systemische infecties

bacteriële huidinfecties

community-acquired pneumonie (CAP)

COVID-19

dermatomycosen

endocarditis

hepatitis A

hepatitis B

hepatitis C

HIV-infectie

hoofdluis

huidinfectie, herpes virus

influenza

malaria

seksueel overdraagbare aandoeningen

Tuberculose

urineweginfecties

cystitis bij gezonde, niet-zwangere vrouw

cystitis bij risicogroepen ouder dan 12 jaar

ongecompliceerde urineweginfectie

urineweginfectie bij kinderen jonger dan 12 jaar

urineweginfectie met weefselinvasie (pyelonefritis, acute prostatitis)

worminfecties

anthelminthica

antibacteriële middelen

aminoglycosiden

antibacteriële middelen, overige

bètalactam antibiotica

carbapenems

cefalosporinen

penicillinen

fluorochinolonen

glycopeptiden

macroliden

oxazolidinonen

sulfonamiden en trimethoprim

tetracyclinen

antimycobacteriële middelen

dapson (groep)

middelen bij tuberculose

rifamycine-groep

tuberculosemiddelen

antimycotica

antimycotica, overige

antimycotische antibiotica

echinocandinen

imidazolen, overige

triazolen

antivirale middelen

antiretrovirale middelen

antiretrovirale middelen, combinatiepreparaten

CCR5-antagonisten

CYP3A-remmers

HIV integraseremmers

HIV Non-nucleoside reverse-transcriptaseremmers

HIV nucleoside reverse-transcriptaseremmers

HIV proteaseremmers

HIV-capsideremmers

HIV-hechtingsremmers

antivirale middelen bij hepatitis

antivirale middelen bij hepatitis, andere

antivirale middelen bij hepatitis, overige

HBV nucleoside reverse-transcriptaseremmers

HCV polymeraseremmers

NS5A-remmers, combinatiepreparaten

antivirale middelen, overige

antivirale middelen, andere

fosfonzuurderivaten

neuraminidaseremmers

nucleoside en nucleotide analoga

middelen bij protozoaire aandoeningen

antiprotozoïca, overige

malariamiddelen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Z