasma, onder te verdelen in:
  • normaal immunoglobuline, bereid uit een 'pool' van ten minste 1000 plasmadonaties, afkomstig van gezonde volwassenen. Het preparaat bevat een breed spectrum aan antistoffen dat overeenkomt met de natuurlijke respons van volwassenen tegen algemeen voorkomende antigenen, waaronder pathogene micro-organismen;
  • specifieke immunoglobulinen, afkomstig van reconvalescenten of gevaccineerden, gericht tegen één bepaald antigeen (cytomegalie-immunoglobuline, hepatitis-B-immunoglobuline, rhesus(D)immunoglobuline);
 • monoklonaal immunoglobuline, geproduceerd met behulp van recombinant-DNA-technologie, gericht tegen het fusie-eiwit van het respiratoir syncytieel virus (RSV) (palivizumab).

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • pijn op de injectieplaats (indien van toepassing), laaggradige koorts.

Minder frequent:

 • spierpijn en/of spierzwakte;
 • lethargie;
 • anafylactische shock;
 • theoretisch risico van transmissie van infectieziekten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

immunoglobulinen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties