cardiologie

atriumfibrilleren

atriumfibrilleren (niet-valvulair)

atriumfibrilleren, frequentiecontrole

atriumfibrilleren, ritmecontrole

coronairlijden

Behandeling van acuut coronair syndroom in de acute fase

Behandeling van een NSTEMI/IAP ACS

Behandeling van een STEMI ACS

Couperen van aanval van angina pectoris

Lange termijn, secundaire preventie na een ACS

Onderhoudsbehandeling stabiele Prinzmetal-angina-pectoris

Onderhoudsbehandeling van stabiele angina pectoris

Fenomeen van Raynaud

hartfalen

hartfalen, acuut

hartfalen, chronisch

hypercholesterolemie (niet-familiair)

hypertensie, essentiële of primaire

perifeer arterieel vaatlijden

preventie van een veneuze trombo-embolie bij orthopedische ingrepen

primaire hypertensie

pulmonale hypertensie

ritmestoornissen

bradycardie

supraventriculaire tachycardie

ventriculaire aritmie

Secundaire preventie na een TIA/CVA

trombo-embolie

trombo-embolie, behandeling

trombo-embolie, preventie bij atriumfibrilleren

5HT2-antagonisten

antiaritmica

antiaritmica klasse I

antiaritmica klasse III

antiaritmica, overige

antiaritmica klasse I en III

purinenucleoside

antihypertensiva

antihypertensiva, centraal aangrijpend

bètablokkers, systemisch

calciumantagonisten

calciumantagonisten, overige

dihydropyridinen

combinatiepreparaten bij hypertensie

ACE-remmer met calciumantagonist

ACE-remmer met diureticum

ACE-remmers, overige combinatiepreparaten

ARB's met calciumantagonist

ARB's met diureticum

bètablokker met diureticum

dihydropyridinen, overige combinatiepreparaten

diuretica

diuretica, combinatiepreparaten

diuretica, kaliumsparende

diuretica, osmotische

lisdiuretica

thiaziden

vasopressine antagonisten

RAAS-remmers

ACE-remmers

ARB's

ARB's, overige combinatiepreparaten

renineremmers

vasodilatantia

endotheline-antagonisten

nitraten

prostacycline-analoga

riociguat (groep)

vasodilatantia, direct werkend

vasodilatantia, overige

vasodilatantia, perifeer werkend

cardiaca, overige

hartstimulantia

adrenerge en dopaminerge middelen

cardiotonica, overige

ARB met neprilysineremmer

glycosiden

fosfodi-esterase-3-remmers

hartstimulantia, overige

lipidenverlagende middelen

fibraten

galzuurbindende harsen

lipidenverlagende middelen, combinatiepreparaten

lipidenverlagende middelen, overige

nicotinezuurderivaten

PCSK9-remmers

statinen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z