Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

aztreonam

Cayston

inhalatie

clindamycine

Clindamycine capsule, Clindamycine infuus/​injectie, Dalacin C capsule, Dalacin C orale suspensie

acute faryngotonsillitis, bacteriële huidinfecties, community-acquired pneumonie (CAP), endocarditis (off-label), malaria (off-label)

oraal, oraal vloeibaar, parenteraal (i.v. inf of i.m. inj)

colistine

Colistin, Colobreathe, Kolneb, Tadim

inhalatie

colistine

Tadim

community-acquired pneumonie (CAP), cystitis bij risicogroepen ouder dan 12 jaar, urineweginfectie met weefselinvasie (pyelonefritis, acute prostatitis)

parenteraal (i.v. inf)

daptomycine

Cubicin

endocarditis

parenteraal (i.v. inf of inj)

fidaxomicine

Dificlir

oraal

fosfomycine

Fomicyt

community-acquired pneumonie (CAP), cystitis bij risicogroepen ouder dan 12 jaar, urineweginfectie bij kinderen jonger dan 12 jaar, urineweginfectie met weefselinvasie (pyelonefritis, acute prostatitis)

parenteraal (i.v. inf)

fosfomycine

Fosfomycine, Monuril

ongecompliceerde urineweginfectie

oraal

fusidinezuur

Fucidin

bacteriële huidinfecties, community-acquired pneumonie (CAP)

oraal

methenamine

Xcyst

ongecompliceerde urineweginfectie

oraal

metronidazol (intraveneus)

Metronidazol

community-acquired pneumonie (CAP)

mupirocine

Bactroban, Mupirocine

bacteriële huidinfecties

nasaal

nitrofurantoïne

Furabid, Furadantine mc, Nitrofurantoïne mc, Nitrofurantoïne suspensie LNA

cystitis bij risicogroepen ouder dan 12 jaar, ongecompliceerde urineweginfectie, urineweginfectie bij kinderen jonger dan 12 jaar

oraal, oraal vloeibaar

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

De stoffen in deze heterogene groep van overige antimicrobiële middelen verschillen in aangrijpingspunt om hun werking te kunnen uitoefenen bij verschillende indicaties en ziekteverwekkers. De werkingsmechanismen van deze middelen, en hun werkingsspectrum staan beschreven in de afzonderlijke geneesmiddelteksten binnen de rubriek Eigenschappen.

Effect

  • klaring van een bacteriële infectie;
  • preventie van een bacteriële infectie.

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen, de betreffende geneesmiddelteksten.