gastro-enterologie

acute diarree

inflammatoire darmziekte

colitis ulcerosa

ziekte van Crohn

maagbescherming

maagklachten

misselijkheid en braken bij chemo- en radiotherapie

misselijkheid en/of braken

obstipatie

functionele obstipatie

obstipatie door opioïdgebruik

obstipatie met fecale impactie

prikkelbaredarmsyndroom

reisziekte

zwangerschapsbraken

anti-emetica

5HT3-antagonisten

dopamine-antagonisten

neurokinine-antagonisten

anti-inflammatoire darmmiddelen

aminosalicylaten

corticosteroïd met aminosalicylaat

corticosteroïden, maag-darmkanaal

galtherapeutica

galtherapeutica, overige

galzuurpreparaten

maag-darmmiddelen

musculotrope spasmolytica

pancreasenzymen

middelen bij diarree

motiliteitsremmende middelen

middelen bij obstipatie

laxantia

contactlaxantia

laxantia, combinatiepreparaten

laxantia, osmotisch werkende

laxantia, overige

laxantia, volumevergrotende

middelen bij peptische aandoeningen

antacida

mucosaprotectiva

protonpompremmer met antibiotica

secretieremmende middelen

H2-antagonisten

protonpompremmers

parasympathicolytica, overige

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V